ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΑΥ ΑΠΟ ΚΩ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Α.Υ ( με εξετάσεις ) που υπηρετεί στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ( Τ.Α ΚΩ ) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιοβαθμο του απο υπηρεσια της Γ.Α.Δ.Α.
Τηλ. 6986619897