Απόρρητα έγγραφα σε ποινική δικογραφία.

10 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 5 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Απόρρητα έγγραφα σε ποινική δικογραφία.

Καλησπέρα σε όλους. Παράκληση για διασάφηση ως προς τα κατωτέρω: κατά πάγια πρακτική υπηρεσιακά έγγραφα χαρακτηρισμένα ως απόρρητα δεν επισυνάπτονται στις ποινικές δικογραφίες. Αυτό νομικά που στηρίζεται; Εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση κατηγορούμενος αστυνομικός για να επιβεβαιώσει τη βασιμότητα των ισχυρισμών του ενώπιον ανακριτικών αρχών επιθυμεί τη χορήγηση αντιγράφων τέτοιων εγγράφων ώστε να τα επισυνάψει στο απολογητικό του υπόμνημα, η αρχή που δέχεται το αίτημά του υπό ποιο νομικό καθεστώς θα απορρίψει αυτό; Δύναται ακολούθως ο αστυνομικός να αιτηθεί τη χορήγησή τους μέσω εισαγγελικού λειτουργού σύμφωνα με το Ν.1756/1988 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.; Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω το ταχύτερο δυνατό τις απόψεις σας καθότι η απολογία του συναδέλφου θα ληφθεί εντός των προσεχών ημερών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/08/2011 - 00:33
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 29
Σε περίπτωση απόρριψης του

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, αναγράφεται και ο σχετικός νόμος.
Αοριστίες του στιλ "το έγγραφο είναι απόρρητο και δεν χορηγείται αντίγραφο" δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
 
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
χορηγηση αντιγραφων απορρητων εγγραφων

Εάν απαντήσει ότι:  σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 16 του Ν.1599/86 "οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώματος στην περίπτωση που παραβλάπτεται το απόρρητο της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης " .Επιπρόσθετα παρέλκει να τονιστεί οτι ερμηνευτικά του ανωτέρω Νόμου εξεδόθη η από 04-03-2013 Γνωμοδότηση Ε.Π Λάρισας οποία στο εδ. ιι) αυτής αναφέρει ότι σύννομη είναι η άρνηση χορήγησης εγγράφων αν αυτά αφορούν ή περιέχουν στοιχεία που προτσατεύονται από ειδικές διατάξεις  ως και των εγγράφων που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 261 Κ.Ποιν.Δ ,που ρητώς μνηνονεύονται στη δ/ξη του Άρθρου 25 παρ. 4β ν. 1756/88.Αυτό καλύπτει τη νομική αιτιολόγηση επαρκώς;

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 494
Για κοίτα τα άρθρα 16.Ν.1599

Για κοίτα τα άρθρα 16.Ν.1599/1986 και τα άρθρα 5 και 6 του Ν.2690/1999

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
χορηγηση αντιγραφων απορρητων εγγραφων

giatros εαν δεις πιο πανω αναφερω  το Αρθρο 16 ( παρ.3 του Α16 του Ν1599/86 ) .Οσον αφορα το Αρθρο 5 του ΚΔΔ , αυτα αναγραφονται κ στη Γωμοδοτηση Ε.Π.Λ. Οπότε θεωρω οτι τα ιδια λεμε. Υπαρχου και αλλες αποφασεις λ.χ ΣΤΕ 1400/92 , 482/95 γνωμοδοτηση ΝΣΚ , κ.ο.κ , αλλα θεωρω οτι δεν πρεπει να αναλυθουν ολες.. Ευχαριστω. 

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 494
pakoza είχα ανοιχτή τηνσελίδα

pakoza είχα ανοιχτή τηνσελίδα πριν δημοσιεύσεις το σχόλιό σου. Και έτσι δεν το είχα δει.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 5 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Συνάδελφοι καταρχήν ευχαριστώ

Συνάδελφοι καταρχήν ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση. Πρόβλημα με την Γνωμοδότηση του Κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, σύμφωνα με την οποία: «oυπηρεσιακός χαρακτηρισμός ενός εγγράφου ως «εμπιστευτικού» δεν αρκεί για την μη ικανοποίηση αιτήματος για τη χορήγηση αντιγράφου του αν δε συντρέχει άλλος λόγος που καθιστά μη νόμιμη την αίτηση για πρόσβαση τρίτου σ` αυτό». Τι κάνουμε λοιπόν; Και το βασικό, από πού προβλέπεται νομικά ότι διαβαθμισμένα έγγραφα δεν επισυνάπτονται σε ποινικές δικογραφίες; (δηλαδή ακόμα και εάν χορηγηθούν ο συνάδελφος δικαιούται ή όχι να τα επισυνάψει στη δικογραφία όπου είναι κατηγορούμενος;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 00:31
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
απορρητα εγγραφα

 
Πιστεύω ότι μια απάντηση του τύπου ως κατωτέρω καλύπτει νομικά την Υπηρεσία (έως την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας ):
       Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού αιτήματός σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
       Σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης Νομοθεσίας (λ.χ  Ν.1599/86 , Ν. 2690/99 ως ισχ.  με Ν.3230/2004 κ.ο.κ) , δικαστικές αποφάσεις και δη του Σ.Τ.Ε (οράτε λ.χ Σ.Τ.Ε 1400/92) , κατά καιρούς εκδοθείσες Γνωμοδοτήσεις (οράτε υπ’ αριθ. 482/95 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ) ,τη διαβάθμιση Υπηρεσιακών εγγράφων της Ελληνικής Αστυνομίας και τους Οργανικούς Νόμους και κανονισμούς του Σώματος , σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν δύναται να σας χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα.
        Ως γνωρίζετε ,τα αιτούμενα έγγραφα που αφορούν την αλληλογραφία που τυγχάνει άμεσα συνυφασμένη με την............................................... , χαρακτηρίζονται ως «εμπιστευτικά» , διέπονται από το καθεστώς απορρήτου της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να σας χορηγηθούν .
         Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του Άρθρου 16 του Ν.1599/86  αναφέρεται ότι : "οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του δικαιώματος στην περίπτωση που παραβλάπτεται το απόρρητο της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης " .
          Επιπρόσθετα παρέλκει να τονιστεί ότι ερμηνευτικά του ανωτέρω Νόμου και του Άρθρου 5 Ν. 2960/99 (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) ως ισχύει κατ’ άρθρο 11 παρ.2 Ν. 3230/2004 « το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα (σ.σ. ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση των διοικητικών εγγράφων) δεν υφίσταται αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις » ,   εξεδόθη η από 04-03-2013 Γνωμοδότηση Ε.Π Λάρισας οποία στο εδ. ιι) αυτής αναφέρει ότι σύννομη είναι η άρνηση χορήγησης εγγράφων αν αυτά αφορούν ή περιέχουν στοιχεία που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις  ως και των εγγράφων που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 261 Κ.Ποιν.Δ ,που ρητώς μνημονεύονται στη δ/ξη του Άρθρου 25 παρ. 4β ν. 1756/88.
           Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας 
Επίσης φίλε DKAP010186 εάν δεις στην προαναφερόμενη Γνωμοδότηση ,  στην περίπτ. ιι) αναφέρονται τα ανωτέρω , τα οποία θεωρώ ότι δίνουν τη δυνατότητα άρνησης χορήγησης εγγράφων .
Χαιρετισμούς στην Κατερίνα .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 5 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! Παραμένει μόνο το αγκάθι που προανέφερα: Άντε και τα πήρε ο συνάδελφος με εισαγγελική. Δύναται να τα επισυνάψει στη δικογραφία;

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 494
Θεωρώ ότι αφού τα πάρει με

Θεωρώ ότι αφού τα πάρει με νόμιμο τρόπο είναι δικό του θέμα και αποκλειστικά δικιά του ευθύνη τι θα τα κάνει τα έγγραφα.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.