Δημόσια είδη

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Δημόσια είδη

Υπάρχει κάποια διάταξη που ν αφορά τα δημόσια είδη που χρεώνεται ο αστυνομικός και κατα πόσο μπορεί ή όχι να εκτελέσει υπηρεσία αν κάποια έχουν υποστεί ζημιά ή φθορα?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Δημόσια είδη

Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 8029/1/20-ια/1999 ΥΑ "Καθορισμός των παρεχομένων ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό.", την οποία θα βρεις εδώ : [url]http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-genika-nomothetemata/....

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 3 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: Δημόσια είδη

sakis01 σ ευχαριστώ για όλες τις άμεσες απαντήσεις σου.Διάβασα το εν λόγω και κατατοπίστηκα εν μέρει.Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ασφαλείας (λόγω φθαρμένων ειδών που δεν είναι δυνατόν ν αντικατασταθούν) προβλέπεται τίποτα ή ...?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Δημόσια είδη

Δυστυχώς δεν γνωρίζω αν προβλέπεται κάτι για αυτό που ρωτάς. Ίσως με κάποια διευκρινιστική/εφαρμοστική διαταγή του αρχηγείου να έχει ρυθμιστεί το ζήτημα της έγκαιρης αντικατάστασης φθαρέντος εφοδίου.

Πάντως για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας της εκτελούμενης υπηρεσίας από το αστυνομικό προσωπικό ευθύνη φέρει ο εκάστοτε διοικητής της υπηρεσίας (άρθρο 14 π.δ. 45/2008).

Το π.δ. 45/2008 δεν περιέχει κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων του. Παρόλα ταύτα, εκδόθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης παρασχεθείσας με το άρθρο 36 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων", οι διατάξεις του οποίου κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νομοθέτημα με τον ν. 3850/2010 (Α΄ 84), όπως τροπ. με ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Στα άρθρα 71 και 72 του ν. 3850 ορίζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε εργοδότες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μη εξαιρουμένων των υπηρετούντων στα σώματα ασφάλειας, για τους οποίους επαναλαμβάνεται πως τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ορίζονται με π.δ. (και εν προκειμένω με το π.δ. 45/2008).

Συνεπώς, συνδικαλιστικές αστειότητες του τύπου "το πδ 45/2008 δεν περιέχει κυρώσεις σε βάρος της αμέλειας της διοίκησης να εφοδιάσει το προσωπικό με τα απαιτούμενα εφόδια", οι οποίες ξεστομίζονται από καιρού εις καιρόν για τη μη αντικατάσταση ληγμένων αλεξίσφαιρων, είναι απλώς για να περνάει ευχάριστα ο άπλετος ελεύθερος χρόνος τους...

[edit time=1409225738]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.