Ακυρότητα Αίτησης Μετάθεσης

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 11 ώρες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/09/2014 - 21:14
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 59
Ακυρότητα Αίτησης Μετάθεσης

Καλησπέρα συνάδελφοι... Δημοσιεύω εκ μέρους συναδέλφου ένα θέμα που προέκυψε... Κάθε γνώμη- ιδέα δεκτή... Την 31/01/2018 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η καθιερομένη διαταγή για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης με τη διαδικασία του αρ. 14 του ΠΔ 100/2003. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το πρώτο 20ήμερο του Φεβρουαρίου αλλά ο προαναφερθείς συνάδελφος, συμπληρόνοντας την χειρόγραφη αίτηση, στο πεδίο ημερομηνία έγραψε 31/01/2018 και η ηλεκτρονική αίτηση καταχωρήθηκε την 06/02/2018. Τις τελευταίες μέρες ενημερώθηκε ότι απο το Αρχηγείο "εξετάζεται" η αίτηση του, ως υποβληθείσα προ της σχετικής προθεσμίας. Γνωρίζει κάποιος οτιδήποτε σχετικό; Υφίσταται λόγος ακυρότητας απο τη στιγμή που η αίτηση συνταχθηκε μετά την έκδοση της διαταγής και καταχωρήθηκε εντός της σχετικής προθεσμίας;
Ευχαριστώ προκαταβολικά...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 1 εβδομάδα
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 450
Καλημέρα

Καλημέρα
Δεν είμαι της ΕΛΑΣ αλλα αλλου σώματος οπότε δεν ξέρω την ακριβή διαδικασία των ''ηλεκτρονικών καταχωρησεων'' (υποθετω εννοεις το POL )
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ διακρίνονται σε:
ΔΗΜΟΣΙΑ: είναι εκείνα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 του  Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: Είναι ειδικότερη κατηγορία των δημόσιων εγγράφων και είναι εκείνα που συντάσσονται από τις Διοικητικές Αρχές (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2690/99).
ΙΔΙΩΤΙΚΑ: είναι εκείνα που δεν είναι δημόσια.
Η αίτηση δεν εμπιπτει στα δημόσια εγγραφα
Bεβαίαν χρονολογίαν ως προς τους τρίτους λαμβάνει το ιδιωτικόν έγγραφον μόνον δια της θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ή άλλου αρμοδίου κατά νόμον δημοσίου υπαλλήλου, δια του θάνατον ενός των υπογραφάντων, δια της μνείας εις δημόσιον έγγραφον κατά το ουσιώδες περιεχόμενον αυτού η δι’ άλλου γεγονότος το όποιον κατ’ ανάλογον τρόπον καθιστά βεβαίαν την χρονολογίαν. Η θεώρησις συνίσταται εις την σημείωσιν επί του εγγράφου της λέξεως «εθεωρήθη» και της χρονολογίας.
Κάθε αίτηση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου εκτός αν αυτός προσέρχεται αυτοπροσώπως
Ελλείψει βεβαίωσης γνησιότητας υπογραφής τεκμαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπέγραψε ενώπιον υπαλλήλου την ώρα της υποβολής
Ελλείψει αντιθέτου αποδείξεως τεκμαίρεται ότι η αίτηση υπεβλήθη την ημέρα που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου
 
Η αναγραφή ημερομηνίας από τον ενδιαφερόμενο δεν αποτελεί απόδειξη για αυτό και ο νομοθέτης προβλέπει ειδική αποδειξη βεβαιότητας της χρονολογίας από συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν αρκείται στα αναγραφόμενα του ενδιαφερομένου

Ως εσχατη λυση μπορει να επικαλεστεί ότι είχε την πεποίθηση οτι στο πεδιο ημερομηνια αναγραφεται η ημερομηνια που ελαβε γνωση της διαταγης καθως συμφωνα με το αρθρο 14 η διαταγη γνωστοποιείται ενυπογράφως

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.