Οικοδομικός κανονισμός

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 12/11/2011 - 20:49
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
Οικοδομικός κανονισμός

Καλησπέρα. Σε περίπτωση που καταλαμβάνουμε κάποιον να εκτελεί εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών «Μικρής Κλίμακας» είναι ποινικό αδίκημα ή όχι σύμφωνα με τον Ν. 4495/17 ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 ημέρες 6 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 181
Απο το νόμο στον οποίο

Απο το νόμο στον οποίο αναφέρεσαι:
Ως πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται οι εξής:
 α) κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, με την οποία δημιουργούνται χώροι κύριας η βοηθητικής χρήσης χωρίς να μεταβάλλονται τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης/δόμησης, και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού,
 β) η αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από κύρια σε άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή χρήση, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου και ορίων οικισμών,
 γ) η αλλαγή χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύρια, καθ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου,
 δ) η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος), σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) και έως τα πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.),
 ε) η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της παραγράφου 2 του άρθρου 29, που διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη έκδοση της εν λόγω έγκρισης,
 στ) η εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού,
 ζ) οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3 της περίπτωσης γ του άρθρου 96 που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
 4. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις επιβάλλονται μόνο οι διοικητικές κυρώσειςπου προβλέπονται στο άρθρο 94. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν έχουν εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, παύουν οριστικά και τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα αφού προσκομισθεί βεβαίωση του οικείου Τοπικού Παρατηρητηρίου ότι η αυθαίρετη κατασκευή αποτελεί πολεοδομική παράβαση, η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως μετά από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 12/11/2011 - 20:49
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
Ευχαριστώ για την άμεση

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Άρα οι ποινικές διώξεις του άρθρου 94 αφορούν μόνο περιπτώσεις του άρθρου 29 παρ.1 του παρόντος

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.