Αλλαγή τόπου συμφερόντων.

9 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 16 ώρες 45 λεπτά
Member
Εγγραφή από: 31/01/2016 - 19:33
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 15
Αλλαγή τόπου συμφερόντων.

Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γίνεται αλλαγή τόπου συμφερόντων με ένα απλό πιστοποιητικό γέννησης...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 418
Το ερωτημα σου ειναι παντελως

Το ερωτημα σου ειναι παντελως αοριστο διοτι δεν διευκρινιζεις σε ποια περιπτωση υπαγεσαι
 
Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρμογή του παρόντος:
1.Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του,
με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εντοπιότητας, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα
αστυνομικής Υπηρεσίας
και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:

α. Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του
ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης.


β. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή διαμένουν οι γονείς
του ιδίου ή της συζύγου του.

Άρθρο 5
Διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων.
1.Όλοι οι αστυνομικοί μέχρι και του βαθμού του Αστυνόμου Β', υποβάλλουν δήλωση του τόπου συμφερόντων τους.
Αλλαγή του τόπου των συμφερόντων επιτρέπεται μόνο ύστερα από νέα δήλωση του αστυνομικού στην περίπτωση
γάμου του, απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σε διαφορετικό τόπο, λύσης του γάμου του ή θανάτου του συζύγου
του ή όταν συντρέχει μεταβολή άλλων στοιχείων από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Η αλλαγή του τόπου συμφερόντων, καθώς και τα δικαιούμενα μόρια, λαμβάνονται υπόψη για τις μεταθέσεις του
αμέσως επόμενου, της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
2.Η δήλωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία του. Ο διοικητής αξιωματικός της Υπηρεσίας
προβαίνει στον έλεγχο της δήλωσης και με πράξη του στο σώμα αυτής βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου
της, δικαιούμενος να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά την κρίση του στοιχεία
προς επιβεβαίωση των δηλωθέντων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, καλεί
εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει νέα δήλωση. Αν ο ενδιαφερόμενος εμμένει στην ανακριβή δήλωσή του
ή αρνείται να υποβάλει νέα, θεωρείται ότι υπηρετεί στον τόπο των συμφερόντων του. Οι δηλώσεις των διοικητών
Υπηρεσιών ελέγχονται από τον διοικητή του αμέσως ιεραρχικά προϊστάμενου κλιμακίου. Όλες οι δηλώσεις
υποβάλλονται ιεραρχικά, μέσω των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και
Αστυνομικών Διευθύνσεων ή ισότιμων Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αλλαγής του τόπου συμφερόντων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 16 ώρες 45 λεπτά
Member
Εγγραφή από: 31/01/2016 - 19:33
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 15
Έχω τόπο γέννησης εκεί που

Έχω τόπο γέννησης εκεί που θέλω να αλλάξω τόπο συμφερόντων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1ημέρα
Elite Member
Εγγραφή από: 22/06/2017 - 08:05
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 67
Μπορείς να αλλάξεις απλά

Μπορείς να αλλάξεις απλά πρέπει να ρωτήσεις την γραμματεία σου τι ακριβώς πιστοποιητικό χρειάζεται για την αλλαγή , λογικά στην περίπτωση σου το πιστοποιητικό γέννησης κάνει

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 418
Δεν βλεπω στο ΠΔ να

Δεν βλεπω στο ΠΔ να προβλεπεται αλλαγη τοπου επιλογης σε αυτη την περιπτωση. Βλέπεις κάτι που δεν βλέπω ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1ημέρα
Elite Member
Εγγραφή από: 22/06/2017 - 08:05
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 67
Έχει αλλάξει το ΠΔ δεν ισχύει

Έχει αλλάξει το ΠΔ δεν ισχύει η πολιτογράφηση , ισχύει μόνο τοπος γέννησης του ίδιου ή της συζύγου , εξακολουθεί να ισχύει ο τόπος που υπηρετεί και να έχει ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγος ή οι γονείς , έχει καταργηθεί αυτό που έλεγε να διαμένουν οι γονείς . Αυτά άλλαξαν με την αλλαγή του ΠΔ το 2016

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 418
Ναι εχεις δικιο (δαιμων του

Ναι εχεις δικιο (δαιμων του τυπογραφειου copy paste απο λαθος αρχειο )
το σωστο ειναι το ακολουθο
Aρθρo 2
Eννoια όρων.
Για την εφαρμογή του παρόντος:

«1. Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του,
εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα αστυνομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται μεταξύ των
κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων: ».

«α. Του τόπου γέννησης του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης.
β. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος.
γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή οι γονείς του ιδίου».

*** Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 ΠΔ 6/18 (ΦΕΚ 11Α).

*** Οι περιπτώσεις α, β` και γ`,όπως η τελευταία είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρου 1 ΠΔ 85/11 (ΦΕΚ 207Α),
αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 75/16 (ΦΕΚ 138Α)
 
 
Δεν καταλαβαινω ομως που βασιζεις το οτι μπορει να αλλαξει τοπο. Ποιο στοιχειο του αρθρου 2 παρ 1 αλλαξε απο την προηγουμενη δηλωση μεχρι σημερα που να δικαιολογει αλλαγη τοπου ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1ημέρα
Elite Member
Εγγραφή από: 22/06/2017 - 08:05
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 67
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 είναι ο ορισμός του τόπου συμφερόντων δεν έχει καμία σχέση με την αλλαγή του τόπου . Αλλαγή του τόπου συμφερόντων μπορεί να γίνει όποτε επιθυμεί ο αστυνομικός εφόσον πληρεί κάποια από τις προϋποθέσεις που ήδη αναφέραμε , μπορεί πχ από τη σχολή να δήλωσε τοπο συμφερόντων Πάτρα ως κατοικία γονέων και τώρα να θέλει να αλλάξει σε Λάρισα ως τόπο γεννησης του ίδιου , αργοτερα μπορεί να παντρευτεί με μια γυναίκα που έχει γεννηθεί Θεσσαλονίκη και να αλλάξει τον τόπο συμφερόντων για εκεί κάνοντας χρήση του τόπου γέννησης της γυναίκας του

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 11 ώρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 418
έχεις δίκιο .... άλλαξε το

έχεις δίκιο .... άλλαξε το στοιχειο ''Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του'' απο την εισαγωγικη προταση της παρ 1
αρα πληρειται η προυποθεση του αρθρου 5 παρ 1 που απαιτει αλλαγη καποιου στοιχειου του αρθρου 2 παρ 1
εκανα το λαθος να κοιταζω μονο τα εδαφια και αγνοησα την εισαγωγικη προταση

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.