Αμοιβαία μετάθεση από Μυτιλήνη για Θεσσαλονίκη.

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Γ.Α.Δ.Θ.. 6972215963

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 1 μήνας
Εγγραφή από: 30/10/2012 - 00:26
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 0
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Δ.Α.ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Γ.Α.Δ.Θ.. 6972215963