Άδεια μουσικών οργάνων σε γυμναστηριο

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/12/2011 - 20:28
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Άδεια μουσικών οργάνων σε γυμναστηριο

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υποχρεούνται τα ιδιωτικά γυμναστήρια να είναι εφοδιασμένα με άδεια μουσικών οργάνων εφοσον προβαίνουν στην αναπαραγωγή μουσικής;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 ώρες 33 λεπτά
Administrator
Εγγραφή από: 25/10/2009 - 23:10
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 82
Απάντηση από προηγούμενο θέμα

Απάντηση από προηγούμενο θέμα:
 
http://policenet.gr/forum/24915
http://policenet.gr/forum/26620

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Άδεια μουσικών οργάνων σε γυμναστηριο

Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 της Αστυν. Διάταξης 3/1996 ορίζεται ότι :
"1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων."
Τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της καταργημένης πλέον Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, αναφέρονται στο άρθρο 14 της Υ1β 96967/8.10.2012 Υγειον. Διάταξης, υπό την κατηγορία : «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», όπου επαναλαμβάνεται η υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια μουσικής των καταστημάτων της εν λόγω κατηγορίας.
Στο άρθρο 3 της ίδιας διάταξης, τα γυμναστήρια αναφέρονται ως «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Κατά τη γνώμη μου και κατά λογική συνέπεια, με άδεια μουσικής δεν εφοδιάζονται άρδην όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά μόνο τα αναφερόμενα στο άρθρο 14, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα γυμναστήρια.
Όμως, για τη δημόσια αναπαραγωγή μουσικής στα γυμναστήρια απαιτείται άδεια δημόσιας εκτέλεσης από την ΑΕΠΙ ή άλλον αναγνωρισμένο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η στέρηση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος κατά τις διατάξεις του άρθρο 66 ν. 2121/1993.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/12/2011 - 20:28
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/06/2013 - 23:42
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Τηλεόραση

Καλημέρα και καλή χρονιά.
Ο νόμος ορίζει:Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Απορία:Αυτό διέπει και και τις τηλεοράσεις εντός των καταστημάτων που αναπαράγουν μουσική από τα διάφορα μουσικά κανάλια είτε αυτά είναι συνδρομητικά(πληρώνουμε δήλαδη το αντίτιμο για την παροχή τους) είτε δεν είναι.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.