Δεύτερη παράταση προθεσμίας προς λήψη ανωμοτί εξηγήσεων στα πλαίσια Προκαταρκτικής εξέτασης

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 5 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 30/12/2013 - 15:52
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 11
Δεύτερη παράταση προθεσμίας προς λήψη ανωμοτί εξηγήσεων στα πλαίσια Προκαταρκτικής εξέτασης

Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ο Κ.Π.Δ. δεν το διευκρινίζει, τα χρονικά περιθώρια της δεύτερης προθεσμίας που χορηγούμε στον εγκαλούμενο προς παροχή εξηγήσεων του στα πλαίσια Προκαταρκτικής εξέτασης.Επίσης, αν γνωρίζει κάποιος να μου πει πόσες προθεσμίες νομιμοποιούμαστε να χορηγήσουμε στον εγκαλούμενο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 02/05/2011 - 15:48
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 159
Είναι στην κρίση του

Είναι στην κρίση του ανακριτικού υπαλλήλου. Φυσικά παίζει ρόλο και ο λόγος για τον οποίο ζητάει την παράταση.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΗΞΗΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2 Κ.Π.Δ.).

- Αναφορικά με το ερώτημα, επειδή, δεν προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ.) η χρονική διάρκεια παράτασης της προθεσμίας για την παροχή εξηγήσεων και εναπόκειται στην κρίση του προανακριτικού υπαλλήλου, κρίνεται τουλάχιστον σκόπιμο να υφίστανται οι εξής προυποθέσεις: α). λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια του υπόχρεου, κώλυμα συνηγόρου  κ.λ.π.) β). τήρηση χρονικού πλαισίου διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης (3 μήνες).

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.