Πωλούνται βιβλία για συμμετοχή σε εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ (έκδοση 2018)

Πωλούνται τα κάτωθι βιβλία απαραίτητα για συμμετοχή σε εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ (Σχολές, Αρχ/κων, Ανθ/μων κ.α.) :
Α. – Ποινικός Κώδικας
1) 100 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Γενικός Μέρος – άρθρα 1-25)
2) 100 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Γενικός Μέρος – άρθρα 2-36,51-55,121-127,193 & αιτιώδης συνάφεια)
3) 100 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Γενικός Μέρος – άρθρα 42-44,45-49)
4) 200 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Ειδικό Μέρος)
5) 200 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Ειδικό Μέρος)
6) 110 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (Ειδικό Μέρος)
7) 100 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικαίου (συνδυασμός Γεν. & Ειδικού Μέρους)
Β. – Ποινική Δικονομία
200 πρακτικές ασκήσεις Ποιν. Δικονομίας
Γ.- Έκθεση Αναλυτικός οδηγός εκθέσεων μαζί με 56 θέματα σε πλήρη ανάλυση και 15 θέματα σε σχεδιάγραμμα
Δ.- Θέματα προηγούμενων ετών
Ε.- Όλη η ύλη των εξετάσεων ΤΕΜΑ 2018 του Ποιν. Κώδικα, Ποιν. Δικονομίας και Οργανισμών ΕΛ.ΑΣ σε επεξεργάσιμη μορφή (doc ή odf) μαζί και όλους τους κώδικες για την δικής σας επεξεργασία (απόλυτα ενημερωμένους έως και 22-12-2017 – Ν. 4509/2017)
 
Σύνολο βιβλίων : 9 + σημειώσεις (περ. Δ), όλα έκδοσης 2018 (Δερμενούδης).
Είναι σε άριστη κατάσταση,άθικτα και χωρίς σημειώσεις και αποσβέσεις.
Πληροφορίες στο τηλ. 6932316835
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χώρο ανάρτησης.