Έκτακτες Μεταθέσεις Ε.Φ.

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/06/2017 - 09:12
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 22
Έκτακτες Μεταθέσεις Ε.Φ.

Γνωρίζει κάποιος τι γίνεται με τις έκτακτες των ε.φ. ;Το π.δ. λέει ότι προκηρύσσονται το Γ' δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/10/2012 - 22:40
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Σίγουρα; μήπως λέει το πρώτο

Σίγουρα; μήπως λέει το πρώτο 10 ήμερο Οκτωβρίου; Δεν έχω ακούσει πάντως κάτι για αυτήν την εβδομάδα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/06/2017 - 09:12
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 22
Νομίζω το π.δ. 75/2016 είναι

Νομίζω το π.δ. 75/2016 είναι το τελευταίο που αναφέρεαι στο θέμα  «9. Το Γ’ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφω- θεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες κατά Διεύθυνση Αστυνομίας ή άλλη εξομοιούμενη με αυτή Υπηρεσία κενών οργανικών θέσεων σε ειδικούς φρουρούς που πρέπει να πληρωθούν κατά το Γ’ δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου, λαμβάνο- ντας υπόψη και τις αιτήσεις ακυρώσεως που προέκυψαν από τις τακτικές μεταθέσεις. Οι θέσεις θα καλύπτονται από ειδικούς φρουρούς που ζητούσαν μετάθεση για τις Υπηρεσίες αυτές και μνημονεύονται στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων». 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/10/2012 - 22:40
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 27
Έχουμε κάτι νεότερο για το

Έχουμε κάτι νεότερο για το πότε θα συνεδριάσουν

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 10/06/2017 - 09:12
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 22
Λογικά σήμερα είναι η

Λογικά σήμερα είναι η τελευταία μέρα με βάση το πδ έχει μάθει κάποιος κάτι νεότερο;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.