ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

20 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 23 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 01/05/2011 - 00:45
Δημοσιεύσεις: 21
Βαθμοί: 47
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

ΧΑΙΡΕΤΕ. ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΣΕ ΠΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Νόμος 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999)
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
[b]O Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.[/b]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 23 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 01/05/2011 - 00:45
Δημοσιεύσεις: 21
Βαθμοί: 47
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 21/05/2012 - 21:07
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 14
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Εαν κάποιος έχει σταθμεύσει σε πυλωτή ή οπουδήποτε και κάποιος τον "κλείσει" με αποτέλεσμα να μη μπορει ο παραπονούμενος να χρησιμοποιήσει το όχημά του τότε έχουμε παράβαση του άρθρου 381 ΠΚ (φθορά ξένης ιδιοκτησίας). Είναι κατ' έγκληση αδίκημα κ εαν επιθυμεί ασκεί το δικαίωμά του.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Βεβαιώνεις διοικητική παράβαση - πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ για παράβαση του άρθρου 34 Κ.Ο.Κ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 5 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 21/07/2011 - 12:22
Δημοσιεύσεις: 17
Βαθμοί: 68
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Εάν είναι προ της εισόδου ή της εξόδου βεβαιώνεται παράβαση του ΚΟΚ,εάν είναι εντός της πυλώτης είναι εντός ιδιωτικού χώρου και έχουμε καταπάτηση και διώκεται κατ΄έγκληση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/03/2012 - 20:59
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 30
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

το ένα διοικητική πράξη , η βεβαίωση της παράβασης , εφόσον είναι έμπροσθεν της πυλωτής σε δημόσιο χώρο. Σε περίπτωση που είναι εντός της πυλωτής είναι αστική διαφορά .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 7 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 18:52
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 3
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Η πιο σωστή απάντηση είναι αυτή της αστικής διαφοράς. Επί 6 χρόνια στην Άμεση Δράση καναμε ανταλλαγή στοιχείων και καταγραφή του περιστατικού και αυτό γιατί ο Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται μόνο σε οδούς όπως πολύ σωστά έγραψε ένας συνάδερφος πριν αλλά και σε διάφορα μέρη που επίσης προβλέπει από πριν (πεζοδρόμια, πλατείες,πεζόδρομοι κ.λ.π.). Όταν κάποιος παρκάρει σε θέση σου σε πυλωτή είναι σαν να βάζει κάποιος κάτι άλλο σε δικό σου ιδιωτικό χώρο, π.χ. σε ένα οικόπεδο σου να έρθει κάποιος και να καταλάβει ένα μέρος του και να πει ότι χρήση του θα κάνει αυτός. Το πίο ''αστείο'' ήταν αυτό της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Συνάδερφε μην δίνεις ιδέες στους Δήμους γιατί αν παρκάρουμε στα πεζοδρόμια θα μας κάνουν μηνύσεις για φθορά στο πεζοδρόμιο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Είναι αστική διαφορά.
Προστασία της νομής: Αγωγή λόγω διατάραξης της νομής
Σύμφωνα με το άρθρο 989 του Αστικού Κώδικα: «Ο νομέας που διαταράχθηκε παράνομα έχει δικαίωμα να αξιώσει την παύση της διατάραξης καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Αξίωση αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Με την αγωγή διατάραξης δηλαδή ο νομέας που διαταράχθηκε η νομή του παράνομα και χωρίς τη θέλησή του αξιώνει από αυτόν που του προσέβαλλε τη νομή την παύση της διατάραξης και την παράλειψή της στο μέλλον
Κατά το άρθρο 992 Α.Κ. οι αξιώσεις από την αποβολή και τη διατάραξη της νομής παραγράφονται μετά ένα έτος από την αποβολή ή τη διατάραξη. Η ενιαύσια αυτή παραγραφή των αξιώσεων του νομέα από την αποβολή ή τη διατάραξη υπόκειται σε διακοπή για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 261 - 263, 264, 270 του Α.Κ.
Προσωρινή προστασία της νομής με ασφαλιστικά μέτρα
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 682 παρ.1 και 690 παρ.1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε είδους περί νομής ή κατοχής υποθέσεις (άρθρο 733, 734 ΚΠολΔ), απαραίτητη προϋπόθεση είναι εκτός των άλλων και η πιθανολόγηση επείγουσας περιπτώσεως ή αποτροπής επικειμένου κινδύνου. Ειδικότερα κατά την προσβολή της νομής με διατάραξη ή αποβολή, υφίσταται επείγουσα περίπτωση όταν καθίσταται αναγκαίο να ρυθμιστεί άμεσα αυτή δια δικαστικής παρεμβάσεως, όπως συμβαίνει όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής πρόκειται να επιφέρει ουσιαστική βλάβη οποιασδήποτε εκτάσεως στην υλική φύση του αντικειμένου, επικείμενος δε κίνδυνος υπάρχει όταν η απειλούμενη βλάβη από στιγμή σε στιγμή επικρέμεται επί του πράγματος ή των διαδίκων, με την έννοια ότι αυτός είναι στο αντικείμενο της νομής ή στα διάδικα μέρη, δηλαδή δεν αρκεί να είναι απλώς ενδεχόμενος, αλλά πρέπει να επίκειται βλάβη που να δημιουργεί την έννοια του κινδύνου, οπότε και πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αποτροπή της βλάβης

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/10/2012 - 16:08
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 36
Απ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ

Το ότι η πυλωτή ή η πρασιά έχει αρκετά μεγάλο χώρο για στάθμευση εντός, δεν σημαίνει πως είναι και νόμιμο να σταθμεύεις εντός.
Σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ, είναι υποχρεωτικό πλέον να έχουν οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη οι θέσεις στάθμευσης και τα οριζόμενα χιλιοστά που αναλογούν επί και εντός του οικοπέδου για να εκδοθεί η νόμιμη άδεια.
Οπότε αν ο καθένας καλεί το 100 επειδή κάποιος πάρκαρε μπροστά στην πυλωτή, εγείρεται το ερώτημα της νομιμότητας και για τον παραπονούμενο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Ειναι ΚΑΙ αστικη διαφορα αλλα παλι γραφεις

Ειναι και αστικη διαφορα αλλα και παλι το οργανο εχει την υποχρεωσει να γραψει.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 16/06/2011 - 13:51
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 10
Ο Κ.Κ.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ

Ο Κ.Κ.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΙΑΠΡΑΤΕΤΑΙ ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΚΑ Η ΥΠΟΤΙΜΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ...ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ THESSCOP ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 22:40
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 29
Ο ΚΟΚ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ

Ο ΚΟΚ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 34$3β και δ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΤΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΝ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Α.Π ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α.Ε.Α ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2006.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Με την γνωνοδοτηση του ΝΣΚ 529/1967 αν ο χωρος δεν εχει περιφραξη και αποτελει ενιαια επιφανεια με τον δρομο ή με το πεζοδρομιο μπορει να βεβαιωθει παραβαση του ΚΟΚ.
Επισης συμφωνα με τον Ν.489/1976 Αρθρο2 Παρ 1 "Η κυκλοφορια επι γηπεδου προσιτου στο κοινο ή σε καποιο αριθμο προσωπων που δικαιουνται να συχναζουν σε αυτο εξομειωνετα με την κυκλοφορια επι οδου" Η αποφαση ΑΠ 1529/2007 στηριχτηκε στον νομο αυτον οπου συμπληρωνει πως "στη δ'εννοια του γηπεδου αυτου περιλαμβανονται και οι ιδιωτικοι χωροι στους οποιους επιτρεπεται η κυκλοφορια μετα απο την αδεια του ιδιοκτητη του χωρου, οπως πχ ειναι τα ιδιωτικα παρκινγκ". Συμπληρωνει ακομα πως " και ΕΦ.ΑΘ 11728/1987 ΕΣυγκΔ 1986/487 που εκρινε οτι πεδιο χωρος εφαρμογης του ΚΟΚ νοειται και το στεγασμενο παρκινγκ, αφου προκειται για χωρο προσιτο στο κοινο ή καποιο αριθμο προσωπων που δικαιουνται να συχναζουν σ'αυτον οποτε εξομοιωνεται με την κυκλοφορια επι της οδου" Μον.Πρωτ. Τριπολ 97/2004 και Εφ. Ναυπλ 26/2006
Υπαρχει και η 732/1984 του Υπουργιου Δημοσιας Ταξεως που λεει με λιγα λογια πως αν δεν υπαρχει περιφραξη και ο περιβαλλον χωρος του οικοπεδου αποτελει εννιαια επιφανεια με το πεζοδρομιο ή τον δρομο τοτε μπορει να βεβαιωθει παραβαση του ΚΟΚ.
Μου κλεινουν την εισοδο της πολυκατοικιας μου και παρκαρουν στην πρασια. Ειναι φοβερο να πρεπει να αναγκαστω να βαλω δικηγορο να παρει τηλ το 100 για να ερθουν να γραψουν. Εγω ως πολιτης απο αυτα που διαβαζω και βλεπω αντιλαμβανομαι οτι ειτε υπαρχει αγνοια στην αστυνομια  ή ακομα χειροτερα σου λενε οτι ειναι αστυκη διαφορα και πρεπει να κανω μηνυση, που σημαινει οτι θα πληρωνω δικηγορους και το ολο δικαστικο συστημα και αυτο γιατι θελουν να αποφυγουν τα οργανα να ερθουν να κανουν την δουλεια τους αφου σχεδον κανενας δεν θα θελει να μπει στα εξοδα της μηνυσης. Μπορω να καταλαβω τις δυσκολιες και τις ελλειψεις που αντιμετωπιζουν ολες οι υπηρεσιες αλλα στο τελος τα βαρη τα πληρωνει για αλλη μια φορα ο πολιτης εκτος και αν εχει εναν γνωστο. Αν ερθει το οργανο και δεν ριξει το προβλεπομενο προστιμο, απο αυτα που μου ειπε ο δικηγορος μου υπαρχει παραβαση καθηκοντος κτλ. Δηλ θα τσακωνομαι με αυτον που μου κλεινει την εισοδο, θα τσακωνομαι και με το οργανο... Ελλας το μεγαλειο σου... Ελπιζω οσοι με διαβασαν να ενημερωσουν και τους συναδελφους τους αλλα και αν βρεθουν και οι ιδιοι στην θεση μου να ξερουν τι οριζει ο νομος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 453
Επειδή πιθανότατα

Επειδή πιθανότατα παρερμήνευσες αυτά που διάβασες :
 
1. Ο νόμος 489/76 αναφερεται στην ασφαλιστικη καλυψη οχηματων και στο αρθρο 2 παρ 1 αναφερεται σε κυκλοφορια επι γηπέδου. Τα γήπεδα δεν εχουν καμία σχέση με τη σταθμευση σε πιλωτη.
2. Η ΝΣΚ 529/67 γνωμοδοτει με βαση το δικαιο που ηταν σε ισχυ το 1967. Από τότε έως σήμερα οι νομοθετικές μεταβολές είναι ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ και είναι λάθος να στηριζόμαστε σε αυτή για σημερινά ζητήματα.
3. οι λοιπες αποφάσεις που παραθετεις αναφέρονται σε
3.1 '' ιδιωτικους χωρους στους οποιους επιτρεπεται η κυκλοφορια μετα απο την αδεια του ιδιοκτητη του χωρου'' 
3.2  ''χωρο προσιτο στο κοινο ή καποιο αριθμο προσωπων που δικαιουνται να συχναζουν σ'αυτον''
4. η 732/1984 του Υπουργιου Δημοσιας Ταξεως - οπως την παρεθεσες - αναφερεται σε ''περιβαλλον χωρο' του οικοπεδου αρα στον χώρο που περιβαλλει το οικοπεδο και όχι εντός του οικοπέδου.
5. Η ορολογία ''πρασια'' δεν αποδεικνυει απολυτως τίποτα αν δεν συγκεκριμενοποιειται. Υπάρχει η γραμματική έννοια της πρασιάς και υπάρχει και η νομική έννοια της οικοδομικής νομοθεσίας. Οι περισσότεροι πολίτες βλέπουν μια πρασινάδα ανάμεσα σε πεζοδρόμιο και τοιχο οικοδομής και πιστεύουν οτι αυτόματα ισχύει ο οικοδομικός ορισμός χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι τμήμα της ''πρασινάδας'' μπορεί να ανήκει στο δημόσιο και να μην είναι τμήμα του ιδιωτικού οικοπέδου.
6. Ομοίως η πρόταση ''μου κλείνει την είσοδο και παρκάρει στην πρασιά'' ομοίως δεν αποδεικνύει αν παραβιάζεται ο ΚΟΚ.
7. Το αν ένας χώρος θα εξομοιωθεί με χώρο εφαρμογής του ΚΟΚ εξαρτάται από την χρήση και τον προρισμό του χώρου σύμφωνα με την βούληση αυτού που έχει την εξουσία να αποφασίσει τον προορισμό και την χρήση, είτε ο φορέας αυτής της εξουσίας είναι το δημόσιο είτε είναι ιδιώτης.
8. Στις σταθμεύσεις ο αστυνομικός ΔΕΝ ''ρίχνει πρόστιμο''. Πιθανότατα παρερμήνευσες ΚΑΙ αυτό.
9. Ως προς την πυλωτη. Επειδη έχω διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι ΔΕΝ γνωρίζουν :
9.1 PILLOTIS είναι το σύστημα οικοδόμησης-ανέγερσης επί στύλων και έιναι ΑΣΧΕΤΟ με τις θέσεις στάθμευσης.
9.2 Το 1979 νομοθετήθηκε (στη συνέχεια υπήρξαν τροπολογίες) κάθε νεοανεγειρόμενη οικία να έχει εξασφαλισμένες ανάλογες θέσεις στάθμευσης.
9.3 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης στο ''ισόγειο οικίας που ανεγείρεται με το σύστημα PILLOTIS'' είναι ΕΝΑΣ από τους τρόπους δημιουργιας χώρων στάθμευσης και ΟΧΙ ο μοναδικός.
9.2 Οι χώροι στάθμευσης σε ισόγειο που δημιουρήθηκαν ΠΡΙΝ την εναρξη του νομου περι συστηματος οικοδομησης PILLOTIS ειναι χώροι ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 
9.3 Χώροι στάθμευσης βάσει συστήματος ανέγερσης PILLOTIS είναι ο ''ακάλυπτος χώρος ισογείου ο οποίος έχει δηλωθεί στην άδεια ως ανοιχτός χώρος στάθμευσης κατ εφαρμογή της υποχρεωτικότητας δημιουργίας θέσεων στάθμευσης''.
9.4 Το ότι βλέπουμε σε μια οικία το ισόγειο να είναι στην πράξη ακάλυπτο ΔΕΝ σημαίνει αυτόματα ότι και βάσει άδειας είναι ακάλυπτος χώρος διότι υπάρχει η περίπτωση να μην έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη.
9.5 Το ότι βλέπουμε σε μια οικία στο ισόγειο σταθμευμένα οχήματα ΔΕΝ συνεπάγεται ότι πρόκειται για θέσεις στάθμευσης δημιουργημένες βάσει συστήματος ανέγερσης PILLOTIS διότι υπάρχει η περίπτωση να πρόκειται για χώρο διαμερισμάτων των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη και να χρησιμοποιείται προσωρινά ως χώρος στάθμευσης ή να πρόκειται για χώρο που είχε ΗΔΗ δημιουργηθεί ΠΡΙΝ την εναρξη του νόμου
10 Ένας χώρος στάθμευσης σε ισόγειο δύναται να είναι :
10.1-Α Χώρος στάθμευσης Ιδιωτικός (δημιουργηθείς πριν το σύστημα PILLOTIS)
10.1-Β Χώρος ανολοκλήρωτου διαμερίσματος (δημιουργηθείς είτε πρίν είτε μετά το σύστημα PILLOTIS)
10.2-Α Χώρος στάθμευσης PILLOTIS κοινόκτητος ΚΑΙ κοινόχρηστος 
10.2-Β Χώρος στάθμευσης PILLOTIS κοινόκτητος ΑΛΛΑ αποκλειστικής χρήσης.
 
11. Ο οποιοσδήποτε αστυνομικός που επιλαμβάνεται δεν δύναται να βεβαιωθει για την ισχύ του ΚΟΚ και δεν δύναται να βεβαιώσει παράβαση αν δεν γνωρίζει όλα τα ανωτέρω για τον εκάστοτε χώρο.  
 

 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χωρο

Φιλε Σπυρο ειχα παει στο ΑΤ της περιοχης μου να ρωτησω αν "ριχνουν" προστιμο σε οποιονδηποτε παρκαρει και κλεινει την κεντρικη εισοδο της πολυκατοικιας μου. Μου ειπαν να παω να ρωτησω στην Τροχαια καθως δεν ηταν σιγουροι παρολο που τους εδειχνα φωτογραφιες ή να παω στην ΓΑΔΑ στην Λ. Αλεξανδρας (αν θυμαμαι καλα) για να κανω καταγγελια... Πηγα και ρωτησα στην Τροχαια και με ενημερωσαν οτι αν καλεσω αυτους ή το 100 θα γραψουν. Ο δικηγορος μου πηρε τηλ με την σειρα του και αυτος το 100 και του απαντησαν οτι γραφουν.
Αναφερομαι στην πρασια και στην κεντρικη εισοδο της πολυκατοικιας μου οπου ειναι ιδιωτικος χωρος και στα συμβολαια χαρακτηριζονται ως κοινοχρηστος και κοινοκτητος χωρος ιδιοκτητων. Απαγορευεται να παρκαρει σε αυτον τον χωρο οποιοσδηποτε συμφωνα με τα συμβολαια. Ιδιοκτητης και μη. Με καποιους αστυνομικους που ειχα μιλησει πιο παλια ειχαν διατυπωσει την αποψη οτι απο την στιγμη που ο χωρος ειναι ιδιωτικος και οχι δημοσιος προκειται για αστικη διαφορα κατι που σημαινει οτι δεν μπορουν να "ριξουν" προστιμο και οτι θα πρεπει να κινηθω με δικηγορους κατι που οπως καταλαβαινεις σημαινει κοστος σε χρημα, χρονο κτλ... Επειδη λοιπον εχω ακουσει και εχω διαβασει πολλες αποψεις επι του θεματος το εψαξα και μονος ετσι ωστε σε περιπτωση που καλεσω το 100 να ειμαι σιγουρος οτι θα γραψουν. Πρωτα απ'ολα δεν θα ηθελα σε καμια περιπτωση να μου πουν οτι κακως τους απασχολησα ασκοπα. Στην περιπτωση παλι που αρνηθουν να γραψουν για τον οποιονδηποτε λογο θα ηθελα να μπορω να επιχειρηματολογησω. Συνεπως εκτος απο τα συμβολαια της πολυκατοικιας και τον φακελο της πολεοδομιας για τον συγκεκριμενο χωρο της κεντρικης εισοδου και της πρασιας (οπως χαρακτηριζεται απο αυτα) και που απαγορευει την σταθμευση οποιουδηποτε εγω καλουμαι να πεισω τα οργανα οτι εχουν την υποχρεωση να βεβαιωσουν προστιμο... Εχουμε λοιπον.
1. Συμφωνα με τον Ν.489/1976 Αρθρο 2 Παρ.1 "Η κυκλοφορια επι γηπεδου προσιτου στο κοινο ή σε καποιο αριθμο προσωπων που δικαιουνται να συχναζουν σε αυτο, εξομειωνεται με την κυκλοφορια επι οδου". Η αποφαση ΑΠ 1529/2007 στηριχτηκε στον 489/1976 και συμπληρωνει πως στην "δ'εννοια του γηπεδου αυτου περιλαμβανονται και οι ιδιωτικοι χωροι στους οποιους επιτρεπεται η κυκλοφορια μετα απο αδεια του ιδιοκτητη του χωρου οπως πχ και τα ιδιωτικα παρκινγκ" Ακομα διαβαζουμε πως "...και ΕΦ.Αθ 11728/1987 ΕσυγκΔ 1986/487 που εκρινε οτι το πεδιο (χωρος) εφαρμογης του ΚΟΚ νοειται ακομα και το στεγασμενο παρκινγκ, αφου προκειται για χωρο προσιτο στο κοινο ή καποιο αριθμο προσωπων που δικαιουνται να συχναζουν σε αυτον, οποτε εξομειωνεται με την κυκλοφορια επι της οδου. Αυτα επικυρωθηκαν στο Μον. Πρωτ. Τριπολ. 97/2004 και ΕΦ. Ναυπλ. 26/2006.Το συμπερασμα λοιπον ειναι οτι ο Ν.489/1976 δεν αναφερεται μονο για την ασφαλιστικη καλυψη των οχηματων αλλα ουσιαστικα μας λεει οτι σε ιδιωτικο χωρο "γηπεδο" οπως η πρασια και η κεντρικη εισοδος της πολυκατοικιας μου που με αφορα ή οποιοσδηποτε αλλος ιδιωτικος χωρος οπως η πιλοτη, μπορει να βεβαιωθει προστιμο οπως συμβαινει στον δημοσιο χωρο / πεζοδρομιο.
2. Ο νεοτερος νομος υπερισχυει του προηγουμενου. Το ΝΣΚ αποφασισε πως οταν η πρασια δεν εχει διαχωριστει απο το πεζοδρομιο μπορει να βεβαιωθει παραβαση του ΚΟΚ. Οτι εχω βρει συνηγορει, συμπληρωνει ή ενισχυει την γνωμοδοτηση του ΝΣΚ. Αν γνωριζεις κατι διαφορετικο που αντικρουει οτι τα οργανα εχουν καθηκον να ριξουν προστιμο για παρανομη σταθμευση στην κεντρικη εισοδο ή στην πρασια της πολυκατοικιας η οποια δεν ειναι περιφραγμενη αλλα συνεχεια του πεζοδρομιου σε παρακαλω να μου την παραθεσεις. Αναφορικα με την παλαιοτητα των νομων σε ενημερωνω οτι η νομοθεσια οριζοντιων ιδιοκτησιων με καποιες ελαχιστες αλλαγες ειναι του 1929...
3.
3.1 Ακομα και τοτε το οργανο εχει καθηκον να ριξει προστιμο για παραβαση του ΚΟΚ. Στην περιπτωση μου που ειμαι ιδιοκτητης σχεδον της μισης πολυκατοικιας και δεν δινω την αδεια, τοτε εκτος απο προστιμο που θα δεχτει ο παραβατης απο το 100, εχω το δικαιωμα να κινηθω εναντιον του με ασφαλιστικα μετρα κτλ. Το 100 εχει την υποχρεωση να γραψει και εγω το δικαιωμα να το τραβηξω με ασφαλιστικα μετρα και δικαστηρια.  
3.2 Η πρασια και η εισοδος της πολυκατοικιας δεν εχουν περιφραχτει αρα ειναι προσιτα στο κοινο. Ολοι οι συνιδιοκτητες και ενοικοι της πολυκατοικιας εχουν το δικαιωμα να συχναζουν στον χωρο αυτο.
4.Η 732/1984 λεει με λιγα λογια πως αν δεν υπαρχει περιφραξη και ο περιβαλλον χωρος του οικοπεδου αποτελει εννιαια επιφανεια με τον δρομο ή το πεζοδρομιο τοτε μπορει να βεβαιωθει παραβαση του ΚΟΚ. Η εννοια της οδου διαστελλεται και το οργανο δεν μπορει να επικαλεστει οτι ειναι αστικη διαφορα και οτι δεν εχει το δικαιωμα να γραψει.. Εχει υποχρεωση και καθηκον να βεβαιωσει προστιμο οπως θα εκανε και σε πεζοδρομιο ή πλατειες που ειναι δημοσιοι χωροι.
5. Ειναι ιδιωτικος χωρος που στα συμβολαια χαρακτηριζεται πρασια η οποια ειναι κοινοκτητη και κοινοχρηστη και απαγορευεται η σταθμευση. Εχω τον φακελο της πολεοδομιας οπου στο τοπογραφικο δειχνει οτι η πρασια ειναι απο τον τοιχο της οικοδομης και για τεσσερα μετρα. Το 1 - 1.5 μετρο που μενει μεχρι την ασφαλτο ειναι πεζοδρομιο (δημοσιο). Η σταθμευση οπως ειναι παρανομη στο πεζοδρομιο, αντιστοιχα ειναι και στην πρασια και το οργανο εχει καθηκον να ριξει προστιμο.
6. Υπαρχει παραβαση του ΚΟΚ Ρ40 (τουλαχιστον) για παρανομη σταθμευση στην πρασια. Το οτι μπλοκαρει την μοναδικη εισοδο της πολυκατοικιας ισως να επιφερει και αλλες κυρωσεις στον παραβατη αφου πχ ενα αναπηρικο αμαξιδιο δεν μπορει να περασει.
7. Σωστα. Θα πρεπει να συμφωνησουν ολοι οι συνιδιοκτητες να μετατραπει η πρασια σε παρκινγκ με τις νομιμες διαδικασιες (πολ. μηχανικος και συμβολαιογραφος)
8. Οπως σου ειπα ο δικηγορος μου καλεσε το 100 και του ειπαν οτι γραφουν. Εγω προσωπικα πηγα στην τροχαια στο Ελληνικο με  φωτογραφιες οπου οχηματα εχουν σταθμευσει στην πρασια και στην εισοδο μου και μου ειπαν και αυτοι οτι γραφουν / ριχνουν προστιμο. Τι πιστευεις οτι μπορει να εχω παρερμηνευσει? Τους εδειξα τις φωτογραφιες και ρωτησα αν γραφουν και αυτοι μου απαντησαν πως το κανουν.
9.10 Συμφωνω
11. Καλω την επομενη φορα το 100 και τους ζηταω να ερθουν να γραψουν. Δηλωνω ιδιοκτητης, εχω τα συμβολαια και τον φακελο της πολεοδομιας και τους περιμενω. Ζηταω να ερθει και ανακριτικος υπαλληλος για να παρει και πινακιδες. Εχουν υποχρεωση να "ριξουν προστιμο" ή μετα απο ολα αυτα που σου ειπα θεωρεις οτι ειναι ΜΟΝΟ αστικη διαφορα και για να προστατεψω τα δικαιωματα μου θα πρεπει να μπλεκω με δικαστηρια και με ασφαλιστικα μετρα εναντιον συνιδιοκτητη που μου κλεινει την εισοδο. Ο δικηγορος μου λεει οτι στην περιπτωση που καλεσω το 100 και δεν γραψουν το οχημα υπαρχει παραβαση καθηκοντος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 453
Καλή σου μέρα

Καλή σου μέρα
Ακόμα και μετά από όλες τις νεες λεπτομέρειες που παρέθεσες εγω προσωπικά ΔΕΝ θα βεβαίωνα καμία απολύτως παράβαση και θα σε παρέπεμπα στα αστικά δικαστήρια και ας έλεγε ο δικηγόρος σου ότι θέλει.
 
Επίσης οι αποφάσεις δικαστηρίων και ΝΣΚ θέλουν περισσότερη μελέτη και γνώσεις νομικής θεωρίας. Εσύ ως μη γνωστης νομικής θεωρίας ερμηνεύεις αυτά που διαβάζεις με βάση τη ''λογική''.
Η νομική επιστήμη όμως χρησιμοποιεί την λογική μόνο στα σημεία που δεν έχει επέμβει η νομική θεωρεία

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
Παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο

Φιλε Σπυρο χωρις παρεξηγηση το αν θα βεβαιωσει το οργανο προστιμο βασιζεται στην νομοθεσια την οποια εχει καθηκον και υποχρεωση να εφαρμοσει κανοντας χρηση της εξουσιας που του δινει το κρατος. Βλεπω οτι η αποψη σου συγκρουεται οχι μονο με αυτη του δικηγορου μου αλλα και με αυτη της τροχαιας Ελληνικου. Ο δικηγορος μου καταλαβαινεις πως θα ειχε συμφερον να μου πει να το παμε στα αστικα δικαστηρια (αφου θα πληρωθει για αυτο...) και ομως οχι μονο επιμενει οτι το 100 βεβαιωνει κληση αλλα μου ειπε οτι αν αυτο δεν συμβει τοτε υπαρχει παραβαση καθηκοντος. Οπως σωστα λες η νομικη θεωρια με την λογικη πολλες φορες δεν συμβαδιζουν ομως εδω την ερμηνεια των νομων δεν την κανω εγω αλλα ο δικηγορος μου ενω παραλληλα υπαρχουν αποφασεις δικαστηριων και γνωμοδοτησεις απο το ΝΣΚ οι οποιες επαληθευουν τον δικηγορο ενω αντιθετα εσυ την αποψη σου δεν την εχεις τεκμηριωσει ακομα. Οπως και εσυ ο ιδιος μπορεις να αντιληφθεις απο το θεμα το οποιο εχει ανοιξει ο συναδελφος σου Graunderous (ουσιαστικα δηλωνει αγνοια και ρωταει γαι να ενημερωθει), υπαρχουν και αλλοι αστυνομικοι οι οποιοι δεν ειναι σιγουροι σχετικα με το αν ριχνουν προστιμο ή οχι. Η αποψη πχ του puppies2 συμφωνει με την δικη μου και του δικηγορου μου καθως λεει οτι ο ΚΟΚ εφαρμοζεται και στις ιδιωτικες οδους. Την αποψη του μας την εχει παραθεσει τον Μαρτιο του 2015 και εκτος απο τις αποφασεις δικαστηριων και τις γνωμοδοτησεις αναφερει και καποιο σχετικο εγγραφο απο την Τροχαια απο το 2006. Οπως σωστα αναφερεις στο προηγουμενο σχολιο σου ο τελευταιος νομος μπορει να ακυρωσει τον προηγουμενο. Γνωριζεις καποιον νεο νομο ο οποιος ακυρωνει το σχολιο του φιλου που εγινε το 2015 και μπορεις να στηριξεις την απαντηση που μου δινεις? Αρα επανερχομαι και σου επαναλαμβανω την ερωτηση.
Απο την στιγμη που ο πολιτης θα σε καλεσει για να ριξεις προστιμο σε σταθμευμενο οχημα στην πρασια και στην κεντρικη εισοδο ιδιοκτησιας του και εσυ γνωριζεις ολες τις λεπτομερειες που απαιτεις για τον χωρο, που θα βασιστεις για να του αρνηθεις  και να τον στειλεις απευθειας στα αστικα δικαστηρια? Η προηγουμενη σου απαντηση περιεχει μονο αρνηση  και μια γενικη τοποθετηση για τους νομους οπου εγω ως μη γνωστης αδυνατω να ερμηνευσω. Ομως ενω σου τονιζω οτι ο δικηγορος μου, ο οποιος ειναι ο γνωστης, υποστηριζει οτι εχεις καθηκον να βεβαιωσεις προστιμο εσυ λες οτι δεν θα το εκανες "...και ας ελεγε ο δικηγορος σου οτι θελει..."!? Αν παλι δεν γνωριζεις την απαντηση στο θεμα που εχει ανοιξει ο συναδελφος σου μην εισαι απολυτος γιατι οχι μονο δεν τον βοηθας αλλα ισως τον οδηγεις σε λαθος συμπερασματα και μαζι με αυτον και αλλους που μας διαβαζουν. Ρωταει πολυ συγκεκριμενα τι προβλεπουν οι νομοι. Ο puppies2 του απανταει οπως κανω και εγω βασιζομενος στον δικηγορο μου και παραθετοντας γνωμοδοτησεις και αποφασεις δικαστηριων. Εσυ απαντας σε εμενα αλλα και σε αυτον που ανοιξε το θεμα οτι δεν θα βεβαιωνες παραβαση χωρις να παραθετεις ομως ενα στοιχειο που να τεκμηριωνει την τοποθετηση σου κατι που δεν βοηθαει στην ανταλλαγη αποψεων και την ενημερωση οσων ενδιαφερονται.
Φιλικα Νικος

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 453
Σου έχω παραθέσει αιτιολογία

Σου έχω παραθέσει αιτιολογία
Βλέπε σε προηγούμενη απάντησή μου τα σημεία 3,5,7
Προφανώς μπερδεύεσαι από το σημείο ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται ''ΚΑΙ σε ιδιωτικές οδούς'' το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.
Το εξεταζόμενο θέμα όμως στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι διαφορετικό από αυτό της υπόθεσης των εισαγγελέων της Πάτρας για την οποία εκδόθηκε η απόφαση και η οποία νομολόγησε ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται ''ΚΑΙ σε ιδιωτικές οδούς''.
Στην παρούσα δική σου υπόθεση όμως δεν επικαλούμαι το αντίθετο. Δεν εξετάζω καν αν η οδός είναι ιδιωτική ή δημόσια. Εξετάζω αν η χρήση του σημείου είναι δημόσια ή ιδιωτική.
Άλλο πράγμα η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ και άλλο πράγμα η ΧΡΗΣΗ. Στην μία περίπτωση εξετάστηκε η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ στην άλλη η ΧΡΗΣΗ.
Στην προκειμένη δική σου περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια επικαλούμενη ''πρασιά'' η οποία προφανώς είναι χώρος του ιδιωτικού οικοπέδου και συνεπώς ΔΕΝ αποτελεί οδό, οπότε περιττή η οποιαδήποτε αναφορά/διάκριση σε δημόσια ή ιδιωτική οδό. Ομοίως περιττή η αναφορά σε γήπεδα εξομοιούμενα με οδούς καθώς δεν έχουμε να κάνουμε με γήπεδο. Ομοίως περιττή η αναφορά σε στεγασμένα πάρκινκ (τα οποία δεν είναι τα πάρκιν pilotis)
Εδώ έγραψες ''Μου κλεινουν την εισοδο της πολυκατοικιας μου και παρκαρουν στην πρασια. '' 
το οποίο είναι διαφορετικό από το ''μου κλείνουν την είσοδο του οικοπέδου''

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 04:36
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 12
παρανομη σταθμευση σε πρασια και εισοδο πολυκατοικιας

Στις 29/11/18 το βραδακι καλεσα το 100 για παρανομη σταθμευση στην εισοδο της πολυκατοικιας μου απο οχημα αλλου συνιδιοκτητη της πολυκατοικιας. Σε περιπου μια ωρα ηρθε περιπολικο απο το ΑΤ της περιοχης μου. Εξηγησα την κατασταση εχοντας μαζι μου τον φακελο με τα συμβολαια ιδιοκτησιας και ο αστυνομικος μου ειπε να το δουμε ανθρωπινα και να περιοριστουμε σε συστασεις. Του χτυπησε το κουδουνι και οταν αυτος κατεβηκε τον υποχρεωσε να μετακινησει το ΙΧ του. Ο παραβατης για να μην δεχτει προστιμο και στην αρνηση του απεναντι στον αστυνομικο να μετακινησει το οχημα του επικαλεστηκε οτι και στον απεναντι δρομο εχει παρκαρισμενα ΙΧ πανω στο πεζοδρομιο και του ειπε να παει να γραψει πρωτα τους αλλους και μετα να ερθει σε αυτον. Δεν μπηκε καν στην διαδικασια να αντικρουσει το οργανο με το σκεπτικο οτι ειναι διενεξη μεταξυ ιδιοκτητων σε ιδιωτικο χωρο... Εγιναν οι συστασεις και αυτος μετακινησε το ΙΧ του. Μετα απο δυο ωρες παρκαρε ξανα στην κεντρικη εισοδο της πολυκατοικιας ενω παρκαρε και το δευτερο ΙΧ του σε αλλο σημειο της πρασιας. Το επομενο πρωι καλεσα το 100 και ηρθε η τροχαια. Στο ΙΧ που ηταν σταθμευμενο στην πρασια βεβαιωσαν προστιμο του ΚΟΚ ενω την ιδια στιγμη δεχτηκαν κληση για τροχαιο με σοβαρα τραυματιες και εφυγαν χωρις να προλαβουν να πανε στην αλλη πλευρα της οικοδομης οπου ειναι η εισοδος. Ο αξιωματικος υπηρεσιας του ΑΤ της περιοχης μου μετα απο επικοινωνια που ειχα μαζι του μου επαληθευσε οτι ορθα επραξα που ζητησα την συνδρομη της αστυνομιας.
Επαναλαμβανω και τονιζω για να μην μπερδευτει καποιος. Η πρασια και η εισοδος της πολυκατοικιας ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΦΡΑΧΤΕΙ συνεπως αποτελουν και προεκταση του πεζοδρομιου εκτος απο ιδωτικο χωρο.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.