Κατάργηση του χρονοεπιδόματος με τα νέα μέτρα ?

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 20/03/2012 - 20:59
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 30
Κατάργηση του χρονοεπιδόματος με τα νέα μέτρα ?

Ας αφήσουμε λίγο τα καθαρά υπηρεσιακά και ας δούμε τα μισθολογικά. Έχει καταλάβει κανείς εάν με την νέα μέτρα θα μας κόψουν και το χρονοεπίδομα ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Κατάργηση του χρονοεπιδόματος με τα νέα μέτρα ?

Δεν καταργείται αλλά μειώνεται σημαντικά.

Την Παράγραφο Α.1 του άρθρου 51 του Ν.3205/2003 δεν την τροποποιεί το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο.
[info]Άρθρο: 51
Επιδόματα
Α. Πέρα από το μηνιαίο βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα:
1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.
Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, καθώς και η προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.[/info]

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει η ΠΟΑΣΥ αλλάζουν οι συντελεστές υπολογισμού του χρονοεπιδόματος προς τα κάτω.
Βασικός Μισθός Χ Συντελεστής (π.χ.56%) = ποσό Χρονοεπιδόματος.

[edit time=1352219691]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 20/03/2012 - 20:59
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 30
Απ: Κατάργηση του χρονοεπιδόματος με τα νέα μέτρα ?

Για άλλη μια φορά σωστός, μήπως γνωρίζεις εάν θα ξεπαγώσει το χρονοεπίδομα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Κατάργηση του χρονοεπιδόματος με τα νέα μέτρα ?

Το Νομοσχέδιο προβλέπει Ξεπάγωμα μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011
Στην Παράγραφο Γ Υποπαράγραφο 38 β ορίζει :
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του 4024/2011 (Α΄226) προστίθενται οι λέξεις "και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β΄Μέρους του ν.3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια."

Ήδη με το Νομοσχέδιο που κατατέθηκε επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων του Β΄Μέρους του ν.3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια."

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), είναι αυτές είναι που από 1.7.2011 αναστέλλουν τις μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές (σχετ. [url=http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/nomiki-enhmerosi/0107...ΕΔΩ[/url]).

Άρθρο 27 Ν.4024/2011
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), μετά τη λέξη απολαβές προστίθεται η φράση «ή σύνταξη».
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν εμπίπτουν ρητά στις διατάξεις του.

[edit time=1352150271]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.