ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 12 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

Λάβαμε στο e-mail του PoliceNET μήνυμα για το τι ισχύει για την πλασματική πενταετία τέκνων.
Επίσης λάβαμε στο e-mail αντιγραφο αίτησης συναδέλφου (Υπαστυνόμου Β΄) πολύτεκνου πατέρα, ο οποίος με αίτησή του προς το Γενικό λογιστήριο του Κράτους (μέσω της υπηρεσίας του), ζητάει την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης , συνολικά πέντε (5) ετών για τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα τέκνα μου εκ των οποίων τα δύο έχουν γεννηθεί μετά το έτος 2000 σε εφαρμογή του άρθρου 141 Ν. 3655/08 που επεκτάθηκε και στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3865/2010 και σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Συντάγματος για την έκδοση της σχετικής πράξης αναγνώρισης 5ετής πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας για αύξηση ποσού σύνταξής του.Τα δικαιολογητικά που απέστειλε ήταν : 1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2.Φύλλο Μητρώου 3.Βεβαίωση αποδοχών 4.Υπεύθυνη δήλωση.

Κοινοποιούμε τις ανωτέρω μνημονευόμενες διατάξεις προς γνώση των ενδιαφερομένων.
[info]
ΝΟΜΟΣ 3655/2008 (ΦΕΚ Α- 58/03.04.2008) Άρθρο 141
Πλασματικός χρόνος μητέρων
1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις ασφαλισμένες των Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτούν από 1.1.2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα φορέα τον οποίο επιλέγει η ασφαλισμένη μητέρα.
Ο πλασματικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύουν, για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης, των 4.500 και 3.500 ημερών ασφάλισης, του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών, καθώς και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω αναφερόμενου χρόνου ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Αν δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα, μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα, για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους και με τους ίδιους πιο πάνω περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους της μητέρας σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο για τη συνταξιοδότησή της οργανισμό.
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γίνεται με βάση τη συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης του οικείου φορέα, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ως βάση υπολογισμού της εισφοράς λαμβάνεται το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ καταβάλλεται η εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία με βάση την οποία ο ασφαλισμένος κατέβαλε εισφορές κατά το τελευταίο έτος ασφάλισης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται. Για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτές του ελευθέρως ασκούντος το
επάγγελμα άνω 5ετίας παλαιού και νέου ασφαλισμένου, όπως κάθε φορά διαμορφώνονται.
Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»
2. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.
Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
[/info]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 25/05/2011 - 03:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 44
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΑ ΤΕΚΝΩΝ

Καλησπερα , γινεται αυτο στην ΕΛ.ΑΣ . Διοτι δν εχω ακουσει συναδελφο να το εχει κανει.. Οποιος γνωριζει ας μας ενημερωσει. Το policenet παρακαλειται οπως ανεβασει τν αιτηση του συναδελφου που αναφερει πιο πανω.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.