Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

20 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 07/05/2011 - 10:20
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 8
Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Γνωρίζει κάποιος τι παράβαση – αδίκημα είναι όταν ένα ΕΙΧ που είναι παρκαρισμένο σε ιδιωτικό χώρο (οικόπεδο περιφραγμένο με συνεχή ανοιχτή έξοδο ) που δεν ανήκει στους εμπλεκόμενους, εγκλωβίζεται – κλείνεται από δύο άλλα ΕΙΧ με αποτέλεσμα το πρωί που θέλει να φύγει δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του και τον εγκλωβίζουν εκεί για μέρες.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

[b]Εφ.Ναυπλ. 26/2006[/b]
"...ο ΚΟΚ εφαρμόζεται κατά την κυκλοφορία του οχήματος σε δημόσια οδό ή σε εξομοιούμενη προς αυτήν (κυκλοφορία σε δημόσια οδό), όπως είναι η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε αριθμό προσώπων, δικαιουμένων να συχνάζουν σε αυτό (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 489/1976), στην δε έννοια του «γηπέδου» αυτού περιλαμβάνονται και ιδιωτικοί χώροι, στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία μετά από άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου, όπως π.χ. είναι και τα ιδιωτικά parking (πυλωτές κλπ)..."

[b]Εφ.Αθ. 11728/1987 [/b]
"...πεδίο (χώρος) εφαρμογής του ΚΟΚ (και ευθύνη του ασφαλιστού), νοείται και το εστεγασμένο πάρκιγκ, αφού πρόκειται για χώρο προσιτό στο κοινό ή κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ΄αυτόν, οπότε εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί της οδού..."

[b]Γνωμ. ΕισΑΠ 9/ 1989 [/b]
"...ως οδός όμως προοριζόμενη "δια δημοσίαν κυκλοφορίαν" πρέπει να νοηθεί κατά διασταλτική ερμηνεία και οιαδήποτε οδός (δημόσια ή ιδιωτική), από την οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση διέρχεται ή διακινείται αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων..."

Συνεπώς, τα ιδιωτικά πάρκινγκ είναι χώροι όπου εφαρμόζεται ο ΚΟΚ και ως εκ τούτου ισχύουν άπασες οι σχετικές για την κίνηση των οχημάτων διατάξεις. Επίσης, ουδεμία άδεια χρειάζεται να λάβει ο αστυνομικός για να εισέλθει σε ιδιωτικό πάρκινγκ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 1 εβδομάδα
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 199
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

αψογος και αμεσος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 382§1 του Ποινικού Κώδικα ,όποιος με πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα [b]ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του[/b] τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
[edit time=1409780662]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 07/05/2011 - 10:20
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 8
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Στη φθορά δεν πρέπει να καθιστά τη χρήση του ανέφικτη οριστικά ( έστω και εν μέρει);Εδω όταν θα απομακρινθούν τα οχήματα η χρήση είναι εφικτή.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Έχει κριθεί από τη νομολογία ότι συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας η εναπόθεση μπάζων σε οικόπεδο, καθιστώντας έτσι ανέφικτη τη χρήση του (Πλημ. Πατρών 461/1972, Ποιν. Χρον. ΚΒ' 804). Με την ενέργεια αυτή το οικόπεδο δεν αχρηστεύτηκε οριστικώς, αφού με την απομάκρυνση των μπάζων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Άρα, το ανέφικτο της χρήσης εξετάζεται έστω και προσωρινώς.

Όλα αυτά, υπό την επιφύλαξη ότι τα δικαστήρια κρίνουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά ;)
[edit time=1409814785]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 8 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Ειμαι της άποψης οτι δεν προκύτει φθορά ξένης ιδιοκτησίας αλλά στοιχειοθετείται μετα βεβαίοτητας παράβαση του ΚΟΚ για παράνομη στάθεμυση του άρθρου 34 παρ. 3 περ. β` του Ν. 2696/99.

41/2003 ΔΙΑΤ ΕΙΣΕΦ ΠΛΗΜ ΠΑΤΡ (376510)

(ΑΡΧΝ 2005/417)
Εγκληση. Ο Εισαγγελέας εξετάζει την έγκληση και άν αυτή δεν στηρίζεται στο
νόμο ή είναι προφανώς ψευδής την απορρίπτει με διάταξή του. Είσοδος
τροχονόμου σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και βεβαίωση παράνομης
στάθμευσης αυτοκινήτου. Ο εγκαλούμενος τροχονόμος δεν διέπραξε τα εγκλήματα
της παράβασης καθήκοντος, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της απειλής και ο
διοικητής του δεν τέλεσε ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές, αλλά έπραξαν
σύμφωνα με το νόμο και εντός των ορίων της εξουσίας τους. Απορρίπτεται η
έγκληση ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.

ΕΙΣ. ΠΛΗΜ. ΠΑΤΡΩΝ 41/2003

Εισαγγελέας: Χρήστος Τόλιας, Αντ/λέας

Αφού λάβαμε υπ` όψιν και το άρθρο 47 ΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο "ο Εισαγγελέας
εξετάζει την έγκληση που έλαβε και, αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο
νόμο ή είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του,
η οποία επιδίδεται στον εγκαλούντα. 2. Ο Εισαγγελέας έχει το δικαίωμα να
ενεργήσει προκαταρκτική εξέταση είτε ο ίδιος είτε με έναν από τους
ανακριτικούς υπαλλήλους που αναφέρονται στα άρθρ. 33 παρ. 1 και 34. Αν από
την εξέταση πειστεί ότι η έγκληση είναι προφανώς ψευδής στην ουσία της, την
απορρίπτει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρώτη παράγραφο".

Στην υπό κρίση έγκληση καταμηνύονται οι 1) Δ.Ρ., κάτοικος Πατρών,
αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Πατρών για παράβαση καθήκοντος και
διατάραξη οικιακής ειρήνης, 2) Ι.Γ., κάτοικος Πατρών, διοικητής του Τμήματος
Τροχαίας Πατρών, για ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις, 3) Β.Τ.,
Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κάτοικος Πατρών και 4) Κ.Α., Πρόεδρος Πρωτοδικών,
κάτοικος Πατρών, για ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις και για απειλή.
Αναφέρεται στην υπό κρίση έγκληση ότι την 10-7-2001 οι τρίτη και τέταρτος των
εγκαλουμένων, ιδιοκτήτες διαμερίσματος στο ίδιο συγκρότημα πολυκατοικιών με
το διαμέρισμα του εγκαλούντος, βλέποντας ότι αυτός είχε σταθμεύσει το
αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΖ 5755 στον ακάλυπτο -κοινόχρηστο χώρο
της πολυκατοικίας, απείλησαν την σύζυγό του ότι αν δεν το απομακρύνει από την
θέση αυτή θα καλούσαν την Τροχαία να το "γράψει". Οτι την 12-7-2001, ο πρώτος
εγκαλούμενος εισήλθε στον ανωτέρω κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας και
βεβαίωσε παράβαση παράνομης στάθμευσης του αυτοκινήτου αυτού σύμφωνα με το
άρθρο 34 παρ. 3 του ΚΟΚ, δηλαδή ότι ήταν δήθεν σταθμευμένο προ της εισόδου-
εξόδου του ακαλύπτου χώρου της πολυκατοικίας. Οτι σε διαμαρτυρία της συζύγου
του εγκαλούντος αφενός μεν για το ότι αυτός εισήλθε στην ιδιωτική αυλή ενώ
δεν είχε δικαίωμα προς τούτο και αφετέρου γιατί αυτός βεβαίωσε παράνομη δήθεν
στάθμευση εντός της αυλής, αυτός απάντησε επί λέξει: έχω εντολή από τον
διοικητή μου να βεβαιώσω παράνομη στόθμευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και
για τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σας να συνεννοηθείτε με τον διοικητή μου.
Και καταλήγει η υπό κρίση έγκληση: "Είναι ολοφάνερο ότι οι πιο πάνω παράνομες
εξόφθαλμα ενέργειες του οργάνου της Τροχαίας, δηλ. της εισόδου του στον
ιδιωτικό χώρο της πολυκατοικίας δίχως τον παραμικρό λόγο και όχι μόνον η
παραμονή του σε αυτόν, παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου μου και της βεβαίωσης
ψευδώς διάπραξης δήθεν της τροχαίας παράβασης της παράνομης στάθμευσης του
αυτοκινήτου μου, συνδέονται άμεσα, προφανώς, με την προηγηθείσα την 10-7-2001
απειλή του προαναφερθέντα Δικαστικού λειτουργού Α.Κ. και της συζύγου του Τ.Β.
Και τούτο δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την
Α` Πταισματοδίκη Πατρών, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σχετικά με την
νομιμότητα των τοποθετημένων από τους Δικαστικούς λειτουργούς Κ.Α. και την
σύζυγό του Β.Τ., πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης προ της εισόδου του Δ 1
κτιρίου της πολυκατοικίας στο σημείο Πάροδος Αιόλου 38 παρ. 7, για την
ανεύρεση και απόδοση ευθυνών όλων των εμπλεκομένων στην πιο πάνω υπόθεση
(Διοικητή Τροχαίας, Δήμο Πατρέων κλπ.). Από τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση όσο και την Νομολογία των δικαστηρίων,
βάσει της οποίας ο ΚΟΚ εφαρμόζεται όχι μόνο σε δημόσιους δρόμους αλλά και σε
ιδιωτικούς δρόμους, διόδους, ακόμη και πάρκινγκ, έδωσε εντολή να βεβαιωθεί
παράβαση του άρθρου 34 παρ. 3 περ. β` του Ν. 2696/99. Πράγματι, επειδή ο
σκοπός του άρθρου 34 παρ. 3 περ. β` του ν. 2696/99 (ΚΟΚ) που απαγορεύει την
στάθμευση οχημάτων μπροστά από την είσοδο-έξοδο παροδίου ιδιοκτησίας, είναι η
διασφάλιση της ελεύθερης εισόδου και εξόδου των οχημάτων των παροδίων
ιδιοκτητών προς και από τις ιδιοκτησίες τους και όχι γενικώς η ασφαλής
κυκλοφορία των οχημάτων στους δημόσιους δρόμους, γίνεται δεκτό ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, όπως και σε αυτή, πρέπει να διαστέλλεται η έννοια της
οδού και να περιλαμβάνει και ιδιωτικές οδούς, διόδους κ.λπ. και άρα να έχει
εφαρμογή και σε αυτές τις περιπτώσεις ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (βλ. 9/89
ΓΝΜΔ ΕΙΣ ΑΠ, 12/73 ΓΝΜΔ ΕΙΣΑΠ, ΕφΑθ 11728/87 Ε. Συγκ.Δ. ΙΣΤ 487, ΕφΑθ 5487/74
Ε.Συγκ.Δ. 1975, σελ. 90, Μον. Πρ. Αθηνών 5824/1982 Ε.Συγκ.Δ. 1983, σελ. 464).
Συνεπώς, είναι παράλογο να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος αστυνομικός
που βεβαίωσε παράβαση σε όχημα που είχε σταθμεύσει μόλις μέσα από τις
πινακίδες Ρ39 (όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση) και όχι όταν βεβαιώνει
παράβαση σε αυτοκίνητο που έχει σταθμεύσει μόλις έξω από τις πινακίδες αυτές,
αφού έτσι καταστρατηγείται ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 3 περ. β`
του Ν. 2696/99. Με την λογική του εγκαλούντος, όποιος θέλει να παραβιάσει τις
πινακίδες Ρ39 και να σταθμεύει το όχημά του παράνομα χωρίς όμως να δικαιούται
η Τροχαία να βεβαιώσει την παράβαση, δεν έχει παρά να περνά με το αυτοκίνητό
του μέσα από τις πινακίδες Ρ39 των πολυκατοικιών και να σταθμεύει εκεί χωρίς
καμία, άμεση τουλάχιστον, συνέπεια. Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι τόσο ο πρώτος
εγκαλούμενος, βεβαιώνοντας παράβαση στο παρανόμως σταθμευμένο όχημα του
εγκαλούντος, όσο και ο δεύτερος, δίδοντας εντολή για την βεβαίωση της
παράβασης αυτής, δεν παρέβησαν. ουδόλως το καθήκον τους, αλλά έπραξαν σύμφωνα
με το νόμο και εντός των ορίων της εξουσίας που τους παρέχει η πολιτεία.
Επομένως δεν υπάρχει και ηθική αυτουργία σε παρόβαση καθήκοντος αφού δεν
τελέστηκε τέτοιο έγκλημα, εκτός του ότι, όπως προέκυψε, την Τροχαία δεν την
ειδοποίησαν οι τρίτη και τέταρτος των εγκαλουμένων αλλά ο Χ.Ν. Ούτε όμως το
έγκλημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης τέλεσε ο πρώτος, καθώς εισήλθε σε μη
περιφραγμένο χώρο για να τελέσει το υπηρεσιακό του καθήκον. Περαιτέρω, επειδή
σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, το έγκλημα της απειλής, αφενός μεν διώκεται
κατ` έγκληση του παθόντος και τέτοια έγκληση της συζύγου του εγκαλούντος δεν
έχει υποβληθεί, αφετέρου δε, αν θεωρηθεί ότι απευθυνόταν προς τον εγκαλούντα
η απειλή, το έγκλημα δεν στοιχειοθετείται όταν η απειλούμενη πράξη είναι
νόμιμη, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται ούτε στην συγκεκριμένη περίπτωση η πράξη
της απειλής εκ μέρους της τρίτης και του τετάρτου των εγκαλουμένων, αφού,
ακόμη και αν θεωρηθεί αληθές ότι αυτοί είπαν στον εγκαλούντα να μετακινήσει
το αυτοκίνητο αλλιώς θα τηλεφωνήσουν στην Τροχαία να το "γράψει", η φράση
τους αυτή δεν συνιστά απειλή αφού είχαν κάθε δικαίωμα να τηλεφωνήσουν στην
Τροχαία και να ζητήσουν να βεβαιώσει την ανωτέρω αναφερομένη παράβαση του
ΚΟΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση έγκληση ως
ουσιαστικά και νομικό αβάσιμη σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΠΔ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

Άκρως ενδιαφέρουσα η απόφαση!

Όμως έχω μία ένσταση. Εν προκειμένω, ο εισαγγελέας κρίνει αν τελέστηκαν οι πράξεις της παράβασης καθήκοντος, της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της απειλής, καθώς και της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις αυτές από τους εγκαλούμενους συνεπεία βεβαιώσεως τροχονομικής παράβασης σε ιδιόκτητο χώρο και καταλήγει -ορθώς- ότι οι πράξεις δεν διαπράχθηκαν και ότι καλώς βεβαιώθηκε το διοικητικό πρόστιμο.

Κρίνεται δηλαδή το πραγματικό μιας συγκεκριμένης κατάστασης και όχι η συνολική αξιόποινη συμπεριφορά της πράξης του αποκλεισμού της εξόδου του οχήματος.

Άλλωστε, αν ο αποκλεισθείς επιμένει να υποβάλλει έγκληση σε βάρος των οδηγών, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την παραλαβή της.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 1 εβδομάδα
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 199
Απ: Κλείσιμο – εγκλωβισμός ΕΙΧ από άλλα ΕΙΧ σε ιδιωτικό χώρο.

να προσθεσω ενα αλλο ερωτημα εγω παιδια.εστω οτι σε ιδιωτικο παρκιγκ στο οποιο ειναι σταθμευμενο ενα ι.χ.ε,εισερχεται σε αγνωστο χρονο ενα αλλο ιχε το οποιοσταθμευει διπλα στο προηγουμενο & ανοιγοντας την πορτα του αποτομα προκαλει φθορες στο αρχικως σταθμευμενο.το αυτοκινητο που εισηλθε δευτερο ειναι ανασφαλιστο και οταν ο πρωτος ιδιοκτητης του ζηταει να καλεσουν τις ασφαλιστικες για δηλωση ο δευτερος αρνειται το περιστατικο και αποχωρει απο το σημειο.ο α) οδηγος καλει την τροχαια για καταγραφη (δοτα).ο παρκαδορος επιτρεπει την εισοδο του περιπολικου εντος του παρκιγκ και γινεται η συνταξη του δοτα.εν συνεχεια απο το γραφειο αγνωστων κατοπιν εγκλησης του α) οδηγου σχηματιζεται δικογραφια,επιδιδεται παραβαση στον β) ιδιοκτητη για ανασφαλιστο & μαζι με μια βεβαιωση αστυνομικου που λεει οτι ο β) ιδιοκτητης παραδεχτηκε την οδηγηση αλλα οχι την εμπλοκη στο συμβαν στελνεται στο δικαστηριο για τροχαιο με εγκαταλειψη .γιναν ολα σωστα απο πλευρας αστυνομιας?μπορουμε να μπουμε σε ιδιωτικο παρκιγκ εστω κι αν μας επιτραπηκε η εισοδος και να συνταξουμε δοτα?η παραβαση βεβαιωθηκε εκ των υστερων στο τμημα μετα και την υποβολη εγκλησης.σε περιπτωση δηλαδη ενστασης του β) οδηγου νομιμοποιουμαστε να μην ακυρωσουμε την παραβαση και να εκτελεσουμε τις αφαιρεσεις?στοιχεια κυκλοφοριας το β) οχημα εφερε κανονικα δεν τα ειχε καταθεσει δου για καποιο λογο αρα νοειται σε κυκλοφορια.απλα το ερωτημα μου ειναι οτι σταθμευσε σε ιδιωτικο παρκιγκ.θα μπορουσε επισης το συμβαν να ειχε λαβει χωρα σε δημοσιο δρομο και ο οδηγος επισης να πηγαινε μετα μεσα σε ιδιωτικο χωρο για να μας πει οτι δεν εχουμε αρμοδιοτητα ελεγχου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 1 ώρα
Review Team
Εγγραφή από: 25/10/2014 - 21:22
Δημοσιεύσεις: 37
Βαθμοί: 117
Στάθμευση προ ιδιωτικού χώρου

Καλησπερά και καλή χρονιά!!
     Διάβασα τις ανωτέρω άκρως ενδιαφέρουσες νομολογίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ΚΟΚ.
     Πρόσφατα ήμουν αξιωματικός Υπηρεσίας κ προσήλθε πολίτης να εκφράσει την αντίθεσή του διότι του είχε βεβαιωθεί παράβαση του ΚΟΚ και συγκεκριμένα του άρθρου 34 παρ.3 εδάφιο (γ) "να εμποδίζει την χρήση χώρου στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλα" Ωστόσο, μου ανέφερε ότι προβήκαμε σε λανθασμένη ενέργεια και αυτό διότι:
     Ο χώρος που χρησιμοποιεί ο καταγγέλων δεν είναι χώρος πάρκινγκ και έχει πάρει σχετική βεβαίωση από την πολεοδομία ότι η χρήση του χώρου αυτού είναι άλλη από αυτήν της σταθμεύσεως οχήματος. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ο ιδιοκτήτης και καταγγέλων έχει επικολλήσει παρανόμως την ένδειξη "είσοδος - έξοδος χώρου στάθμευσης οχήματος".
     Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος την σχετική νομολογία ή κάποια Κ.Υ.Α. που απαλλάσσει τους Αστυνομικούς από την αποχή ελέγχου της νομιμότητας χρήσης του χώρου σταθμεύσεως? Επίσης, είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση επάνω στην γκαραζόπορτα της πινακίδος που ανέφερα παραπάνω χωρίς να απατείται κάποια σχετική άδεια από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου ή πολεοδομία?
    Κλητευόμαστε να πηγαίνουμε συχνά σε σταθμεύσεις που λέμε όλοι "προ ιδιωτικού" και ακούμε πολλά σχετικά με την νομιμότητα χρήσης του χώρου ως χώρος στάθμευσης και την πινακίδα που υποδεικνύει ότι εισέρχονται - εξέρχονται οχήματα από χώρο πάρκινγκ. Ευχαριστώ!!
 
 
  

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 16/06/2011 - 13:51
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ..

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ...ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣ

Εικόνα shape
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 17/08/2016 - 16:37
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Καλησπερα.

Καλησπερα.
Μπορει καποιος να μου απαντησει στο αν ειναι σωστο να παρκαρουν σε ιδιωτικο χωρο πολυκατοικιας ατομα που δεν μενουν σ αυτην. Ερχονται δηλαδη σαν επισκεπτες. Ειναι ενημερωμενοι απο καποιους που μενουν στην πολυκατοικια - και οι οποιοι θελουν να τους δειξουν την φιλοξενια τους - οτι μπορουν να παρκαρουν οπου βρουν μεσα στον ιδιωτικο χωρο. Ειτε ειναι παρκινγκ αλλου διαμερισματος που λειπουν οι ενοικοι, ειτε στον ακαλυπτο, ειτε και στριμωχτα  στο ιδιο παρκινγκ αλλου ιδιοκτητη!!!!!!! Ευχαριστω εκ των προτερων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 19/04/2015 - 17:12
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 11
Αυτό είναι αστικής φύσεως και

Αυτό είναι αστικής φύσεως και δεν επιλαμβάνεται η Τροχαία για σταθμεύσεις σε πυλωτές πολυκατοικιών.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Περιπτωση εγκλωβισμου

Αν ο χωρος δεν ειναι περιφραγμενος τοτε σιγουρα δεν ειναι μονο αστικη διαφορα. Επισης ακομα και σε στεγασμενο παρκινγκ γραφεις αφου συμφωνα με τον Ν.489/1976 Αρ.2 Παρ. 1 οπου στηριχτηκε η Αποφ. ΑΠ 1529/2007 και το ΕΦ.Αθ.11728/1987 και ΕσυγκΔ 1986/487 εκρινε οτι ο ΚΟΚ εφαρμοζεται ακομα και σε στεγασμενο παρκινγκ. Αυτα εικυρωθηκαν και εγιναν δεχτα στο Μον. Πρωτ. Τριπολ. 97/2004 και Εφ. Ναυπλ. 26/2006

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ώρες 17 λεπτά
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 451
nib047

nib047
 
Μπορείς να παραθέσεις όλες αυτές τις αποφάσεις τις οποίες επικαλείσαι σε διάφορες απαντήσεις σου ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις.

Μπορω να σας παραθεσω τις αποφασεις και τις γνωμοδοτησεις. Τα εχω ομως σε μορφη PDF και απο εδω δεν γνωριζω πως να τα ανεβασω. Θα χαρω πολυ να σας εξηπηρετησω αν μου υποδειξετε τον τροπο που θα τα ανεβασω απο εδω. Αν δεν υπαρχει δυνατοτητα να σας τα παραθεσω σε αρχεια θα προσπαθησω να βρω τα λινκ ετσι ωστε να κανετε και εσεις τις επισημανσεις σας και να μας δωσετε την δικη σας ερμηνεια. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
Καλημέρα! Αν μπορείς στείλε

Καλημέρα! Αν μπορείς στείλε μου και στο mail v_tsapalis@hotmail.com.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 1 εβδομάδα
Hero
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 17:37
Δημοσιεύσεις: 65
Βαθμοί: 199
αν μπορεις στείλε μου τις

αν μπορεις στείλε μου τις αποφασεις που χεις στο troxaia@hotmail.com.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Γνωμοδοτησεις , αποφασεις και σχετικοι νομοι.

Η γνωμοδοτηση του ΝΣΚ 529/67
http://www.youblisher.com/p/79989-529_1967/
Ακολουθει αλλη μια γνωμοδοτηση του ΝΣΚ η 732/84 η οποια ουσιαστικα προσθετει στην προηγουμενη τον περιορισμο οσον αφορα την εισοδο στα 4 με 5 μετρα ανοιγμα. Αυτη δεν εχει αναρτηθει στην σελιδα τους και θα την λαβετε πχ με email εφοσον τους την ζητησετε.
Ν.1577/85 Πολεοδομικος Κανονισμος. Ορισμος "Δρομου" Πρασιας" "γηπεδο" Μερος Α, αρθρο 2
 https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/n-1577-1985.html
Αποφαση Αρειου Παγου 1529/2007
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=Et4bYwEORbQW8bWDRhKk90XyEhg2pu&apof=1529_2007&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C4
Γνωμοδοτηση 09 / 1989 απο τον εισαγγελεα Πλαγιανακο προς απαντηση στο Υπ. Μεταφορων και Επικοινωνιων οπου αποφασιζει "ο ΚΟΚ έχει εφαρμογή και για οχήματα που κυκλοφορούν είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές οδούς, όταν στις τελευταίες κυκλοφορεί, διέρχεται και διακινείται στη συγκεκριμένη περίπτωση αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων"
https://www.eisap.gr/sites/default/files/consulations/%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C.%209-1989.pdf
Δυο φορες καλεσα την τροχαια και τις δυο το οργανο βεβαιωσε προστιμο. Την μια μπροστα στην εισοδο της πολυκατοικιας οπου ειναι και ιδιωτικος χωρος  βεβαιωθηκε διοικητικο προστιμο της παραβασης αρ.104 και 34 ΚΟΚ και την αλλη που ηταν παρκαρισμενο οχημα στον κοινοχρηστο χωρο της πολυκατοικιας (πρασια). Απο εκει και περα το οργανο εχει ΚΑΘΗΚΟΝ να βεβαιωσει προστιμο και εγω ως πολιτης ΔΙΚΑΙΩΜΑ να προχωρησω σε ασφαλιστικα μετρα και αγωγες και να πληρωνω και δικηγορους... Χωρις να ειμαι δικηγορος και χωρις να εχω βγαλει αστυνομικη σχολη θεωρω οτι στις αποφασεις επαιξε ρολο το οτι ο χωρος δεν ειναι περιφραγμενος και στο οτι υπαρχει ελευθερη προσβαση οπου κυκλοφορουν ολοι οπως συμβαινει στον δημοσιο χωρο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Αποφαση εισαγγελεα Πατρων

Εδω υπαρχει αλλη μια αποφαση
http://forum.odigein.com/viewtopic.php?t=720
Στα σχολια ειναι διαθεσιμες και αλλες αποφασεις και νομοι οπου η εννοια της οδου διαστελλεται και περιλαμβανει και ιδιωτικους χωρους οπου εφαρμοζεται ο ΚΟΚ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.