"Τι να πει κάνεις για τον τραγέλαφο του τρόπου προαγωγής Ανθυπαστυνόμων …"

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
"Τι να πει κάνεις για τον τραγέλαφο του τρόπου προαγωγής Ανθυπαστυνόμων …"

H επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr:

"Ανθυπαστυνόμοι αλλάξτε τις τύχες σας που άλλοι σήμερα ορίζουν …

Ξαφνικά γίναμε Αξιωματικοί και η ψήφος μας είναι αποδεκτή ανάμεσα σε ψήφους Αξιωματικών που τις υπόλοιπες ήμερες μας θεωρούν κατώτερα όντα;

Είκοσι δυο περίπου χρονιά μετά 25.000 και πλέον αστυνομικοί των πανελλαδικών εξετάσεων έχασαν το τραίνο των αλλαγών και της ελπίδας και μαζι τους και εμείς αφού είμαστε το αποτέλεσμα της εξελιξης των απόφοιτων της παραγωγικής Σχολης Αστυφυλάκων … αντίστοιχες σχολές των ενόπλων δυνάμεων όπως π.χ η ΣΜΥ , ΣΤΥΑ κλπ ονομάζουν τους αποφοίτους τους, μόνιμους λοχίες, μετά από 9 έως 12 χρόνια υπηρεσίας στους ενδιάμεσους βαθμούς ο μόνιμος λοχίας μπορεί να προαχθουν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μπορουν να προάγονται, στη συνέχεια μέχρι του βαθμού του αντισυνταγματάρχη ή και του συνταγματάρχη (εφόσον διαθέτει πτυχίο ανώτατης σχολής)

Σήμερα και ενώ αποτελούμε μαζί με τους άλλους όλων των βαθμίδων συναδέλφους αποφοίτους της ίδιας σχολής το κομμάτι του σώματος με μεγαλύτερη προσφορά, ως επαίτες ζητούμε ακόμα την θέση μας στο σώμα σκιαμαχώντας μέσα στις υπάρχουσες συνδικαλιστικές ενώσεις.

Τα αποτελέσματα αυτής της αδράνειας μας έως σήμερα είναι πολλά.

Τι να πει κάνεις για τον τραγέλαφο του τρόπου προαγωγής Ανθυπαστυνόμων …..

Ας πιστέψουμε στην δύναμη μας,

ας απαιτήσουμε πριν δώσουμε την ψήφο μας εγγυήσεις για τα δικαιώματα μας, Βαθμολόγιο- μισθολόγιο – καθηκοντολογιο.

Ας απαιτήσουμε τον σεβασμό που μας πρέπει !"