ΑΜΟΙΒΑΙΑ Ε.Φ. ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΗΤΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ. ΤΗΛ. 6979989327