ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 13:16
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 20
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;

Γεια σας,
Αξ. Υπ. σε μικτό Α. Τ. έχω την εξής περίπτωση αυτοφώρου Πλημ/τος:
ο Α οδηγούσε μοτ/το ιδιοκτησίας του Β, στερούμενος σχετικής Άδειας Ικανότητας Οδήγησης, πρόστιμο 100€ και Σύλληψη-Βεβαίωση Πλημ/τος επ'αυτοφώρω στον Α.
Επίσης Πταίσμα στον Β για την παραχώρηση.
Τώρα στα δύσκολα : το μοτ/το δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας και από το PoL με αριθ. πλαισίου προκύπτει ότι ο Β έχει παραδώσει πινακίδα και αδ. κυκλοφορίας από το 2013 και προφανώς το μοτ/το είναι και ανασφάλιστο.

Ερωτήσεις :
1. Προβλέπεται βεβαίωση παράβασης για ανασφάλιστο στο μοτ/το (Πρόστιμο και Πταίσμα στον οδηγό - Πρόστιμο στον ιδιοκτήτη) εφόσον κινούνταν μεν, είχε παραδώσει πινακίδα και αδ. κυκλοφορίας δε; Δηλαδή ακολουθούμε την πεπατημένη για ανασφάλιστα οχήματα ή είναι διαφορετική περίπτωση γιατί δεν είχε πινακίδα και αδ. κυκλοφορίας το μοτ/το;
2. Το μοτ/το ακινητοποιήθηκε στο Α. Τ., ο ιδιοκτήτης τώρα, τι χρειάζεται για να το παραλάβει; Πρέπει να το ασφαλίσει για να το πάρει;
και πως θα γίνει αυτό εφόσον δεν έχει αδ. κυκλοφορίας;
ή μπορεί να το φορτώσει σε οδική και να το πάρει, έτσι ως έχει;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
Προσωπικα θα εκανα τα

Προσωπικα θα εκανα τα ακολουθα :
1. θα εφαρμοζα την πεπατημενη σαν να μην υπηρχε το θεμα της ακινησιας
2. Θα  εστελνα ενημερωτικο εγγραφο στην ΔΟΥ με αντιγραφα των παραβασεων οδηγου και ιδιοκτητη, για ενεργειες της ΔΟΥ, στο οποιο θα ζητουσα και προυποθεσεις επιστροφης οχηματος 
3. Μεχρι την ληψη απαντησης απο την ΔΟΥ, ΔΕΝ θα επεστρεφα το οχημα
(παραθετω νομοθεσια σε επομενο μηνυμα)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
N. 2367  της  7/10  Απριλίου 

N. 2367  της  7/10  Απριλίου  1953  (Α  82).  Περί  τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας
   και φορολογίας αυτοκινήτων.
 
 
  Αρθρ. 1.
 
      Ορισμοί,   ταξινόμησις,  άδεια  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων
                    και  ειδικαί απαλλαγαί.
 
       1. Αυτοκίνητον όχημα κατά την έννοιαν του παρόντος Νόμου  νοείται
 παν   τροχοφόρον   όχημα   κινούμενον   διά   μηχανής,  εξαιρέσει  των
 κυκλοφορούντων  επί  τροχιών  και  των  ηλεκτροκινήτων   διά   κεραίας
 λεωφορείων,  και  προοριζόμενον  να  μεταφέρη πρόσωπα ή πράγματα ή και
 αμφότερα,  ευρισκόμενα  είτε  επί  του  ιδίου   οχήματος,   είτε   επί
 ρυμουλκουμένου   ή  ημιρρυμουλκουμένου  κινουμένου  παρά  του  πρώτου.
 Τοιαύτα οχήματα κυκλοφορούντα επί εθνικών, επαρχιακών,  δημοτικών  και
 κοινοτικών  οδών  υπόκεινται  εις  τας  διατάξεις  του παρόντος Νόμου.
     "Γεωργικοί ελκυστήρες και γεωργικά μηχανήματα κυκλοφορούντα επί των ως
άνω οδών, είτε ως ίδια αυτοκίνητα οχήματα, είτε ως ρυμωλκούμενα ή
ημιρυμολκούμενα, εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος, εφ`όσον δεν
χρησιμοποιούνται δια την μεταφοράν πραγμάτων ή προϊόντων, εξαιρέσει των
ιδίων του κατόχου του ελκυστήρος ή μηχανήματος προϊόντων των
μεταφερομένων από τους τόπους παραγωγής εις τα κέντρα αποθηκεύσεως ή
καταναλώσεως ως επίσης και του προσωπικού και των απαραιτήτων αυτών
γεωργικών εφοδίων των μεταφερομένων προς εξυπηρέτησιν των γεωργικών των
εργασιών".
 
   *** Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 7 του
       Ν.2816/1954 (A 77).
 
 
 
 
ρθρ. 22.
                        Δήλωσις ακινησίας.
 
 
      1.  Εις  περίπτωσιν  ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε
 αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως
 του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου  το  αυτοκίνητον  τίθεται  εις
 ακινησίαν,  υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. `Εφορον δήλωσιν ακινησίας,
 εν τη οποία ν` αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες  την  ακινησίαν
 λόγοι  και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός,
 αριθμός).  Η  δήλωσις  ακινησίας  δεν  λαμβάνεται  υπ`  όψιν  εάν  δεν
 παραδοθώσιν  συγχρόνως  η  άδεια  κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού
 κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου. `Αμα τη υποβολή δηλώσεως  ακινησίας   ο
 Οικονομικός  `Εφορος  προβαίνει εις την  κατάλληλον σφράγισιν  του  εν
 ακινησία  δηλουμένου  αυτοκινήτου  προς   τον   σκοπόν   της μηχανικής
 ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων  περί  τούτου  πρωτόκολλον. Βάσει της
 δηλώσεως  ακινησίας  και  του  κατά τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου  σφραγίσεως
 ο Οικον. `Εφορος προβαίνει οίκοθεν  εις  την  έκπτωσιν  των  τελών του
 εξαμήνου,  δι` ο  δηλούται  ότι  το  αυτοκίνητον θέλει παραμείνει  εις
 ακινησίαν.
 
   2.  Δήλωσις  ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού
 εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ`  όψιν  διά  την  έκπτωσιν  των  τελών  του
 εξαμήνου τούτου.
 
   3. Αυτοκίνητον όχημα, δι` ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται
 απολύτως να κυκλοφορήση δι` οιανδήποτε αιτίαν.
 «Σε περίπτωση που πρόκειται να διαγραφεί αυτοκίνητο όχημα ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας, από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λόγω παράδοσης του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφέρειας.
 
 Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.
 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.»
 
*** Τα δεύτερο και επόμενα εδάφια της παρ.3 προστέθηκαν με το άρθρο τρίτο  υποπαρ.Δ.4 περ.1 Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
 
   4.   Εις   περίπτωσιν   διακοπής  ακινησίας  επί  σκοπώ  θέσεως  του
 αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού  υποχρεούται
 προηγουμένως  να  δηλώση  τούτο εις τον Οικονομικόν `Εφορον.
 [Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον. `Εφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών
 του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν].
 ***Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 33 παρ.4.α.
       Ν.4258/2014,ΦΕΚ Α 94/14.4.2014.
 
   5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας
 αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία
 υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
 
   "6.  Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της
 παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των
 τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής  ακινησίας του αυτοκινήτου
 εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής  ή υπεξαιρέσεως αυτού.
        Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι`
 ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις  της  κατά  τ`  ανωτέρω  οριζομένης
 διαδικασίας,  είτε  εκ  λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν
 του κατόχου του  αυτοκινήτου  είτε  εκ  τοιούτων  αναγομένων  εις  την
 πραγματικήν  κατάστασιν  του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας
 αυτού".
      *** Η ανωτέρω παρ. 6 προστέθηκε και η υπάρχουσα παρ.6 αριθμήθηκε
          σε 7 δυνάμει του άρθρ.10 του Ν. 154/1967 (A 180).
          Ισχύς  από  8 Νοεμβρίου 1965.
 
  «7. Εξαιρετικά και μέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθμων ασφαλισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, προσωρινή άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ` έτος αποκλειστικά και μόνο για την παράδοση τους σε σημεία συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), με τη σχετική ένδειξη επί του εντύπου αυτής ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Άπαξ ετησίως μπορεί να χορηγείται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθ-μα ασφαλισμένα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες, με την ίδια ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και μόνο για τη μετάβαση τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού τους στον τόπο ταξινόμησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ. Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, αφού καταβληθεί για κάθε ημέρα, και ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσυκλέτες. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του παρόντος. Για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρμογή σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες άλλων υπουργείων κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των τριών προηγούμενων εδαφίων της παρούσας.»
 
*** Η παράγραφος 7,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 1326/1983
αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο τρίτο  υποπαρ.Δ.4 περ.2 Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.
 
«8. Η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε. δύναται να καταθέτει προσωρινά και ειδικότερα για διάστημα από τρεις (3) μήνες έως δύο (2) έτη τα στοιχεία κυκλοφορίας, ήτοι άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης (Λ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος των οχημάτων, η οποία εκδίδει βεβαίωση ακινησίας αυτών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακινησίας τους. Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας καθ` όλη τη διάρκεια της ακινησίας των οχημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Σε κάθε περίπτωση, για τα οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης για αστική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όλο το χρονικό διάστημα ακινησίας τους. Κατά την άρση της ακινησίας των Λ.Δ.Χ. αυτοκινήτων καταβάλλονται τα υπόλοιπα δωδέκατα των ετήσιων τελών κυκλοφορίας από το μήνα της άρσης. Τυχόν καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.».
 
*** Η παρ.8  προστέθηκε  με το άρθρο 45 Ν.4482/2017,ΦΕΚ Α 102/25.7.2017.
 
 
 
 
 
 
Αρθρ. 24.
 
                            Κυρώσεις.
 
 
       1.  Εις  περίπτωσιν  καθ`  ην  αυτοκίνητον  όχημα κυκλοφορεί άνευ
 αδείας  ή  δηλωθέν  εν   ακινησία   ήθελεν   ανακαλυφθή   κυκλοφορούν,
 επιβάλλεται  εις  βάρος του ιδιοκτήτου ή κατόχου, εκτός των τελών, και
 πρόστιμον μέχρι του τριπλασίου των τελών. Εκτός του προστίμου τούτου ο
 παραβάτης τιμωρείται κατ` έγκλησιν του Οικον.  Εφόρου  διά  φυλακίσεως
 μέχρι  δύο  μηνών,  απαγγελλομένης  διά  της  αυτής  αποφάσεως και της
 στερήσεως της αδείας του οδηγού επί εν έτος.
   "Αι διατάξεις των άρθρων 42 παρ.3 και 46 του Ν. 4841/1930 έχουν εφαρμογή
 επί παραβάσεων,της διώξεως των οποίων  δεν επελήφθη ο Οικονομικός Εφορος.
 
      *** Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε από την παρ.1 του άρθρου 17
          του ΝΔ 3334/1955.
 
 
   2. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως παρά τρίτου  αυτοκινήτου  οχήματος
 ανήκοντος  εις πρόσωπον απαλλασσόμενου των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να
 προηγηθή η κατά την παράγραφον 8 του άρθρου 20  υποβολή  δηλώσεως  και
 καταβολή  των  τελών, επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτου και του εις
 ον παρεχωρήθη το αυτοκίνητον  πρόστιμον  μέχρι  του  πενταπλασίου  των
 οφειλομένων τελών.
 
   3.  Εις  περίπτωσιν  χρησιμοποιήσεως αδείας δοκιμαστικής κυκλοφορίας
 και των σχετικών ειδικών  πινακίδων  προς  κυκλοφορίαν  οχήματος,  δι`
 έτερον,  πλην  του  προς δοκιμήν του οχήματος, σκοπόν, επιβάλλεται εις
 βάρος του τυχόντος δοκιμαστικής αδείας  κυκλοφορίας,  πρόστιμον  μέχρι
 του διπλασίου των τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας.
 
         4.  Τα  κατά  τ`  ανωτέρω  τέλη  και πρόστιμα επιβάλλονται διά
 πράξεως του Οικον. Εφόρου. Κατά της  πράξεως  ταύτης  του  Οικονομικού
 Εφόρου επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως αυτής,
 ένστασις  ενώπιον των κατά το άρθρον 39 του Κώδικος Φορολογίας Καθαρών
 Προσόδων  Ενδικαστικών  Επιτροπών.  Κατ`  εξαίρεσιν  προκειμένου  περί
 πράξεων   των   Οικονομικών   Εφόρων   Αθηνών,  Πειραιώς,  Αμαρουσίου,
 Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Νίκαιας, Φαλήρου και Χαλανδρίου,
 αι  κατ`  αυτών  ασκούμεναι   ενστάσεις   εκδικάζονται   ενώπιον   του
 Διοικητικού  Δικαστηρίου  Φορολογικών  παραβάσεων  κατά  την ισχύουσαν
 ενώπιον αυτού διαδικασίαν. Η άσκησις ενστάσεως  αναστέλλει  μόνον  την
 βεβαίωσιν   και   είσπραξιν   του   προστίμου.  Αιτήσεις  αναθεωρήσεως
 ασκούμεναι κατά των αποφάσεων των Εκδικαστικών Επιτροπών Ενστάσεων του
 άρθρου 39 του Κώδικος Φορολογίας Καθαρών  προσόδων  ως  και  κατά  των
 αποφάσεων   του   Διοικητικού   Δικαστηρίου   Φορολογικών  παραβάσεων,
 εκδικάζονται υπό του Αναθεωρητικού Διοικητικού Δικαστηρίου Φορολογικών
 Παραβάσεων κατά την ενώπιον τούτου ισχύουσαν διαδικασίαν.
 
 
 
 
 
 
Αρθρ. 29.
 
      1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται εις τας
 Οικονομικάς  και  Αστυνομικάς  Αρχάς  και  τας  αρμοδίας Υπηρεσίας του
 Υπουργείου Συγκοινωνιών, αίτινες δι` εκάστην διαπιστουμένην  παράβασιν
 προβαίνουσιν εις την σύνταξιν σχετικής εκθέσεως διαβιβαζομένης εις την
 αρμοδίαν   διά   την   επιβολήν  των  νομίμων  κυρώσεων  δικαστικήν  ή
 διοικητικήν αρχήν.
 
   2. Διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών  Οικονομικών
 και  Συγκοινωνιών κανονισθήσονται τα του ελέγχου και εποπτείας διά την
 εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα  της  καταβολής  εξόδων
 κινήσεως  ή αποζημιώσεως εις τους ασχολουμένους με αυτήν υπαλλήλους ως
 και πάσα ετέρα λεπτομέρεια σχετιζομένη με την εκτέλεσιν  του  παρόντος
 κατ`  εξαίρεσιν  των άρθρων 72 και 73 του Ν. 1811/51 και του άρθρου 12
 του  Α.Ν.  1502/50-3.  Δι`  αποφάσεων  του  Υπουργού  των  Οικονομικών
 ορίζονται  οι  αρμόδιοι  διά  την  βεβαίωσιν  και  είσπραξιν των τελών
 κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων Οικονομικοί `Εφοροι και Ταμίαι.
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.Δ. 3334/1955:
     "Αντί των υπό της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.2367/53  προβλεπομένων
     δ/των  η  ρύθμισις  των  εν  αυτή  αναγραφόμενων θεμάτων εφαρμογής των
     διατάξεων του νόμου τούτου, ενεργείται εφεξής δια κοινών αποφάσεων των
     Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημ.`Εργων."
 
   3.Δι αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών ορίζονται  οι αρμόδιοι
 δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
 οχημάτων Οικονομικοί Εφοροι και Ταμίαι.
 
   4. Διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών  Οικονομικών  και  Συγκοινωνιών
 καθορίζεται  πάσα  αναγκαία  τεχνική λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του
 παρόντος Νόμου. Ειδικώς διά των εν λόγω αποφάσεων θέλουσι καθορισθή αι
 αναγκαίαι λεπτεμέρειαι διά την εφαρμογήν του άρθρου 21  του  παρόντος,
 ήτοι  η  διαδικασία  διά  την  αφαίρεσιν των πινακίδων κυκλοφορίας εις
 περίπτωσιν μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας του β`  εξαμήνου  ή  των
 απαιτητών δόσεων των τελών κυκλοφορίας.
 
   5.  Αυτοκίνητα  τυχόντα  της  κατά  το  άρθρον  4  του Ν.Δ. 563/1948
 απαλλαγής εκ των τελών κυκλοφορίας, απαλλάσσονται και  πάσης  εισφοράς
 υπέρ  του  Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, αφ` ης ίσχυσεν η απαλλαγή
 εκ των τελών.
 
 
 

Ν. 4841/1930 
 Αρθρ. 42.-Τιμωρούνται με φυλάκισιν μέχρι 2 μηνών και χρηματικήν   ποινήν (μέχρι 3000 δραχμών).
 
      1-4. (***Κατηργήθησαν δια του άρθρ. 112 Νόμ. 614/1977.
 
Αρθρ. 46.
 
      Η εκδίκασις των εις βαθμόν πλημμελήματος παραβάσεων του παρόντος νόμου γίνεται κατά τας διατάξεις του από 22/29 11. 1923 Ν.Δ/τος "περί  αμέσου εκδικάσεως πλημμελημάτων επ`αυτοφώρω".
 
      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το ως άνω Ν.Δ/μα κατηργήθη δια του άρθρ. 591 της  νεας Ποιν. Δικονομίας, αντικατασταθέν δια των άρθρων 417-427  αυτής.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 16 ώρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 445
Ν 2948/2001

Ν 2948/2001
 Αρθρο 20
 
                Τέλη κυκλοφορίας - ενσωμάτωση σε αυτά
                 εισφορών Τ.Σ.Α. και τελών χαρτοσήμου.
 
  «1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
 
  ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ».
 
***  Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρου 35 Ν.3986/2011,
       ΦΕΚ Α 152 και τροποποιηθεί με την υποπαρ. Ε.7.Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Β΄222)
       και το άρθρο 17 παρ.2  Ν.4346/2015,ΦΕΚ Α 152,αντικαταστάθηκε ως άνω
       με το άρθρο 46 Ν.4410/2016, ΦΕΚ Α 141/3.8.2016.
 
  2. α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήματα που περιγράφονται
στην περίπτωση Α.α της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για
ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν
εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για
ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α) για
ολόκληρο το έτος.
 
  β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα
οχήματα που περιγράφονται στις περιπτώσεις Ε και Π της παραγράφου 1,
περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για
ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο
ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο
ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό
εξάμηνο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 13:16
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 20
Σε ευχαριστώ πολύ, έφτιαξα τα

Σε ευχαριστώ πολύ, έφτιαξα τα πταίσματα και θα στείλω έγγραφο στη ΔΟΥ άμεσα για τα περαιτέρω!

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.