ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

13 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/07/2014 - 21:46
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 14
ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Καλημέρα! Γνωρίζει κάποιος τι προβλέπεται μετά από δάγκωμα ατόμου από σκύλο όσον αφορά την εξέταση του ζώου; Εαν και ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν για αυτήν από την ΕΛ.ΑΣ.; Ευχαριστώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 17/01/2013 - 13:23
Δημοσιεύσεις: 12
Βαθμοί: 55
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΣΣΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Όπως πολύ ορθώς αναφέρει ο kotsaris, το συμβάν κοινοποιείται άμεσα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία για την εξέταση του ζώου, προκειμένου καταστεί ευχερής η επιζωοτιολογική επιτήρηση και η αποτροπή της εξάπλωσης της λύσσας.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται υποχρεωτικά δυνάμει του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. 331/10301/25.1.2013 ΚΥΑ (Β΄198). Με το άρθρο 8 ορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του ζώου και με το άρθρο 10 οι κυρώσεις σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται προς τις κείμενες διατάξεις.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/07/2014 - 21:46
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 14
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Ευχαριστώ πολύ για την αμεσότητα της απάντησης! Υπάρχει κάποιο στερεότυπο υπόδειγμα παραγγελίας για εξέταση; Επίσης, πλέον που οι δημόσιοι φορείς υπολειτουργούν, να υποθέσω πως με τηλεφωνική επικοινωνία στην περιφέρεια, υποδεικνύουν συμβεβλημένο ιδιώτη κτηνίατρο για την εξέταση;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Η απόφαση που προανέφερα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρει ότι ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται από την Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας ΠΕ και ακολούθως η παρακολούθηση του ζώου γίνεται είτε από ιδιώτη, είτε από δημόσιο ή δημοτικό κτηνίατρο. Φαντάζομαι ότι αν δεν υπάρχουν κτηνίατροι (!!) στη Δ/νση Κτηνιατρικής, θα σε παραπέμπουν απ΄ ευθείας σε ιδιώτη...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

Ως προς την παραγγελία για εξέταση δεν έχω υπόδειγμα, αλλά σίγουρα αναγράφονται :

(α) Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου, μαζί με τα έγγραφα που υποχρεωτικά πλέον συνοδεύουν το σκύλο (ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, βιβλιάριο υγείας, πιστοποίηση αντιλυσσικού εμβολιασμού)

(β) Τα στοιχεία του δηχθέντος και η ημερομηνία του δήγματος

(γ) Τα στοιχεία του ζώου (είδος, ράτσα, ηλικία, εμβολιασμοί, κτηνίατρος που το παρακολουθεί)
[edit time=1406631996]sakis01[/edit]

Εικόνα annamaria
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 15:43
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 29
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ............................, ........ - ........ - 200……..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤ.ΤΜΗΜΑ .................................. ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση :.................................... Τ…..............................….....….........………..
............................. Τ.Κ. : ................ του........................…….….και της………….. Τηλ.: .............................................. κάτοικο.……......…………................…. οδός
ΑΡΜΟΔΙΟΣ : .............................…... .................................................... αριθ. .......
Αριθ. Πρωτ.: ...........................…... ( Ιδιοκτήτη του σκύλου )

ΚΟΙΝ. : Στον/ην παθόντα/ούσα ....……………
…………………………………..………….…..
…...……………………………..………………

ΘΕΜΑ : Αντιλυσσική εξέταση σκύλου.
ΣΧΕΤ.: α) Τα υπ’ αριθ. 56,57 και 60 του από 26-3-1936 Β.Δ. ( ΦΕΚ.174 Τ.Α΄ )
β) Ο Ν. 829/1978 ( Φ.Ε.Κ. 203 Τ.Α΄ )
γ) Το Π.Δ. 400 από 4/18-10-1983 ( ΦΕΚ. 151 Τ.Α΄ )

- Σας γνωρίζουμε ότι παρουσιάσθηκε στην Υπηρεσία μας, την .............. ώρα της ......../......./.............,ο/η ................................................................……………….................. του ..………......................... και της .................................., γεν. την ...../....../……..... στ.. .........................................., κάτοικος .............................................. οδός ....................…. ................ αριθ. ..........., Τ.Κ. : ...................., και μας κατήγγειλε ότι την .............. ώρα της ......./......./............. στ……………………………………………….. οδό……………………….. προ του αριθ. ............, τον/την δάγκωσε ο σκύλος σας.
- Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως εντός της σήμερον οδηγήσετε τον σκύλο σας, στο Δημόσιο Λυσσιατρείο Αθηνών, ή σε άλλη Κλινική ζώων για την εξέτασή του, προσ-κομίζοντας σε εμάς σχετικό Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό, περί της εξέτασής του.
- Η ίδια ενέργεια - εξέταση, θα πρέπει να επαναληφθεί μετά δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες, από την πρώτη εξέταση, για οριστική πιστοποίηση ότι ο σκύλος σας δεν φέρει κανένα κλινικό σύμπτωμα λύσσας ή άλλης ασθένειας.
- Σημειώνεται ότι η εξέταση του σκύλου σας, είναι υποχρεωτική.

Ο
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
Παρελήφθει από τ... ..........................
............................................................
............................................................
την ........... ώρα της ...........................

Ο/Η Παραλαβών/ούσα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: ΔΑΓΚΩΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ

@annamaria

Σχετικά καλό το έγγραφο για την εξέταση του σκύλου.

Κάποιες παρατηρήσεις :

α) Η αρμόδια για την εξέταση υπηρεσία είναι η[b] Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφ. Ενότητας[/b] και όχι τα Δημόσια Λυσσιατρεία, τα οποία έχουν παύσει να λειτουργούν.

β) Εκτός του δηχθέντος, το έγγραφο [b]κοινοποιείται τόσο στην αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής[/b] (για να λάβει γνώση της επικείμενης εξέτασης), [b]όσο και στον Εισαγγελέα [/b](πρακτικά για να επισυναφθεί στην σχηματιζόμενη δικογραφία). Έτσι καθίσταται ευχερής και ο έλεγχος της υποχρεωτικότητας της εξέτασης από πλευράς του ιδιοκτήτη του σκύλου και η επιβολή σ΄ αυτόν των ποινικών-διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

γ) Ο ν. 829/1978 (και οποιαδήποτε κανονιστική πράξη ερειδόμενη στις διατάξεις του) και το π.δ. 400/1983 [b]έχουν καταργηθεί[/b] με το αρθ. 15 του ν. 3170/2003. Το β.δ. διατηρείται ακόμα σε ισχύ. Στα σχετικά πρέπει να μπει και η υπ΄ αριθμ. 331/10301/25.1.2013 ΚΥΑ (Β΄198), όπως τροπ. μεταγενέστερα και ισχύει.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 18/06/2012 - 22:10
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
ΔΑΓΚΩΜΑ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ;; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Εξέταση παθόντα

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΟ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της λύσσας, η ως άνω υποχρέωση ανάγεται στα καθήκοντα του ενεργούντος την εξέταση Κτηνιάτρου. Ο κτηνίατρος οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον παθόντα και τον θεράποντα ιατρό του για την πρώτη εκτίμηση από την εξέταση του ζώου και για την παρακολούθηση του ζώου. Παραθέτω το σχετικό link: http://www2.keelpno.gr/blog/?p=3965. Σχετικά κατατοπιστική είναι και η υπ’ αριθμ. ΥΑ 331//2013 (ΦΕΚ Β 198 2013) «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» που πολύ σωστά μνημονεύει ο sakis01.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 26/11/2014 - 22:10
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 24
  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                     Ίλιον, …./…./201
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.                                                                                          Π Ρ Ο Σ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ                                                                       T… …………………………………..
Τ.Κ.                                                                                      ………………. του ………………….
ΤΗΛ:                                                                                    Οδός………………….……… Αρ…...
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:………………………
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αντιλυσσική εξέταση σκύλου».
 
ΣΧΕΤ.:   Aρ. 6 της υπ΄αριθμ. 331/10301/25-01-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄198) ως τροπ. με την 3941/120925/2013 (Β΄ 2642) όμοια.
 
Γνωρίζεται ότι, παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία μας σήμερα ……………………. και ώρα …………… ο/η …………………………………………………….. του ………………………….. και της …………………………., κάτοικος ……………………………. οδός ……………………. αριθ. ……. και ανέφερε ότι την …………………………. και ώρα ……………….. στην ενταύθα οδό ……………………………… τ….. δάγκωσε ο σκύλος σας.
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως εντός της σήμερον ή το συντομότερο δυνατό, οδηγήσετε το σκύλο σας στο Τμήμα Κτηνιάτρων/Δ-νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, Ιερά οδός 294, Αιγάλεω, τηλ. 2132100971 ή σε άλλη Κλινική Ζώων για εξέταση του, προσκομίζοντας σε μας σχετικό Ιατρικό πιστοποιητικό.
Η ίδια ενέργεια θα επαναληφθεί μετά από δεκαπέντε (15) μέρες από την πρώτη εξέταση για οριστική πιστοποίηση ότι ο σκύλος δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα λύσσας ή άλλης ασθένειας.
 
 

Ο
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
KOIΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
-Ανωτέρω παθόντα.
 
 
 
 
 
 
Συντάσσεται εις διπλούν.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Αν το σκυλι ειναι αδεσποτο

Αν το σκυλι ειναι αδεσποτο τοτε τι κανουμε; ευχαριστω πολυ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 8 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 24/09/2012 - 20:37
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 67
Συνάδελφοι το παραπάνω έντυπο

Συνάδελφοι το παραπάνω έντυπο το συντάσσουμε αφού υποβάλει έγκληση ο παθών;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.