Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής απο δικηγόρο

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Member
Εγγραφή από: 30/12/2013 - 15:52
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 11
Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής απο δικηγόρο

Καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος υπεύθυνα να μου πει σε ποιές ακριβώς περιπτώσεις δεχόμαστε νομότυπα έγγραφο που προσκομίζεται σε ποινική υπόθεση και φέρει το γνήσιο της υπογραφής απο δικηγόρο;; Σήμερα μου προσκομίστηκε τέτοιο έγγραφο με το οποίο έπρεπε να αποδώσω δίκυκλο όχημα στον εξουσιοδοτούμενο και οι γνώμες στην Υπηρεσια διιστανται....Εν τέλει δεν το απέδωσα και με τον βεβαιών δικηγόρο διαπληκτιστήκαμε τηλεφωνικώς. Γνωρίζω ότι οι δικηγοροι δύναται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

- Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, οι δικηγόροι βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013 "Κώδικας Δικηγόρων '' (Φ.Ε.Κ. 208 τ.Α΄ 27-09-2013). Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι όλες οι διοικητικές αρχές καθώς και τα Κ.Ε.Π. (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.2690/1999 όπως συμπλ. με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005). Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1176/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου (Ε΄ Ποινικό Τμήμα) κρίθηκε ότι στην αρμοδιότητα των δικηγόρων για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής εμπίπτουν μόνο οι περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 2, 96, 340 παρ. 2β και 465 του Κ.Π.Δ, η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.4194/2013 και η παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχ. δ΄ του υπ΄ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1023235 ΕΞ 2015 από 19-02-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Παρέχονται διευκρινήσεις" αναφέρονται τα ακόλουθα:  ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, όπως και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στο "Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης", έκδοσης Ιουνίου 2014, είναι καταχωρημένοι στην κατηγορία "Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου", εντός του δημόσιου τομέα, του τομέα δικαιοσύνης. Από τα προαναφερθέντα (καταλήγει το έγγραφο) συνάγεται ότι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, ως Ν.Π.Δ.Δ. έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές αρχές, επομένως και οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτού.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.