ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Υ.Α.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ Γ.Α.Δ.Θ.

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α. Μυτιλήνης, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.6972215963.