Ειδικός φρουρός από ΓΑΔ Αττικής για ΓΑΔ Θεσσαλονίκης | PoliceNET of Greece

Ειδικός φρουρός από ΓΑΔ Αττικής για ΓΑΔ Θεσσαλονίκης

Ειδικός φρουρός που υπηρετεί στην Γαδ Αττικής (ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα) επιθυμείς αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γαδ Θεσσαλονίκης.