ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ Γ.Α.Δ.Α. ΓΙΑ Δ.Α.ΑΙΤΩΛΙΑΣ Η Δ.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | PoliceNET of Greece

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ Γ.Α.Δ.Α. ΓΙΑ Δ.Α.ΑΙΤΩΛΙΑΣ Η Δ.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΗΛ.  6934442361