Αμοιβαία εντός Γαδα | PoliceNET of Greece

Αμοιβαία εντός Γαδα

Αστυφύλακας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιοβαθμο του για Άμεση Δράση. Τηλεφωνο: 697 08 27 599