Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

8 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 11 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/06/2012 - 19:51
Δημοσιεύσεις: 53
Βαθμοί: 172
Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

Καλησπέρα σε όλους. Εντός ιδιωτικού χώρου και συγκεκριμένα εντός εργοστασίου, πέφτει ένας υπάλληλος αυτού με την ιδιωτική του μοτοσικλέτα και σπάει το πόδι του. Πρόκειται για εργατικό ατύχημα ή για τροχαίο; Σημειωτέον ότι το ατύχημα λαμβάνει χώρα εν ώρα εργασίας του υπαλλήλου στο εργοστάσιο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

[quote name=abcdabcd date=2014-07-07]Καλησπέρα σε όλους. Εντός ιδιωτικού χώρου και συγκεκριμένα εντός εργοστασίου, πέφτει ένας υπάλληλος αυτού με την ιδιωτική του μοτοσικλέτα και σπάει το πόδι του. Πρόκειται για εργατικό ατύχημα ή για τροχαίο; Σημειωτέον ότι το ατύχημα λαμβάνει χώρα εν ώρα εργασίας του υπαλλήλου στο εργοστάσιο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.[/quote]

O λόγος που χρησιμοποίησε την μοτοσυκλέτα εντός του εργοστασίου ποιος ήταν? Ο χρόνος μετάβασης στην εργασία και ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή στην οικία (κατά το σύνηθες δρομολόγιο), είναι χρόνος εργασίας πάντως και ως τέτοιος αντιμετωπίζεται (εργατικό ατύχημα δηλαδή).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 11 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/06/2012 - 19:51
Δημοσιεύσεις: 53
Βαθμοί: 172
Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

Χρησιμοποιησε τη μοτοσικλέτα για να μεταφέρει κάποια έγγραφα του εργοστασίου σε άλλο κτήριο, όπως μας δήλωσε και κατά τη μεταφορά αυτή, έπεσε και χτύπησε.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

[quote name=abcdabcd date=2014-07-08]Χρησιμοποιησε τη μοτοσικλέτα για να μεταφέρει κάποια έγγραφα του εργοστασίου σε άλλο κτήριο, όπως μας δήλωσε και κατά τη μεταφορά αυτή, έπεσε και χτύπησε.[/quote]

Κατά την άποψη μου, θα πρέπει να ληφθεί κατάθεση του προϊστάμενου του παθόντος, ο οποίος να βεβαιώνει ενόρκως ότι δόθηκε τέτοια εντολή (μεταφορά εγγράφων με το ιδιωτικό δίκυκλο) ή έστω ότι ο τρόπος της μεταφοράς των εγγράφων ήταν γνωστός στη διοίκηση και ήταν σύμφωνος με την καθημερινή πρακτική της εταιρείας ή ήταν εμφανώς προς το συμφέρον του εργοδότη. Αλλιώς πρόκειται για αυθαίρετη ενέργεια του υπάλληλου που ουδόλως ανάγεται στα καθήκοντά του και εξ αυτού του γεγονότος δεν θα μπορέσει να αξιώσει τις αποζημιώσεις που ήδη ονειρεύεται...

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον ήταν σε ιδιωτικό χώρο εργοστασίου, είναι αμφίβολο αν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ΚΟΚ, ο οποίος εφαρμόζεται κατά την κυκλοφορία του οχήματος σε δημόσια οδό ή σε εξομοιούμενη προς αυτήν (κυκλοφορία σε δημόσια οδό), όπως είναι η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό ή σε αριθμό προσώπων, δικαιουμένων να συχνάζουν σε αυτό (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 489/1976), στην δε έννοια του «γηπέδου» αυτού περιλαμβάνονται και ιδιωτικοί χώροι, στους οποίους επιτρέπεται η κυκλοφορία μετά από άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου, όπως π.χ. είναι και τα ιδιωτικά parking (πυλωτές κλπ) Εφ.Ναυπλ. 26/2006

και

Εφ.Αθ. 11728/1987 που έκρινε ότι πεδίο (χώρος) εφαρμογής του ΚΟΚ (και ευθύνη του ασφαλιστού), νοείται και το εστεγασμένο πάρκιγκ, αφού πρόκειται για χώρο προσιτό στο κοινό ή κάποιο αριθμό προσώπων που δικαιούνται να συχνάζουν σ΄αυτόν, οπότε εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί της οδού.

Προσωπικά, θα ακολουθούσα τη διαδικασία του τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό, πλην όμως θα ενημέρωνα άμεσα την Επιθεώρηση Εργασίας για τα περαιτέρω.

[edit time=1404823187]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 11 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 02/06/2012 - 19:51
Δημοσιεύσεις: 53
Βαθμοί: 172
Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

Σ' ευχαριστώ πολύ sakis01, να 'σαι καλά.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

Την αυτή άποψη υιοθετώ και εγώ .

Βλέπε Γνωμοδότηση 9 / 1989 ΑΠ όπου δίνεται ερμηνεία του όρου "οδός για δημόσια κυκλοφορία." σύμφωνα με την οποία ''Ο όρος περιλαμβάνει και ιδιωτικές οδούς όταν σ`αυτές κινείται αόριστος αριθμός προσώπων ή οχημάτων όπου και εφαρμόζεται ο ΚΟΚ.''

ΑΡΙΘ. 9/1989, Γνωμοδότηση εισαγγελέως Αρείου Πάγου

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώνετε με το υπ` αριθ.
Α2/Β2/40295/ 1942 του έτους 1988 εγγραφό σας ως προς το πεδίο και την
έκταση εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ, ν. 614/1977), σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Α. Στο άρθρο 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ, ν. 614/1977),
το οποίο φέρει τον παράτιτλο "πεδίον εφαρμογής του Κώδικος", ορίζεται
ότι "ο παρών Κώδιξ ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας εν γένει επί πάσης οδού
της χώρας". Η διάταξη αυτή αποτελεί επανάληψη της διατάξεως του
άρθρου 1 του προϊσχύσαντος ΚΟΚ (ν.δ.4233/1962).

Β. Στο άρθρο 2 του ΚΟΚ (ν. 614/1977) το οποίο φέρει τον
παράτιτλο "ορισμοί", ορίζεται ότι "δια την εφαρμογήν του παρόντος
Κώδικος νοείται ως οδός ολόκληρη η επιφάνεια εδάφους η προοριζομένη
δια δημοσίαν κυκλοφορίαν". Πρέπει να λεχθεί ότι στο άρθρο 2 εδ. β
του προϊσχύσαντος ΚΟΚ (ν.δ. 4233/1962) οριζόταν ότι "ως οδός
νοείται η επιφάνεια εδάφους η προοριζομένη δια την κυκλοφορίαν
πεζών, οχημάτων και ζώων" και συνεπώς, δεν περιεχόταν ο ως άνω
ειδικότερος προσδιορισμός "δια δημοσίαν κυκλοφορίαν".

Γ. Ενόψει των ως άνω διατάξεων μπορούν να υποστηριχθούν
ενδεχομένως οι ακόλουθες τρεις (3) ερμηνευτικές εκδοχές.

1. Κατά μία άποψη η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΟΚ (και
ειδικότερα η εφαρμογή των άρθρων 32 παρ. 8, 85 παρ.παρ. 85 και 6 και
88 παρ. 4, τα οποία άρθρα και αναφέρονται στο ως άνω ερώτημά
σας) προϋποθέτει πάντοτε κυκλοφορία οχημάτων σε οδούς προοριζόμενες
"δια δημοσίαν κυκλοφορίαν" και ότι συνεπώς αποκλείεται η
εφαρμογή των διατάξεων αυτών όταν τα οχήματα κυκλοφορούν μέσα σε
ιδιωτικούς χώρους επιχειρήσεων λατομείων, ορυχείων κτλ. Η
άποψη αυτή υποστηρίζεται από το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου
σας με την υπ αριθ. 966/ 8.12.1987 γνωμοδότησή του, την οποία μας
διαβιβάζετε μαζί με το ως άνω ερώτημά σας.

2. Θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί και αντίθετη άποψη, κατά
την οποία ο ορισμός της οδού στο άρθρο 2 του ΚΟΚ, ο οποίος
περιορίζει την έννοια της οδού (αφού προϋποθέτει η οδός να είναι
προορισμένη της για δημόσια κυκλοφορία), δεν αναφέρεται και στο
προηγούμενο άρθρο 1 του ΚΟΚ (με το οποίο ως γενική ρήτρα ορίζεται
ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται κατ` αρχήν "επί πάσης οδού της χώρας"), αλλά
αναφέρεται στις περαιτέρω (μετά το άρθρο 2) διατάξεις του ΚΟΚ, στις
οποίες είτε στο κείμενο της διατάξεως γίνεται λόγος ρητώς για οδό
(όπως π.χ. στις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 16 του ΚΟΚ και άλλες
ανάλογες), είτε από τον ερμηνευτικώς συναγόμενο σκοπό της
διατάξεως συνάγεται ότι η εφαρμογή της διατάξεως προϋποθέτει οδό
προοριζομένη "δια δημοσίαν κυκλοφορίαν".

3. Τέλος θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ναι μεν η εφαρμογή
των διατάξεων του ΚΟΚ προϋποθέτει κυκλοφορία οχημάτων σε οδούς
προοριζόμενες "δια δημοσίαν κυκλοφορίαν", ως οδός όμως προοριζόμενη
"δια δημοσίαν κυκλοφορίαν" πρέπει να νοηθεί κατά διασταλτική
ερμηνεία και οιαδήποτε οδός (δημόσια ή ιδιωτική), από την οποία στη
συγκεκριμένη περίπτωση διέρχεται ή διακινείται αόριστος και
απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων, όταν η
διασταλτική αυτή ερμηνεία επιβάλλεται από την ratio και το
σκοπό της συγκεκριμένης διατάξεως του ΚΟΚ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι
η άποψη αυτή περί διασταλτικής ερμηνείας της" δια δημοσίαν
κυκλοφορίαν" προοριζομένης οδού έχει εφαρμογή και για τις ποινικές
διατάξεις του ΚΟΚ, ενόψει του ότι στο ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ενώ
αποκλείεται η αναλογική ερμηνεία προς θεμελίωση ή επαύξηση του
αξιοποίνου, αντιθέτως είναι επιτρεπτή η διασταλτική ερμηνεία
ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, όταν τούτο ανταποκρίνεται στο
σκοπό του νόμου και στη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος εκφράστηκε
στενότερα από ό,τι ήθελε (πρβλ. γενικώς για τη διασταλτική
ερμηνεία στο ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο ΟλΑΠ 283/1989 και Ν. Χωραφά,
Ποινικόν Δίκαιον, 1978, έκδοση υπό Κ. Σταμάτη, σ. 63).

Δ. Η ως άνω (στο στοιχείο Γ`) πρώτη άποψη (υπό τον αριθμό 1)
δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, ορθή ως προς το υποστηριζόμενο
ότι ουδέποτε εφαρμόζονται επί ιδιωτικών οδών οι ως άνω διατάξεις
των άρθρων 32 παρ.8, 85 παρ.παρ. 5 και 6 και 88 παρ. 4 ΚΟΚ, οι
οποίες και αναφέρονται στο ως άνω ερώτημά σας. Στα πλαίσια του
συνδυασμού των δύο άλλων απόψεων η γνώμη μας για το πεδίο εφαρμογής
των ως άνω συγκεκριμένων διατάξεων είναι η ακόλουθη.

α) Στο άρθρο 88 παρ. 1 του ΚΟΚ ορίζεται ότι "ουδέν
μηχανοκίνητον όχημα, ρυμουλκούμενον, μοτοποδήλατον ή ζωήλατον όχημα
επιτρέπεται να κυκλοφορεί εις οιονδήποτε χώρον εις την Ελλάδα,
εάν δεν έχει εκδοθεί δι` αυτό άδεια κυκλοφορίας". `Οπως ρητώς
ορίζεται στο κείμενο της διατάξεως, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή
για οχήματα που κυκλοφορούν "εις οιονδήποτε χώρον εις την Ελλάδα" (και
όχι μόνο σε οδούς προοριζόμενες για δημοσία κυκλοφορία) και συνεπώς
η ποινική κύρωση που προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου
88 του ΚΟΚ αναφέρεται σε οχήματα που κυκλοφορούν "εις οιονδήποτε
χώρον εις την Ελλάδα", άρα και σε ιδιωτικές οδούς.

β) Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για τις ποινικές διατάξεις
των παρ.παρ.5 και 6 του άρθρου 85 του ΚΟΚ, ενόψει μάλιστα και του ότι
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ΚΟΚ (άρθρα 84 έως 93) περί
ταξινομήσεως, απογραφής και θέσεως σε κυκλοφορία οχημάτων έχουν
εφαρμογή, όπως συνάγεται και από το σκοπό της θεσπίσεως των διατάξεων
αυτών, για οχήματα που κυκλοφορούν σε οποιοδήποτε χώρο στην Ελλάδα
(και όχι μόνο σε οδούς προοριζόμενες για δημοσία κυκλοφορία), όπως
τούτο άλλωστε καταφαίνεται και από τη διατύπωση των ειδικοτέρων
σχετικών διατάξεων των άρθρων 87 παρ. 1, 88 παρ. 1 και 90 παρ. 1 του
ΚΟΚ.

γ) Στο άρθρο 32 παρ.παρ. 1 και 8 του ΚΟΚ ορίζεται ότι "το μικτόν
βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστον επιτρεπόμενον
βάρος αυτού" (πρβλ. σχετικώς και π.δ. 1161/1977) και ότι ο
παραβαίνων τη διάταξη αυτή "δι` υπερβάσεως του μεγίστου επιτρεπομένου
βάρους του οχήματος κατά ποσοστόν μέχρι 10% τιμωρείται δια
προστίμου και κατά ποσοστόν ανώτερον του 10% δια χρηματικής ποινής". Η
διάταξη αυτή αποβλέπει, εκτός των άλλων, και στην ασφαλή και χωρίς
κίνδυνο για τους τρίτους και για τα άλλα κινούμενα οχήματα
διακίνηση και κυκλοφορία του φέροντος το αναφερόμενο στην εν λόγω
διάταξη φορτίο (πρβλ. σχετικώς και το άρθρο 46 παρ. 1 του ΚΟΚ, στο
οποίο παραπέμπει το άρθρο 32 παρ. 8 του ΚΟΚ). Συνεπώς από το
σκοπό αυτό της εν λόγω διατάξεως του άρθρου 32 παρ.παρ. 1 και 8 του
ΚΟΚ και ενόψει της ως άνω (στο στοιχείο Γ, αριθ. 3) απόψεως
περί διασταλτικής ερμηνείας της έννοιας της "δια δημοσίαν κυκλοφορίαν"
οδού, είναι, κατά τη γνώμη μας, ορθότερο να γίνει δεκτό ότι η ως άνω
διάταξη του άρθρου 32 παρ.παρ. 1 και 8 του ΚΟΚ έχει εφαρμογή και
για τα οχήματα που κυκλοφορούν είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές
οδούς, όταν στις τελευταίες κυκλοφορεί, διέρχεται και διακινείται
στη συγκεκριμένη περίπτωση αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων
αριθμός προσώπων ή οχημάτων (όπως π.χ. τούτο μπορεί να συμβαίνει
στα λατομεία, ορυχεία κτλ.).

Ε. Στο ερώτημά σας αν στις ανωτέρω (στο στοιχείο Δ)
περιπτώσεις "νομιμοποιούνται τα όργανα της τάξεως για την παραπομπή
των υπευθύνων στα ποινικά δικαστήρια" (υπό την έννοια προφανώς
της υποβολής μηνύσεως εκ μέρους των) η απάντηση είναι καταφατική.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Αντεισαγγελέας

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 11 μήνες 4 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 29/05/2011 - 17:10
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 9
Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

συναδελφε τροχαιο ατυχημα με τραυματισμο ειναι και οταν περαιωθει η προανακριση και οι αναλογες καταθεσεις ασε να κρινει το δικαστηριο (εχω γραψει παρα πολλα τετοια τροχαια).Επίσης ιδιωτικος χώρος θεωρείται ο χώρος ο οποίος δεν ειναι προσβάσιμος στο κοινο η προσβασιμος σε εξουσιοδοτημενα ατομα οποτε εργοστασιο σημαινει ανοιχτη πορτα οπου μπορουν να εισελθουν πελατες,υπαλληλοι τροφοδοσιας,εργατες και τα σχετικα,στο εγραψα οσο πιο απλα μπορουσα.χαιρετισμους!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Εργατικό ατύχημα ή τροχαίο

[quote name=ANESTIS18398 date=2014-07-08]συναδελφε τροχαιο ατυχημα με τραυματισμο ειναι και οταν περαιωθει η προανακριση και οι αναλογες καταθεσεις ασε να κρινει το δικαστηριο (εχω γραψει παρα πολλα τετοια τροχαια).Επίσης ιδιωτικος χώρος θεωρείται ο χώρος ο οποίος δεν ειναι προσβάσιμος στο κοινο η προσβασιμος σε εξουσιοδοτημενα ατομα οποτε εργοστασιο σημαινει ανοιχτη πορτα οπου μπορουν να εισελθουν πελατες,υπαλληλοι τροφοδοσιας,εργατες και τα σχετικα,στο εγραψα οσο πιο απλα μπορουσα.χαιρετισμους!!![/quote]

Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να μεταβάλλει τον χαρακτηρισμό που θα προσδοθεί από τον Εισαγγελέα σε ένα τροχαίο ατύχημα και να το μετατρέψει σε παράβαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (που εκεί εμπίπτει το εργατικό ατύχημα).

Αν η δικογραφία της επιληφθείσας προανακριτικής Αρχής είναι τροχαίο ατύχημα, με ότι αυτό συνεπάγεται (απουσία καταθέσεων προϊσταμένου για το αν έπρεπε ο υπάλληλος να οδηγεί εκείνη τη στιγμή δίκυκλο κλπ), και περιοριστούμε σε ένα σχεδιάγραμμα, μια καταθεση του παθόντος και ένα αλκοτέστ, τότε κλάφ' τα Χαράλαμπε. Ο Εισαγγελέας αναγκαστικά θα το χαρακτηρίσει τροχαίο, χωρίς ιδιαίτερη σπουδή, και κατ΄ επέκταση ως τροχαίο θα δικαστεί (αν δικαστεί κιόλας).

Εν κατακλείδι, οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν συντάσσουν δικογραφίες και ιδίως για πράξεις που έχουν και χρηματικές αξιώσεις.

[edit time=1404845141]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.