Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

10 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με έγγραφό της, η Αστυν. Διεύθυνση Ξάνθης υπέβαλε τα ακόλουθα ερωτήματα στην οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών :

1ον) Εάν μετά την κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 ΦΕΚ 2012 Β’ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβάσεις αφορώσες τη λειτουργία τους (άδεια, ανάκληση, αφαίρεση, τροποποίηση ουσιωδών όρων κλπ) και σε θετική περίπτωση ποια η απειλούμενη κύρωση (πλημμεληματική ή πταισματική)

2ον) Εάν η σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την Ελληνική Αστυνομία κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4249/2014 θα πρέπει να προηγείται ή να έπεται της αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας αυτού από την αρμόδια δημοτική αρχή

Η Εισαγγελία, με το επισυναπτόμενο έγγραφο απάντησε ότι :

Επί του πρώτου ερωτήματος και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, με τη διάταξη του άρθρου 17 εδ. α' της Υ. Α. Υ1γ/Γ. Π/οικ. 96967/08.10.2012 ως ίσχυε προ της κατάργησής του με το άρθρο 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 προβλεπόταν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν. 4075/2012 : "Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του Α. Ν. 2520/1940 σε βαθμό πλημμελήματος με Π. Φ. έως ένα (01) έτος ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2000 €, εκτός αν υπήρχε άλλη νομοθετική πρόβλεψη. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και λαμβάνοντας υπόψιν ότι με το άρθρο 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014, καταργήθηκε μόνο το άρθρο 17 της Υ. Α. Υ1γ/Γ. Π/οικ. 96967/08.10.2012, ενώ εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι λοιπές διατάξεις της ως άνω Υ. Α ως προς τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 4 του Ν. 4075/2012 στην οποία τυποποιείται νομοθετικά η ποινική κύρωση των παραβάσεων όλων των υφιστάμενων Υγειονομικών Διατάξεων, συνάγεται ότι οι παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να τιμωρούνται με βάση τη διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012 (πλημμεληματική μορφή αδικήματος και διοικητική κύρωση).

Επί του δευτέρου ερωτήματος, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ξάνθης, η σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από την κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή μετά τη βεβαίωση τριών (03) παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π. Δ. 180/1979 εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, θα πρέπει να προηγείται της απόφασης της αρμόδιας δημοτικής αρχής για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του.

[edit time=1406643259]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα

[quote name=VIKI date=2014-08-10] Σε περίπτωση βεβαίωσης τριών (03) παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π. Δ. 180/1979 [b]την ιδια χρονική στιγμή[/b] στο καταστημα τι γινεται;Αυτές οι τρεις [b]διαφορετικες[/b] παραβασεις που βεβαιωθηκαν την ιδια χρονικη στιγμη αποτελούν λογο σφράγισης του καταστήματος;[/quote]

Εννοειται.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγε

Ακόμα πιο αναλυτική γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου :

[url]https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVNWNBRXAtMVpjUDQ/edit?usp=sh...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 05/11/2011 - 13:47
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 35
Απ: Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα

[quote name=VIKI date=2014-08-10] Σε περίπτωση βεβαίωσης τριών (03) παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π. Δ. 180/1979 [b]την ιδια χρονική στιγμή[/b] στο καταστημα τι γινεται;Αυτές οι τρεις [b]διαφορετικες[/b] παραβασεις που βεβαιωθηκαν την ιδια χρονικη στιγμη αποτελούν λογο σφράγισης του καταστήματος;[/quote]

Κανονικά δεν πρέπει να σφραγιστεί το κατάστημα διότι θα του επιβληθεί μία μήνυση για όλες τις παραβάσεις.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστή

[quote name=Costas1 date=2014-08-22][quote name=VIKI date=2014-08-10] Σε περίπτωση βεβαίωσης τριών (03) παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π. Δ. 180/1979 [b]την ιδια χρονική στιγμή[/b] στο καταστημα τι γινεται;Αυτές οι τρεις [b]διαφορετικες[/b] παραβασεις που βεβαιωθηκαν την ιδια χρονικη στιγμη αποτελούν λογο σφράγισης του καταστήματος;[/quote]

Κανονικά δεν πρέπει να σφραγιστεί το κατάστημα διότι θα του επιβληθεί μία μήνυση για όλες τις παραβάσεις.[/quote]

Ο νόμος αναφέρεται σε παραβάσεις, όχι μηνύσεις. Μία μήνυση ειναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μία παραβάσεις που αποτελούν λόγο διοικητικής κύρωσης.

[edit time=1408685824]Sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα

[quote name=orfeas1 date=2014-08-11]Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω διευκρινήσει ακόμα. Μετά την προθεσμία 5 ημερών στον ιδιοκτήτη για αντιρρήσεις, πόσες μέρες του δίνονται για απομάκρινση ευπαθών προιόντων, ώστε να αρχίση η σφράγιση?[/quote]

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 43721/13-7-2009 (Β΄1492) Απόφαση ΥΠΕΣ "Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία" και την υπ΄ αριθμ. 71268/23-11-2009 διευκρινιστική εγκύκλιο ΥΠΕΣ, ορίζεται ότι "...πριν την επιβολή του δυσμενούς μέτρου της σφράγισης, δίδεται προθεσμία[b] τουλάχιστον πέντε (5) ημερών[/b] για την απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης..."

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 10 μήνες
Εγγραφή από: 08/08/2014 - 19:26
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγε

Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω διευκρινήσει ακόμα. Μετά την προθεσμία 5 ημερών στον ιδιοκτήτη για αντιρρήσεις, πόσες μέρες του δίνονται για απομάκρινση ευπαθών προιόντων, ώστε να αρχίση η σφράγιση?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 07/04/2012 - 11:02
Δημοσιεύσεις: 18
Βαθμοί: 180
Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγε

Ευχαριστούμε... ^_^

Εικόνα giatros
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 ημέρες 2 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 494
Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγε

Μπράβο sakis01 ευχαριστούμε.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 6 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/07/2011 - 18:05
Δημοσιεύσεις: 24
Βαθμοί: 58
Απ: Επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγε

Σε περίπτωση βεβαίωσης τριών (03) παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του Π. Δ. 180/1979 [b]την ιδια χρονική στιγμή[/b] στο καταστημα τι γινεται;Αυτές οι τρεις [b]διαφορετικες[/b] παραβασεις που βεβαιωθηκαν την ιδια χρονικη στιγμη αποτελούν λογο σφράγισης του καταστήματος;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.