Γνήσια υπογραφής κτλ

12 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103
Γνήσια υπογραφής κτλ

Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω ποιοί από όλο το αστυνομικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα να κάνουν γνήσια υπογραφής, επικύρωση φωτοαντιγράφων κτλ; Π.χ. μπορεί ένας Ειδικός Φρουρός; Ευχαριστώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων από υπαλλήλους της αστυνομικής αρχής, στο άρθρο 24 του Π.Δ 75/1987 ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν να βεβαιώνουν το ιδιόχειρο της υπογραφής των πολιτών επάνω σε έγγραφα τα οποία υπογράφουν ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και την ακρίβεια των φωτοαντιγράφων (παρ.1) και ότι αρμόδιοι για τις πιο πάνω πράξεις είναι όλοι οι Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες που είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι πολιτικοί υπάλληλοι που είναι προϊστάμενοι οργανικών υπηρεσιών κλιμακίων (παρ.2) τέλος δε, κατά το εδάφιο β' της ίδιας παραγράφου 2, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ 149/1993, [b]η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από το υπόλοιπο αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, ύστερα από διαταγή του προϊσταμένου της οικείας Αστυνομικής Αρχής[/b].

Συνεπώς, για τους μεν Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες (Α.Υ), η προς τούτο αρμοδιότητά τους απορρέει ευθέως από το νόμο και δεν εξαρτάται από προηγούμενη διαταγή του προϊσταμένου της οικείας Αστυνομικής αρχής (βλ. ΑΠ 1142/2009).

Για το λοιπό αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας εκτελείται μόνο ύστερα από την έκδοση της διαταγής που μνημονεύεται στο σχετικό π.δ., άλλως οι σχετικές διοικητικές πράξεις (βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και ακρίβειας φωτοαντιγράφων) πάσχουν από ακυρότητα, ως εκδοθείσες από αναρμόδιο όργανο. Η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου αποτελεί στοιχείο του κύρους της πράξεως, με συνέπεια διοικητική πράξη, ατομική ή κανονιστική που έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο είναι παράνομη και ακυρωτέα (Σ.τ.Ε. 220/84), και ως τέτοια υπόκειται σε ανάκληση από το όργανο που την έχει εκδώσει (Σ.τ.Ε 708/53) ή σε ακύρωση από το ιεραρχικό προϊστάμενο όργανο, επειδή η αναρμοδιότητα προβλέπεται από το νόμο ως λόγος ακυρώσεως της διοικητικής πράξεως (Σ.τ.Ε 2200/84, 1531/84).

Επειδή στον όρο "αστυνομικό προσωπικό" δεν περιλαμβάνονται οι ειδικοί φρουροί, καθώς αυτοί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού (άρθρο 9§2 ν. 2734/1999), συνάγεται ότι οι ειδικοί φρουροί δεν μπορούν να ασκούν την εν λόγω αρμοδιότητα.

[b]* Σημείωση[/b] : Ο όρος "αστυνομικό προσωπικό" εισήχθη με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1481/1984, διάταξη η οποία επαναλήφθηκε (με τροποποιήσεις) στο άρθρο 9 του ν. 2800/2000, για να καταργηθεί με την παρ. i στοιχ. β΄ του άρθρου 125 του ν. 4249/2014. Από τη διατύπωση του ήδη καταργημένου άρθρου 9 του ν. 2800/2000 συνάγεται το συμπέρασμα πως ο νομοθέτης σαφώς ξεχώρισε το αστυνομικό προσωπικό από τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς φύλακες (χαρακτηριστικά αναφέρεται "...το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένοι υπηρεσία...").

Πλέον, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνεται σε ένστολο (αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες) και πολιτικό (άρθρο 13 παρ. 1 ν. 4249/2014).

Αυτά ισχύουν από νομικής πλευράς. Τώρα βέβαια, επειδή για τίποτε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, δεν γνωρίζω αν όλα αυτά τα χρόνια έχει εκδοθεί κάποια εγκύκλιος που να απονέμει την εν λόγω αρμοδιότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους στην Ελληνική Αστυνομία (δεν θα μου φανεί και περίεργο πάντως να μας πει κάποιος ότι υπάρχει...).

[edit time=1405608570]sakis01[/edit]

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 3 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 103
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Ευχαριστώ πολύ φίλε μου για την απάντησή σου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 501
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Ερώτηση: Η προφορική δ/γη του Αξ.Υπ. να κάνει κάποιος άλλος το γνήσιο ισχύει;
Οι Ε.Φ. δεν εκτελούν όμως όλα τα Αστυνομικά καθήκοντα όπου χρειάζεται;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

[quote name=giatros date=2014-07-17]Ερώτηση: Η προφορική δ/γη του Αξ.Υπ. να κάνει κάποιος άλλος το γνήσιο ισχύει;
Οι Ε.Φ. δεν εκτελούν όμως όλα τα Αστυνομικά καθήκοντα όπου χρειάζεται; [/quote]

Καταρχάς, ελάχιστοι προϊστάμενοι Υπηρεσιών γνωρίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού (αστυφύλακες - υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες μ.α.υ) δεν μπορούν να θεωρούν αντίγραφα και να βεβαιώνουν γνήσια υπογραφής χωρίς την εν λόγω έγγραφη διαταγή τους.

Κατά τα λοιπά, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας δεν μπορεί να δώσει τέτοια διαταγή. Αν όμως έχει εκδοθεί τέτοια διαταγή από τον διοικητή της Υπηρεσίας, ο Αξ. Υπηρ. μπορεί να αναθέσει σε κάποιον από τους μαζί του εργαζόμενους αστυνομικούς να διενεργεί τα γνήσια υπογραφής και τις βεβαιώσεις αντιγράφων κατά το συγκεκριμένο ωράριο εργασίας (εννοείται, εφόσον είναι κατώτεροι ή νεότεροί του).

Ως προς του ειδικούς φρουρούς, η άποψη μου είναι ότι δεν μπορούν να ασκήσουν την εν λόγω αρμοδιότητα, διότι δεν περιλαμβάνονται στους υπαλλήλους που το π.δ. ορίζει ως αρμόδιους.

[edit time=1405614560]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 501
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Μήπως πρέπει να αλλάξει και αυτό το θεσμικό πλαίσιο; Για όλα οι Α.Υ.!
Καλά λέω ότι η μεγαλύτερη εφεύρεση είμασταν οι Αστ/κες Α.Υ.!!!!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Η πλέον ενδεδειγμένη ενέργεια ως προς την εξουσιοδότηση όλου του προσωπικού να ενεργεί γνήσια υπογραφής και ακριβή αντίγραφα εγγράφων είναι κατά την έκδοση της εσωτερικής διαταγής (που κάθε νεοτοποθετηθείς προϊστάμενος συντάσσει) να αναφερθεί σε ξεχωριστή παράγραφο ότι το "το αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας από το βαθμό του αστυφύλακα έως το βαθμό του αρχιφύλακα (μ.α.υ) δύναται να προβαίνει στη βεβαίωση γνησίων υπογραφής και θεώρηση φωτοαντιγράφων εγγράφων, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 2 του π.δ. 75/1987". Και ξεμπερδεύεις.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

[quote name=giatros date=2014-07-17]Μήπως πρέπει να αλλάξει και αυτό το θεσμικό πλαίσιο; Για όλα οι Α.Υ.!
Καλά λέω ότι η μεγαλύτερη εφεύρεση είμασταν οι Αστ/κες Α.Υ.!!!!!![/quote]

Εννοείται. Η απόδοση της ιδιότητας του ανακριτικού υπαλλήλου στους αστυφύλακες έγινε για να "απαλλαχθούν" από τις δικογραφίες χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και ανθυπαστυνόμοι. Ούτε για την αναβάθμιση του αστυφύλακα έγινε, ούτε γιατί αναγνωρίσθηκε ότι έχει τα προσόντα να ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα. Απλώς και μόνο για καθαρά υποκειμενικούς λόγους έγινε. Γι αυτό είναι τόσο πολύ επιφυλακτική η ηγεσία να κατατάξει ευκρινώς τη σχολή αστυφυλάκων στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση και βρήκε την παρωχημένη πατέντα της "ανώτερης βαθμίδας".

Διότι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η απόδοση των ανακριτικών καθηκόντων έγινε κατ΄ ανάγκην και όχι βάσει σχεδίου αναβάθμισης των καθηκόντων του εν λόγω βαθμού.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 2 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 501
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Συμφωνώ μαζί σου. Απλά αναφέρομαι σε γενικό θεσμικό πλαίσιο γιατί είναι πιο εύκολο να πεις σε κάποιον ότι "Ξέρεις αυτό άλλαξε και γίνεται πλέον έτσι" παρά να του εξηγήσεις το σημερινό και ισχύον.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

[quote name=giatros date=2014-07-17]Συμφωνώ μαζί σου. Απλά αναφέρομαι σε γενικό θεσμικό πλαίσιο γιατί είναι πιο εύκολο να πεις σε κάποιον ότι "Ξέρεις αυτό άλλαξε και γίνεται πλέον έτσι" παρά να του εξηγήσεις το σημερινό και ισχύον.[/quote]

Συμφωνώ. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν γίνεται ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 2 μήνες
Εγγραφή από: 21/09/2014 - 20:24
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Απ: Γνήσια υπογραφής κτλ

Οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων αξιωματικοί και υπαξιωματικοί εντάσσονται για την ερμηνεία των ανωτέρω στο αστυνομικό προσωπικό;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 09/07/2013 - 10:02
Δημοσιεύσεις: 12
Βαθμοί: 134
επικυρωση Α.Δ.Τ εκδοθέντος προ 15ετιας απο τριτο προσωπο

γινεται να θεωρηθει γνησιο αντιγραφο Α.Δ.Τ. το οποίο εκδόθηκε το 1961 και το προσκομίζει τρίτο πρόσωπο μαζί με το πρωτότυπο;επίσης το συγκεκριμένο Α.Δ.Τ δε προκυπτει απο την εφαρμογη "ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ'"

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.