Διάφορά κατ’ εκλογήν με κατά αρχαιότητα

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 07/06/2016 - 17:46
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 20
Διάφορά κατ’ εκλογήν με κατά αρχαιότητα

Καλησπέρα! Αν παρατηρήσει κανεις στα ΠΔ που εκδίδονται με τις προαγωγικές αξιωματικων θα δει ότι καποιοι προάγονται κατ’ εκλογήν και κάποιοι κατά αρχαιότητα. Ποια είναι η διαφορά τους και τί σημαίνει στην πράξη;

Εικόνα NEWLAW
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 02/02/2018 - 12:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 18
Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα

Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα που τίθεται, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί αναλυτικά σε φόρουμ. Σχετικά είναι τα άρ. 26 και 31 ν. 3883/2010 αλλά σημαντικές είναι και η κάθε φορά κρίσεις (του ατομικού φακέλου και των βαθμολογιών που λαμβάνει κανείς).
Συνοπτικά, στις κατώτερες και ανώτερες βαθμίδες η προαγωγή μπορεί να γίνει είτε λόγω αρχαιότητας (=χρόνων υπηρεσίας) είτε λόγω εκλογής (=ικανοτήτων- υψηλής βαθμολογίας από τους ανωτέρους). Αν κάποιος προαχθεί όμως κατ’ αρχαιότητα μία ή δύο φορές, θεωρείται από το σώμα λιγότερο ικανός και άρα π.χ. δεν μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να προαχθεί πάνω από ένα βαθμό κατ’ εκλογή αφού ο υπηρεσιακός του φάκελος δεν είναι τόσο καλός.
Ενώ μετά στις ανώτατες βαθμίδες ρητά αναφέρεται ότι:  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή Αξιωματικών, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, μετά την παραμονή 2 (δύο) ετών στο βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων ή μετά την παραμονή τριών (3) ετών στο βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.