ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 3 μήνες
Εγγραφή από: 03/10/2011 - 00:28
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Θα ήθελα κάποιος να μου υποδείξει πού ακριβώς προβλέπεται οτι ο Αστυνομικός που έχει κληθεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο δεν διατίθεται την ίδια ημέρα σε υπηρεσία?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η εμφάνιση του αστυνομικού υπαλλήλου ενώπιων δικαστηρίου ανάγεται στο υπηρεσιακό του καθήκον και υποχρεούται να εμφανίζεται σε αυτά σύμφωνα με το Άρθρο 209 ΚΠΔ Υποχρέωση για μαρτυρία με ποινή που προβλέπεται από το Άρθρο 231 Λιπομαρτυρία στο ακροατήριο ΚΠΔ και αποζημίωση σύμφωνα με το Άρθρο 228 Αποζημίωση των μαρτύρων . Η μη εμφάνιση συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινή προστίμου (εκτός αν ειχές διατεθεί από την υπηρεσία ως μάρτυρας οπότε μπορεί να τιμωρηθείς ως αυθαιρέτως απών) . Ακόμα και οι αδειούχοι οφείλουν να διακόψουν την άδεια ώστε να διατεθούν ως μάρτυρες σύμφωνα με το αρ 21 του ΠΔ 27/1986 . Εφαρμογή έχει και ο Αστικός Κώδικας . Αναφέρω μερικές περιπτώσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Δικαιούται εκτός έδρας αν αθωωθεί .
Αν δεν αθωωθεί δικαιούται μόνο τα εισιτήρια .
Δεν εκτελεί υπηρεσία εφόσον θα εφοδιαστεί με Φ.Π προς την έδρα του δικαστηρίου κατά αρθρο 21 του ΠΔ 100/2003 καθώς δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της δίκης .
Εφοδιάζεται προς τούτο με βεβαίωση από το δικαστήριο .

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ (ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΛ.ΑΣ)

Δεν Δικαιούται εκτός έδρας .
Εκτελεί υπηρεσία την ημέρα εκείνη ή κωλύεται νόμιμα από εκτέλεση υπηρεσίας ως αδειούχος – ημερησία ανάπαυση κτλ. Αφού θα απουσιάσει με δική του υπαιτιότητα .

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Δικαιούται εκτός έδρας και δεν εκτελεί υπηρεσία .
Εφοδιάζεται προς τούτο με βεβαίωση από το δικαστήριο

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ (ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ)
Δεν Δικαιούται εκτός έδρας .
Δεν εκτελεί υπηρεσία την ημέρα εκείνη Αφού δεν απουσιάζει με δική του υπαιτιότητα (Εδώ υπάρχει μια σχετική επιφύλαξη αλλά αν σκεφτείς ότι εχεις κληθεί ως μάρτυρας στην Ρόδο υπηρετείς Κέρκυρα πως θα μεταβείς αφού απαιτούνται 3 μέρες ταξίδι αν δεν έχεις υπόλοιπο αδείας , που άλλωστε κανείς δεν σε υποχρεώνει να λάβεις . Μην ξεχνάς ότι να λάβεις Η/Α την οποία θα χρωστάς δεν προβλέπεται πουθενά . Έτσι προκειμένου να μην τιμωρηθείς για λιπομαρτυρία ή ακόμα χειρότερα για απείθεια πρέπει να σου χορηγηθεί άδεια )
Δικαιούται αποζημίωση από το ταμείο της γραμματειας του δικαστηριου σύμφωνα με 35162/1985 ΥΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων κλητευμένων μαρτύρων σε ποινικά δικαστήρια '' εφόσον κλήθηκε αυτεπάγγελτα και όχι προτεινόμενος από διαδίκους και (581 ΚΠΔ).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗΜΟΤΗΤΑ ΠΔ 120/2008 ΠΑΡ 14
Οι τελούντες στην κατάσταση της διαθεσιμότητας δεν εκτελούν υπηρεσία από της κοινοποιήσεως σ' αυτούς της σχετικής απόφασης, υποχρεούνται όμως να εμφανίζονται προς εξέταση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και ανακριτικών αρχών, εφόσον κλητεύονται νομίμως προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή έχουν τα ίδια σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν και οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους, χωρίς να διακόπτεται η κατάσταση στην οποία τελούν.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/72000/0022 - 2001
Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 7 Τρόπος δικαιολόγησης οδοιπορικών εξόδων.

β. Για εμφανίσεις σε οποιοδήποτε ποινικό Δικαστήριο ή Ανακριτική Αρχή κατηγορουμένων ή μαρτύρων, πρωτότυπο κλητήριο θέσπισμα ή κλήση με την ένδειξη ότι η κλήτευση γίνεται βάση του ισχύοντος εκάστοτε άρθρου του Κ.Π.Δ., όπου αυτό απαιτείται και βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει η εμφάνιση, εξέταση, η ώρα περαίωσης αυτής και ότι η υπόθεση για την οποία κλητεύθηκε ο μάρτυρας ή κατηγορούμενος ανάγεται στο υπηρεσιακό καθήκον, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3351/1978 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η αθώωση, απαλλαγή ή καταδίκη αποδεικνύεται με αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου.
Σε περίπτωση καταδίκης δικαιολογούνται μόνον τα εισιτήρια.

Άρθρο 5 Αριθμός ημερών εκτός έδρας

3. Κατά τον υπολογισμό των προβλεπομένων κατ΄ ανώτατο όριο ημερών το μήνα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες της εκτός έδρας παραμονής για:
ε. Εμφάνιση σε Δικαστήρια, Ανακριτικές Αρχές ή Ανακριτικά Συμβούλια των μαρτύρων ή κατηγορουμένων, για υπόθεση που έχει σχέση με την υπηρεσία.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Άρθρο 657
Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο
Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον
παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητά του.
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου
καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.

ΕΞΗΓΗΣΗ
Ο γενικός κανόνας που διέπει κάθε σύμβαση εργασίας είναι ότι όταν ο εργαζόμενος αδυνατεί να παρέχει εργασία για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται, τότε κι ο εργοδότης απαλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού για το διάστημα απουσίας από την εργασία.
Στον παραπάνω όμως κανόνα εισάγεται από το νόμο εξαίρεση με την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει την καταβολή μισθού για το διάστημα της απουσίας του. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής είναι:
 Ο εργαζόμενος να έχει εργασθεί τουλάχιστον 10 ημέρες στο συγκεκριμένο εργοδότη. Οι 10 αυτές ημέρες πρέπει να είναι ημέρες πραγματικής εργασίας, δε λογίζονται δηλαδή σαββατοκύριακα κι αργίες.
 Να υπάρχει εμπόδιο στην παροχή εργασίας και να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Ως εμπόδιο θεωρείται κάθε αντικειμενικό γεγονός που εμποδίζει τον εργαζόμενο να προσέλθει στον τόπο εργασίας ή να προσφέρει εργασία γενικά (ασθένεια, αδυναμία μετάβασης στην εργασία για διάφορους λόγους, υποχρέωση παρουσίας ως μάρτυρας ή ένορκος σε δικαστήριο, επιστράτευση κλπ). Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται αυτός που με βάση την καλή πίστη δικαιολογεί την ύπαρξη του εμποδίου και την απουσία από την εργασία.
 Ο εργαζόμενος να μην είναι υπαίτιος του εμποδίου, δηλαδή το εμπόδιο να μην οφείλεται σε σκοπιμότητα, δόλο ή αμέλεια του εργαζόμενου. Για παράδειγμα ο τραυματισμός σε περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας δεν δικαιολογεί απουσία από την εργασία. Ή η συμμετοχή σε δικη είτε ως μηνυτή είτε ως κατηγορούμενου δεν δικαιολογεί απουσία από την εργασία.
Αν ισχύουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, τότε η απουσία από την εργασία θεωρείται δικαιολογημένη και ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το μισθό για της μέρες που απουσίαζε, χωρίς καμιά υποχρέωση παροχής της εργασίας σε άλλο χρόνο.

Ν 3528/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
Άρθρο 43
Πότε δεν οφείλεται μισθός
1. Δεν οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει.
2. Η περικοπή του μισθού στις περιπτώσεις της παρ. 1 ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξης αυτής, η οποία κοινοποιείται με απόδειξη στον υπάλληλο, επιτρέπεται προσφυγή στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση.
Η άσκηση της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται οριστικώς.

[edit time=1327507058]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/01/2012 - 15:43
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 4
Καλημέρα .

Καλημέρα .
 Στο τμήμα που εργάζομαι  έχει στην αρμοδιότητα του και ένα πλημ/κειο όταν  καλούμε για μάρτυρας μπορούν συνχρόνος να με διαθέτουν  και μέτρα τάξης στην αυτη δίκη .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/03/2019 - 16:50
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Μάρτυρας σε δικη

Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.: Την 7-3-2019 είχα κληθεί ως μάρτυρας (αστυνομικός) σε μονομελες πλημ/κειου. Λόγω ασθένειας δεν ήμουν παρών (με χαρτί νοσοκομείου). Η δικη αναβλήθηκε προφορικά λόγω ωραρίου για τις 13-3-2019. Αν δεν παραστω κινδυνεύω για λιπομαρτυρια ή λόγω της δικαιολογημενης απουσίας μου στην πρωτη δίκη είμαι καλυμμένος ότι δε γνώριζα για την αναβολή? Μπορώ να κληθω τηλεφωνικά ή εγγράφως μέσα σε διάστημα λιγότερο των 7 ημερών?

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.