υπαρχ. απο Ροδο για Βοιωτια

υπαρχ,  απο Ροδο ζητα αμοιβαια για Δ.Α Βοιωτιας. πληρ. anatamon@gmail.com