Ρεπό

16 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Ρεπό

Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι,αλλά δεν βρήκα κάποιο ανάλογο post κι έτσι ανοίγω ένα.Αν υπηρετείς σε Υπηρεσία που το ρεπό δίνεται Σάββατο ή Κυριακή (βλ. ΔΙ.ΑΣ.) πρέπει να κάνεις αναφορά για το ρεπό ή στο δίνει ο Δ/τής είτε Σάββατο είτε Κυριακή.Εν ολίγοις,εάν δε κάνεις αναφορά μπορεί να "πατήσει" σ αυτό και να μη στο χορηγήσει;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/08/2011 - 23:29
Δημοσιεύσεις: 20
Βαθμοί: 48
Απ: Ρεπό

Sakis δικιο εχεις , εκ παραδρομης εγραψα 2 πενθημερα.
Γενικα να υπολογιζουμε 40 ωρες δουλειας τη βδομαδα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: Ρεπό

Διαβάζοντας το ΠΔ σχετικά με τα ρεπό μου γεννήθηκε μία απορία.Έστω δουλεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή και Σ/Κ.Σ αυτή τη περίπτωση πόσα ρεπό δικαιούμαι?Ένα ή δύο?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Ρεπό

[quote name=katsareos date=2014-08-28]Διαβάζοντας το ΠΔ σχετικά με τα ρεπό μου γεννήθηκε μία απορία.Έστω δουλεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή και Σ/Κ.Σ αυτή τη περίπτωση πόσα ρεπό δικαιούμαι?Ένα ή δύο?[/quote]

Θεωρητικώς, εάν κάποιος απασχοληθεί ολόκληρη την εβδομάδα, τη μία εκ των δύο εξαιρέσιμων ημερών δικαιολογεί αποζημίωση πέραν του πενθημέρου και την άλλη ημερήσια ανάπαυση, την οποία θα λάβει άλλη μέρα της εβδομάδας (παρ. 3 άρθρου 1 πδ 394/2001).

Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής υποχρεωτικής εργασίας την έκτη και έβδομη ημέρα της εβδομάδας (Σ/Κ) έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ίδιου δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας το 24ωρο που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόμενων ημερησίων αναπαύσεων (παρ. 3 άρθρου 1 πδ 394/2001).

Συμπέρασμα : Αν εντός του ίδιου δεκαπενθημέρου εργασθείς ένα Σ/Κ, το επόμενο, εφόσον υπάρχει υπηρεσιακή ευχέρεια δύναται να σου χορηγηθούν Η/Α, υπό την προϋπόθεση ότι εντός της Δευτέρας που ακολουθεί τη λήξη των Η/Α θα διατεθείς σε υπηρεσία.

[edit time=1409215985]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 λεπτά 11 δευτερόλεπτα
Administrator
Εγγραφή από: 12/04/2014 - 04:06
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 93
Απ: Ρεπό

Όλα τα ζητήματα πο αφορούν ημερήσιες αναπαύσεις και γενικά το χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις διατάξεις του[b] Π.Δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274-Α΄ της 03-02-2001)[/b].

Για το ερώτημα που διατύπωσες εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του [b]άρθρου 1[/b] (με παράτιτλο: χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού) του ανωτέρω Π.Δ., το οποίοι και εκθέτω παρακάτω,[b] υπογραμμίζοντας τα σημεία εκείνα που σε αφορούν[/b].

[i]1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 Ν. 2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος:
α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας.
Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλλασσόμενων αλλαγών, μέσα στα προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα.
β. Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνομικών καταστημάτων ή κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, αξιωματικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών κέντρων (R/Τ) και τηλετύπων. Επίσης, για όσους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνομικής επέμβασης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
[b]γ. Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία [u]μοτοσικλετιστή[/u] τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βάσης. [/b]
δ. Οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για τους διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενους των Υπηρεσιών.
[b]2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο διοικητής κάθε Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. Στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση στο αστυνομικό προσωπικό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας. [/b]
[b]3. Κατ' εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου[/b], [b]στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών[/b]. [b]Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ' ανώτατο όριο, [/b]σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και [b]τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην[u] περίπτωση (γ) της παρ.1[/u] του παρόντος άρθρου. [/b]
[b]Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας. [/b]
[u][b]Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της.
Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης. [/b][/u]
[u][b]Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ιδίου δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ωρου που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόμενων ημερησίων αναπαύσεων. [/b][/u]
[b]Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου[u], κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς - γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες[/u]. [/b]
Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρεσιών κάνουν χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης αφού αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής μόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την Υπηρεσία που προίσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης το αργότερο εντός εβδομάδας από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου προϊσταμένου του.
4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊσταμένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
5. Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυνομικούς Σταθμούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί των οποίων η παρούσα δύναμη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν μόνο τις ώρες που ορίζονται με διαταγή του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.
6. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνομικών, που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του μειωμένου ωραρίου, οι μητέρες αστυνομικοί δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού.
Αν για τις μητέρες υπαλλήλους του Δημοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρμόζεται και στις μητέρες αστυνομικούς.
7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
8. Ολες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία, με μέριμνα και ευθύνη του διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την ώρα αναχώρησης και επανόδου.[/i]
[u][/u]

Αν χρειάζεσε παραιτέρω διευκρινίσεις ως προς κάποιο σημείο, το συζητάμε πάλι

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/08/2011 - 23:29
Δημοσιεύσεις: 20
Βαθμοί: 48
Απ: Ρεπό

Το εβδομαδιαιο "οριο" ωρων εργασιας μαζι με το πενθημερο ειναι 40 ωρες αρα στις 7 μερες δουλευεις 5 8ωρα.Αν δουλευεις δευτερα-παρασκευη π.χ 6-14 σαββατο κ κυριακη 14-22 τοτε θα παρεις 2 πενθημερα κ εντος της επομενης εβδομαδες δικαιουσαι 2 ρεπο

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 λεπτά 11 δευτερόλεπτα
Administrator
Εγγραφή από: 12/04/2014 - 04:06
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 93
Απ: Ρεπό

Ειδικά για αυτό που ρώτησες "κουμπώνει" καλύτερα η διάταξη της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου που προβλέπει ότι:

[i]Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται [u]εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης[/u].[/i]

[b]ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: [/b]Αν δεν ζητήσεις το ρεπό με αναφορά, ενδεχομένως να σου δωθεί την επόμενη εβδομάδα (ανεξάρτητα από το νέο ρεπό που δικαιούσε).

Διευκρινίζω μόνο για όσους διαβάσουν τις αναρτήσεις ότι η παρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 - που αναφέρεται στον χρόνο ανακοίνωσης της Υπηρεσίας - τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του[b] Π.Δ. 173/2013 (ΦΕΚ 274 - Α΄/16.12.2013)[/b].

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Ρεπό

[quote name=lelos date=2014-08-28]Το εβδομαδιαιο "οριο" ωρων εργασιας μαζι με το πενθημερο ειναι 40 ωρες αρα στις 7 μερες δουλευεις 5 8ωρα.Αν δουλευεις δευτερα-παρασκευη π.χ 6-14 σαββατο κ κυριακη 14-22 τοτε θα παρεις 2 πενθημερα κ εντος της επομενης εβδομαδες δικαιουσαι 2 ρεπο[/quote].

Δεν είναι έτσι ακριβώς. Κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (Δ-Π) οι ώρες είναι 32 κατανεμημένες σε σύστημα εργασίας. Αν εφαρμόζεται σύστημα εναλλασσόμενης βάρδιας (κυλιόμενο), καλύπτονται και οι πέντε μέρες υπό την προϋπόθεση του αδιάθετου μετά τη νυχτερινή βάρδια.

Εάν επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου (Σ/Κ) ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας φτάνει τις 40 ώρες. Οι επιπλέον 8 ώρες μπορεί να κατανέμονται κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή μόνο τη μία από τις δύο μέρες. Κατά αυτό το σύστημα εργασίας, ισχύουν όσα έγραψα πιο πάνω.

Επίσης, ο τυχόν επιπλέον χρόνος εργασίας υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

[edit time=1409232162]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: Ρεπό

Το Π.Δ. το έχω διαβάσει και πριν,απλά να στο θέσω με παράδειγμα:Δουλεύω Δευτέρα ως Παρασκευή κανονικά και τις 5 μέρες (την Πέμπτη λέω προφορικά στον αλλαγάρχη πως θέλω ρεπό την Κυριακή για προσωπικό λόγο -δεν έκανα αναφορά όμως,όπως θα έκανα αν ήταν καθημερινή,επειδή είναι Κυριακή που ούτως ή άλλως δικαιούμαι- και τελικά δούλεψα Σ/Κ και πήρα το ρεπό την Δευτέρα.Μπορεί να πατήσει στ ότι εγώ δεν έκανα αναφορά που να του ζητάω ρεπό (Υπηρεσιακή ανάγκη και έλλειψη προσωπικού δεν υπήρχε ή ακομα κι αν υπήρχε η Υπηρεσιακή ανάγκη δεν έπρεπε να είναι ενήμερο το προσωπικό;)
ΥΓ.Πιο πολύ θέλω να μου λυθεί η απορία.Γι αυτό εμμένω στο θέμα της αναφοράς του ρεπό,διότι με βάση το Π.Δ. το έχω καταλάβει.
ΥΓ1.Σ ευχαριστώ για την σύντομη απάντηση σου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ρεπό

Κατά την πρόβλεψη της διάταξης του στοιχ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001, οι εργαζόμενοι σε γραμματειακές ή γραφειακές θέσεις εργάζονται κατά το ωράριο εργασίας που ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαίως (αρθ. 41 ν. 3979/2011 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 Εγκύκλιος ΥΔΜΗΔ). Συνεπώς, έως του ορίου των 42 ωρών κατά την επταήμερη εργασία, απομένουν 2 ώρες για την εργασία των γραμματέων, αρχειοθετών κλπ κατά τα Σ/Κ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: Ρεπό

Όσο έγραφα,με πρόλαβες και με κάλυψες.Άρα αναφορά,ακόμα και για το αυτονόητο και όλα καλά,όλα ωραία! :-D

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/08/2011 - 23:29
Δημοσιεύσεις: 20
Βαθμοί: 48
Απ: Ρεπό

Αφου στην 5ημερη εβδομαδα εργασιας οι ωρες ειναι 32, αν δουλευουμε 8ωρα σε μη κυλιομενη βαρδια πχ δουλευουμε μονο 6-14 θα δουλεψουμε 4 8ωρα κ μια μερα ρεπο.Το σ/κ θα δουλεψουμε τη μια μερα,σαββατο η κυριακη,και την αλλη θα παρουμε ρεπο
Αρα συνολο 40 ωρες στις 7 μερες

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 λεπτά 11 δευτερόλεπτα
Administrator
Εγγραφή από: 12/04/2014 - 04:06
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 93
Απ: Ρεπό

Το άσχημο είναι ότι, ακόμα και με την αναφορά, μπορεί το ρεπό να σου το δώσει την επόμενη εβδομάδα επικαλούμενος "αυξημένες/έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες"...

Αν παρατηρήσεις λίγο την διάταξη θα δεις ότι η δική σου αναφορά έχει δεσμευτικό χαρακτήρα μόνον σε επίπεδο δεκαπενθημέρου και όχι εβδομάδας..........
και ακόμα και τότε είναι στην κρίση του διοικητή για την ακριβή ημέρα που θα σου δωθεί η ημερήσια ανάπαυση (δηλ. μπορει να σου αλλάξει τη μέρα....)

[i]Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς - γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες [b]τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά[/b], εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.[/i]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Ρεπό

[quote name=lelos date=2014-08-28]Το εβδομαδιαιο "οριο" ωρων εργασιας μαζι με το πενθημερο ειναι 40 ωρες αρα στις 7 μερες δουλευεις 5 8ωρα.Αν δουλευεις δευτερα-παρασκευη π.χ 6-14 σαββατο κ κυριακη 14-22 τοτε θα παρεις 2 πενθημερα κ εντος της επομενης εβδομαδες δικαιουσαι 2 ρεπο[/quote]

Στο παράδειγμα που αναφέρεις δικαιούσαι ένα πενθήμερο και δύο ρεπό. Η εξαιρέσιμη ημέρα (Σ/Κ) δεν μπορεί να δικαιολογεί και πενθήμερο και ρεπό ταυτόχρονα.

Σχετικές είναι οι υπ΄ αριθμ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. (διαθέσιμη στο pol) και παλαιότερα η υπ΄ αριθμ. 7010/5/83 από 21/11/1994 εγκύκλιος δ/γη ΥΔΤ (διαθέσιμη εδώ : [url]http://goo.gl/D604Kh[/url]).

[edit time=1409238976]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 έτη 5 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/04/2014 - 09:50
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 62
Απ: Ρεπό

Ναι αυτό ισχύει.Προς το παρόν δεν χρειάστηκε να φτάσουμε στην αυτοδικία,απλά αν δεν θέλεις συγκεκριμένα Σάββατο ή Κυριακή και δεν κάνεις και αναφορά (απλά να ζητήσεις το ρεπό σου,όστις εκτελεί χρέη Διοικητή ή Αλλαγάρχη μπορεί να το χρησιμοποιήσει υπέρ του) θα στο δώσει καθημερινή και θα είναι και καλυμμένος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 15/10/2012 - 00:03
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 5
Υπολογισμός Ρεπό

Καλησπέρα παιδιά. Θέλω να μάθω πώς υπολογίζω τα ρεπό μου, για να ξέρω αν οφείλω στην Υπηρεσία, ή αν αυτή οφείλει σε εμένα. Για παράδειγμα, κάθε μήνα μας γνωστοποιούνται οι μηνιαίες ώρες εργασίας μας σε πίνακα, μαζί με τα πενθήμερα, καθώς και αν οφείλουμε στην Υπηρεσία ή οφείλει αυτή σε εμάς ρεπό. 'Αν σε έναν μήνα έχω δουλέψει 168 ώρες, δουλεύοντας μόνο πρωί σε γραφείο, δικαιούμαι 4 ρεπό βάσει του μηνιαίου συνόλου ωρών εργασίας, ή θα πρέπει να υπολογίζω αυτές βάσει εβδομάδας ή δεκαπενθημέρου; ακόμη, αν δεν έχω συμπληρώσει ώρες για να πάρω ρεπό σε μία εβδομάδα, ενώ σε άλλη έχω παραπάνω, μπορώ να συμπληρώσω ώρες για να πάρω το ρεπό της εβδομάδας που δεν πήρα; επίσης, αν έχω διατεθεί σε άλλη Υπηρεσία για ένα μήνα, όπου και δούλευα 6ωρο δίκυκλο, θα υπολογίσω τις ώρες εργασίας βάσει του ωραρίου που ισχύει για τα δίκυκλα; τέλος, αν είναι τίποτα σωστό από τα παραπάνω, οι υπόλοιπες ώρες εργασίας της εβδομάδας, δεκαπενθημέρου ή μήνα, που ξεπερνούν τις απαιτούμενες ώρες, προστίθενται στην επόμενη εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή μήνα, ή απλά χάνονται; Σας ευχαριστώ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.