Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Με την υπ΄ αριθμ. 1478/74/13.6.2014 τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο ΣχΝ "Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας." τροποποιείται το χρονικό διάστημα που ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες).

Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου της τροπολογίας ορίζεται ότι η σχετική δήλωση υποβάλλεται "...το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος". Η ψήφιση αναμένεται εντός της προσεχούς εβδομάδος.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/8447039.pdf.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιου

Δημοσιεύτηκε χθες (27-6-2014), η διάταξη για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υποχρέων "...το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος..."

[b]Άρθρο πέμπτο, παράγραφος 1, ν. 4268/2014 (Α΄ 141).[/b]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιου

Εκδόθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η υπουργική απόφαση αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Η σχετική απόφαση ([url]http://www.docman.gr/Download/13090.aspx[/url]), σε πλήρη στοίχιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πέμπτο, παράγραφος 1, ν. 4268/2014 (Α΄ 141), ορίζει ότι :

"Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών
φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους,
υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα ημέρες (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή
την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι προαναφερόμενοι κατά το διάστημα που υπηρετούν
στην Ελληνική Αστυνομία και για ένα (1) έτος μετά την έξοδό τους από το Σώμα για οποιονδήποτε
λόγο, [b]υποβάλλουν τη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης το αργότερο τρεις (3) μήνες
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων[/b], όπως η προθεσμία αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών και
πάντως όχι νωρίτερα από την 30η Ιουνίου κάθε έτους"

Συνεπώς, για το έτος 2014, ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων ορίζεται [b]η 14η Οκτωβρίου 2014[/b].

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δήλωσης περιου

[b]ΠΡΟΣΟΧΗ όμως καθώς οι διατάξεις αυτές ΔΕΝ επιρρεάζουν την προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες απο τους αστ/κους αφού αυτή καθορίζεται ειδικά με ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (αρ. 14 Ν 3213/2003)[/b]

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2005, ο χρόνος υποβολής δήλωσης περιουσιακής καταστασης (πόθεν έσχες), του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Οπότε και σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄αριθ.6013/8/14-κστ από 7-6-2012 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β-1841/12.06.2012 και τροποποιήθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. 6013/8/14/ίζ” από 30-9-2005 (ΦΕΚ Β-1363/30.09.2005),

«Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους. Οι προαναφερόμενοι κατά το διάστημα που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και για ένα (1) έτος μετά την έξοδο τους από το Σώμα για οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλουν τη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων όπως η προθεσμία αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η Ιουνίου κάθε έτους.»

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έληξε την [b]14-07-2014[/b] άρα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η [b]14-08-2014[/b]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.