Αρχ/κας Π.Σ (Με εξετάσεις) Απο Δ.Α Κυκλάδων σε Δ.Α Θεσσαλονίκης ή Δ.Α Χαλκιδικής

τηλ: 6947547114