Απαγόρευση καπνίσματος σε ΚΥΕ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 29/08/2014 - 04:38
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
Απαγόρευση καπνίσματος σε ΚΥΕ

Καλημέρα. Αν γίνει καταγγελία στην Άμεση Δράση για κάπνισμα εντός μπαρ (δηλαδή παραβίαση της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους) ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται; Σας ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απαγόρευση καπνίσματος σε ΚΥΕ

Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399/14.1.2014 Εγκύκλιος Υπ. Υγείας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος.

[url]http://goo.gl/sJV5u8[/url]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 29/08/2014 - 04:38
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
Απ: Απαγόρευση καπνίσματος σε ΚΥΕ

Ευχαριστώ τον "sakis01" για την άμεση απάντηση.
Μια έρωτηση πρακτικού ενδιαφέροντος, την καταγγελία τη χειρίζεται η Αστυνομία ή παραπέμπεται σε άλλη Υπηρεσία;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απαγόρευση καπνίσματος σε ΚΥΕ

Οι έλεγχοι γίνονται και από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 104720/2010 ΚΥΑ (Β΄ 1315).

Επισήμανση :

Τα ελεγκτικά όργανα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της κατά τόπον Υγειονομικής Υπηρεσίας (αστυνομικοί, λιμενικοί κλπ) υποχρεούνται να κοινοποιούν τις μηνιαίες εκθέσεις τους με τα αναλυτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων ελέγχου :

(α) στους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμοδίων Υγειονομικών Υπηρεσιών

(β) στο Υπουργείο Οικονομικών και

(γ) στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης των κ.υ.ε.,

προκειμένου να τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην υπ. αρ. 104720 Κ.Υ.Α. (άρθ. 1, παρ. 4β). Ιδίως, οι αδειοδοτούσες αρχές οφείλουν, με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) παραβάσεων σε ένα κατάστημα, αφαιρούν την άδεια λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες και με τη συμπλήρωση πέντε (5) παραβάσεων να προβαίνουν σε οριστική αφαίρεση αυτής.
[edit time=1409562427]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.