Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

Καλησπέρα. Θα ήθελα την γνώμη σας κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί η φωτοτυπία έγγραφο κατά το άρθρο 13 Π.Κ. Ειδικότερα αν κάποιος παραποιήσει μέσω φωτοτυπίας πρωτότυπο έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί ότι το έχει πλαστογραφήσει? Πρακτικά σε γενόμενο έλεγχο αλλοδαπός υπέδειξε φωτοτυπία διαβατηρίου , μη επικυρωμένο ως γνήσιο φωτοαντίγραφο, στην οποία είχε τοποθετήσει την δικιά του φωτογραφία. Σκοπός ήταν η παραμονή του στην χώρα καθώς ο διαβατήριο ανήκε σε υπήκοο χώρας της Ε.Ε. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να γίνει δικογραφία για πλαστογραφία ή υπάρχει κάποιο άλλο αδίκημα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

[quote name=fallenangel date=2014-07-16]Καλησπέρα. Θα ήθελα την γνώμη σας κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί η φωτοτυπία έγγραφο κατά το άρθρο 13 Π.Κ. Ειδικότερα αν κάποιος παραποιήσει μέσω φωτοτυπίας πρωτότυπο έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί ότι το έχει πλαστογραφήσει? Πρακτικά σε γενόμενο έλεγχο αλλοδαπός υπέδειξε φωτοτυπία διαβατηρίου , μη επικυρωμένο ως γνήσιο φωτοαντίγραφο, στην οποία είχε τοποθετήσει την δικιά του φωτογραφία. Σκοπός ήταν η παραμονή του στην χώρα καθώς ο διαβατήριο ανήκε σε υπήκοο χώρας της Ε.Ε. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να γίνει δικογραφία για πλαστογραφία ή υπάρχει κάποιο άλλο αδίκημα?[/quote]

Τα ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα είναι έγγραφα κατά το άρθρο 13 στοιχ. γ΄ του ΠΚ και συνεπώς είναι υποκείμενα πλαστογραφίας (Συμ. Εφ. Πειρ. 190/1986, Ελλ. Δικ. 27, σελ. 783).

Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται τόσο το τελεμοιότυπο, όσο και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Για την αποδεικτική ισχύ του φωτοτυπικού αντιγράφου στο ποινικό δίκαιο δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 449 παρ.2 ΚΠολΔ βεβαίωση της ακρίβειάς του από αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο. Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται τόσο το τελεμοιότυπο, όσο και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου που παρότι δεν είναι πρωτότυπα είναι δυνατόν να καταστούν υλικά αντικείμενα πλαστογραφίας (ΑΠ 2/2000).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
Απ: Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

Ευχαριστώ για την απάντηση.
Σε σχετική αναζήτηση στο internet (http://invenio.lib.auth.gr/record/112544/files/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BC%...)
βρήκα μια διπλωματική εργασία για την έννοια του εγγράφου. Για τα φωτοαντίγραφα αναφέρεται το εξής:
"Τα φωτοτυπικά αντίγραφα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : α) τα επικυρωμένα, τα
οποία αποτελούν έγγραφα, αφού εξισώνονται από το νόμο με τα πρωτότυπα ως προς
την αποδεικτική τους αξία, και β) τα ανεπικύρωτα, τα οποία καταρχήν δεν είναι
έγγραφα, διότι δεν περιέχουν άμεση ενσωμάτωση οποιουδήποτε ανθρωπίνου
διανοήματος και δεν προκύπτει από αυτά ο εκδότης τους.
Η μη υπαγωγή της απλής φωτοτυπίας στην έννοια του εγγράφου κρίνεται ορθή και
από την πλευρά της αντεγκληματικής πολιτικής, ώστε οι συναλλασσόμενοι να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή και να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στη
φωτοτυπία."
Επίσης σε blog με νομικά θέματα (http://nomikisimvouli.blogspot.gr/2012/04/blog-post_25.html) αναφέρεται το εξής:
-Ο όρος "έγγραφο" είναι γενικότερος από την κλασική έννοια (χαρτί), διότι περιλαμβάνει ακόμα και τα ηλεκτρονικά μέσα (δίσκους υπολογιστών) και γενικά κάθε αποτύπωση, που μπορεί να μην είναι κείμενο, αλλά αριθμός, ήχος, εικόνα κλπ και γίνεται με τεχνικά (μηχανικά και άλλα) μέσα. π.χ έχει κριθεί ότι συνιστά έγγραφο και συνεπώς πλαστογραφία η αλλοίωση (αλλαγή) του αριθμού πλαισίου του κινητήρα ενός Ι.Χ.
-Σύμφωνα με τον ορισμό, για να υπάρχει αδίκημα πλαστογραφίας, πρέπει το πλαστό έγγραφο να είναι ικανό να παράξει έννομες συνέπειες π.χ απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για έκδοση άλλου εγγράφου ή πρόσληψη ή έκδοση δανείου, σύνταξης κ.ο.κ. Αν το έγγραφο, παρότι παραποιημένο, δεν μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, να παραπλανήσει δηλαδή άλλον σε ενέργεια, δεν υφίσταται πλαστογραφία ! π.χ αν μία προκήρυξη απαιτεί να προσκομίσεις πρωτότυπο ή επικυρωμένο δικαιολογητικό και εσύ προσκομίζεις μία φωτοτυπία, ναι μεν παραποιημένη, αλλά ανεπικύρωτη, τότε δεν υπάρχει πλαστογραφία, διότι απλούστατα δεν μπορεί να γίνει δεκτή, βάσει της προκήρυξης.
Από τα ανωτέρω και την απάντησή σου η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί .
Κατά την άποψή σου στην συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερα θα πρέπει να γίνει δικογραφία για πλαστογραφία?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

Η άποψη μου είναι πως η νομολογία, ως η δικαστική ερμηνεία των νόμων, είναι πιο ισχυρή τόσο από μια εργασία ενός φοιτητή (ανεξάρτητα από τη νομική της στοιχειοθέτηση), όσο και από τις συμβουλές ενός blog.

Παλαιότερα, με την Απόφαση 136/1987 του Συμβ. ΑΠ (ΝοΒ 35, σελ. 406 και Ποινικός Κώδικας, Φ. Ανδρέου, σελ. 815) εισήχθη στην νομολογία η άποψη ότι "...τα ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα δεν είναι έγγραφα κατά την έννοια των άρθρων 13γ΄και 216 ΠΚ και επομένως δεν μπορούν να είναι αντικείμενο πλαστογραφίας...". Η άποψη όμως δεν υιοθετήθηκε με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί.

Πιο πρόσφατα, με την ΑΠ 1230/2008, κρίθηκε ότι :
"...στην έννοια αυτή του εγγράφου περιλαμβάνεται τόσο το τηλεομοιότυπο (TELEFAX), που διαβιβάζεται σε σταθμό λήψεως με πιστή αναπαραγωγή, από απόσταση, κειμένων, σχεδίων ή εικόνων, με τη βοήθεια καταλλήλων τερματικών διατάξεων, [b]όσο και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου[/b], στο οποίο απεικονίζεται (φωτογραφίζεται) το πρωτότυπο εγγράφου με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης συσκευής.

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πιστή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, με μηχανικό τρόπο, ενώ διαφέρουν κατά το ότι το φωτοτυπικό αντίγραφο αναπαράγεται από μία συσκευή (φωτοτυπικό μηχάνημα), ενώ το τηλεομοιότυπο αναπαράγεται, από απόσταση, αφού χρησιμοποιηθούν δύο συσκευές τηλεομοιοτυπίας, μία για τη μεταβίβαση και μία για τη λήψη, σε συνδυασμό με τηλεφωνική συσκευή. Επομένως, το γεγονός με έννομη σημασία, που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει το πρωτότυπο του εγγράφου, εμφανίζεται και στο πιστό τηλεομοιότυπο ή φωτοτυπικό αντίγραφο, [b]έστω και αν δεν είναι επικυρωμένο[/b] και επομένως μπορεί να αποδειχθεί με αυτό. 'Ετσι και τα έγγραφα αυτά, παρ' ό,τι δεν είναι πρωτότυπα, είναι δυνατόν να καταστούν υλικό αντικείμενο πλαστογραφίας (κατάρτισης πλαστού ή νόθευσης).

[b]Η δημιουργία εγγράφου με τη μέθοδο της φωτοτυπίας και η αλλοίωση, κατά τη φωτοτύπηση, στοιχείων του γνησίου εγγράφου συνιστά κατάρτιση νέου πλαστού εγγράφου, ενώ η χρήση ανεπικύρωτων φωτοτυπικών αντιγράφων εγγράφου, που έχει ήδη νοθευτεί, συνιστά ειδική μορφή χρήσεως πλαστού εγγράφου.[/b]

Εξ' άλλου, από την ίδια διάταξη του άρθρου 13 περιπτ. γ' ΠΚ συνάγεται ότι η αποδεικτική δύναμη του εγγράφου, με την πιο πάνω ευρεία έννοια δεν συμπίπτει κατ' ανάγκη, με την αποδεικτική δύναμη που έχουν τα έγγραφα, ως μέσα αποδείξεως, κατά την πολιτική δικονομία και επομένως δεν είναι απαραίτητο να ερευνάται, αν είναι σύμφωνα με τους κανόνες της..."

Ελπίζω να σε κάλυψα.
[edit time=1405582138]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 13:58
Δημοσιεύσεις: 6
Βαθμοί: 50
Απ: Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

Θα συμφωνήσω μαζί σου για την δυναμική των επιχειρημάτων όταν προέρχονται από την δικαστική ερμηνεία των νόμων, απλά πιστεύω ότι πρέπει να θέτονται όλες οι απόψεις σε μια συζήτηση.
Για άλλη μια φορά ευχαριστώ για την τεκμηριωμένη απάντησή σου .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Έννοια του εγγράφου στην πλαστογραφία

[quote name=fallenangel date=2014-07-17]Θα συμφωνήσω μαζί σου για την δυναμική των επιχειρημάτων όταν προέρχονται από την δικαστική ερμηνεία των νόμων, απλά πιστεύω ότι πρέπει να θέτονται όλες οι απόψεις σε μια συζήτηση.
Για άλλη μια φορά ευχαριστώ για την τεκμηριωμένη απάντησή σου .[/quote]

Ότι ο καθένας συνεισφέρει σε μια συζήτηση με την άποψη του, είναι αυτονόητο!! Αλλιώς, θα έλεγε ένας τη σοφιστεία του και άπαντες θα την αποδέχονταν ως "θέσφατον".

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.