Αμοιβαία μετάθεση από Μυτιλήνη για Θεσσαλονίκη.

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Γ.Α.Δ.Θ.. 6972215963