ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 ημέρες 13 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Καλησπέρα! Ηθελα να ρωτήσω ποιος νόμος διέπει την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοολ στους αγωνιστικούς χώρους απο φιλάθλους καθώς και ποια η ποινή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Άρθρα 9 παρ. 15 και 10 ν.

Άρθρα 9 παρ. 15 και 10 ν. 4049/2012 (Α΄ 35) :
Αρθρο 9§15. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
ευρίσκονται εντός αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία
πραγματοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να
προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες
πριν και δύο (2) ώρες μετά τη διεξαγωγή της αθλητικής
εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω
απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τρι−
άντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ με απόφαση του οικείου δημάρχου και αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από δύο (2)
έως έξι (6) μήνες.
 
Άρθρο 10
Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα
Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται
με τον παρόντα νόμο, προστίθεται παράγραφος 19 ως
εξής:
«19. Οι διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρω−
ταθλημάτων και των γηπεδούχων ομάδων έχουν δικαί−
ωμα με απόφασή τους να απαγορεύουν αιτιολογημένα
την είσοδο σε συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση σε
κάθε πρόσωπο, το οποίο, κατ’ εκτίμηση των περιστάσε−
ων και της συμπεριφοράς του, ενδέχεται να δημιουργή−
σει επεισόδια σε αυτή και ιδίως σε πρόσωπα που έχουν
παραβιάσει τους κανονισμούς ασφαλείας ή κρίνονται
ύποπτα διάπραξης αδικημάτων σχετιζόμενων με τη βία
στα γήπεδα ή αρνούνται τη σωματική έρευνα από το
προσωπικό ασφαλείας των γηπέδων ή βρίσκονται υπό
την επήρεια ουσιών και αλκοόλ. Η απόφαση αυτή, η
οποία πρέπει να εδράζεται σε αντικειμενικά στοιχεία,
γνωστοποιείται στην επιτόπια αστυνομική δύναμη.»

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 ημέρες 13 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
ευχαριστώ πάρα πολύ saki

ευχαριστώ πάρα πολύ saki

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.