Ζωικά υποπροϊόντα

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 6 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 22/07/2011 - 10:13
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Ζωικά υποπροϊόντα

Ιδιοκτήτης πτώματος ζώου (αλόγου) το οποίο βριςκεται εντός ιδιόκτητου εξωτερικού περιφραγμένου χώρου του , δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους του οικείου Δήμου να προβούν στην περισυλλογή του. Εχει ποινικές κυρώσεις ; Πρέπει να ενημερωθεί η δ/νςη υγιεινής ; Η είσοδο στον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο (προεκταση της οικίας του) γίνεται με την διαδικασία συνδρομής δικαςτικου Λειτουργου; Υπάρχει κάποια άλλη ποιο ειδική νομοθεσία απο Υ.A. 262/93843 και Π.Δ. 211/2006. Thx
[edit time=1410613340]achilleg[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 μήνες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ζωικά υποπροϊόντα

Ισχύουσα νομοθεσία

[b]Κανονισμός[/b] [url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001...(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 [/url]του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21.10.2009
"περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)"

[b]άρθρα 23 (περ. στ') και 27 [url=http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=O5HGB8ZaSxU%3D&tabid=855&l...ν. 4235/2014[/url][/b] "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Α΄ 32)

[b]παρ. 4 άρθρου 4 [url=http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd211_06.htm]π.δ. 211/2006[/url] (Α΄ 211) [/b]
"4. Ο κατά το χρόνο θανάτου του ζώου κάτοχος, νομέας ή κύριος[b] υποχρεούται[/b] να καταγράφει σε αρχείο το ζώο που πέθανε, [b]να ενημερώνει αμέσως τη Δ/νση Κτηνιατρικής[/b] της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και να εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων."

Υπ΄ αριθμ.[b] 236/47755/10.4.2014 Απόφαση[/b] Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ [url=https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%92-%CE%91%CE%93%...ΒΙΗΜΒ-ΑΓΔ[/url])

---> Εν ολίγοις, η μη άμεση ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκομιδή και παραπέρα διαχείριση του νεκρού ζώου, ως και η άρνηση ή/και δυσχέρανση του ελέγχου επισύρει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Κατά τη γνώμη μου, για την είσοδο δεν απαιτείται παρουσία δικαστικού λειτουργού σε καμία περίπτωση, διότι αφενός δεν το προβλέπει ο ν. 4235, αφετέρου το αγαθό που διακινδυνεύεται (δημόσια υγεία) είναι σαφώς ανώτερο από το άσυλο της κατοικίας που μπορεί να επικαλεστεί ο δράστης.

[edit time=1410681198]sakis01[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.