ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

5 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 29/06/2014 - 15:35
Δημοσιεύσεις: 15
Βαθμοί: 46
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετά από έλεγχο επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος για αδηλωτη εργασία και διαπίστωσης παράβασης οι ενέργειες μας είναι οι εξής :
(α) βεβαίωση πταισματικής παράβασης και (β) ενημέρωση ΙΚΑ και ΣΕΠΕ για επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Γνωρίζει κανείς αν η υποχρεωτικότητα κοινοποίησης της πράξης επιβολή κυρώσεων του ΣΕΠΕ προς την υπηρεσία που ενήργησε τον έλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 υποπ. 2 του ν. 4490/2017, ισχύει και προς την υπηρεσία μας ; γιατί στον εν λόγω νόμο αναφέρεται ρητά στην Οικονομική Αστυνομία και στο ΣΔΟΕ, ενώ εμείς είμαστε Αστυνομικό Τμήμα. Αν υπάρχει παλαιότερη νομοθεσία για εν λόγω ενημέρωση αναγράψτε το, ευχαριστώ.
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 2 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/09/2014 - 21:14
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 58
Συνάδελφε μπορείς να με

Συνάδελφε μπορείς να με ενημερώσεις με ποια διάταξει στέλνετε τις μυνήσεις στο Δημ. Κατήγορο, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 3 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ  ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ  ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ονομαστικός θεωρημένος από επιθ. Εργασίας κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής κάθε έτος από μήνα Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο)

Αρ. 4 του Ν.Δ 515/70 σε συνδ. με αρ. 13 & 15 του Ν.Δ 1037/71 (όπως το αρ. 13 τροπ. με αρ. 16 του Ν. 2874/2000, του αρ. 3 § 1 του Ν.3385/2005, αρ. 68 § 5 του Ν.3518/2006, αρ. 10 του Ν.3846/2010, αρ. 30 § 4 του Ν.3996/2011 και την περ. ΙΑ.13 του αρ. 1 του Ν. 4093/2012 ) σε συνδ. με την Υ.Α. 28153/126 της 30/08/2013 σε συνδ. με αρ. 31 § 5 του Ν.3904/2010.

ΠΤΑΙΣΜΑ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 29/06/2014 - 15:35
Δημοσιεύσεις: 15
Βαθμοί: 46
ΠΤΑΙΣΜΑ

ΠΤΑΙΣΜΑ
(α) Αδήλωτη Εργασία : να απασχολεί τον ...., με την ιδιότητα του σερβιτόρου (ανάλογα τι εργάζεται), χωρίς να έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με την ονομασία "ΕΡΓΑΝΗ", πίνακα προσωπικού με τα στοιχεία του, κατά παράβαση της υπ' αριθ. 29502/85 από 01-09-2014 Υπουργικής Απόφασης καθώς και του άρθρου 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 1037/1971, όπως το συγκεκριμένο άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 2874/2000 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3385/2005, το άρθρο 68 παρ. 5 του ν. 3518/2006, το άρθρο 10 του ν. 3846/2010, το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3996/2011 και το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ. υποπαράγραφος ΙΑ.13. περ. 1 του ν. 4093/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 5 του ν. 3904/2010.
(β) Εργασία σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν : γράφεις τα ίδια με πάνω μέχρι τη λέξη "ΕΡΓΑΝΗ" και συνεχίζεις, ...συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού με το νέο ωράριο εργασίας του, ενέργεια στην οποία όφειλε να προβεί πριν ο ανωτέρω αναλάβει υπηρεσία, σύμφωνα με το νέο ωράριο, καθόσον με βάση το υπ' αριθ. .........Πίνακα προσωπικού που είχε υποβάλλει στο παραπάνω πληροφοριακό σύστημα, ο εν λόγω εργαζόμενος, έπρεπε να εργάζεται κατά τις ώρες ..... (γράφει ανάλογα τι δηλώνεται), κατά παράβαση .... γράφεις όλους τους παραπάνω νόμους αλλά μπροστά από αυτούς θα γράψεις και το άρθρο 55 παρ. 1 του ν. 4310/2014.
Επιπλέον αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για να ισχύσει το άρθρο 36 του ν. 4488/2017, άρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές στα άρθρα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 2 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/09/2014 - 21:14
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 58
Ευχαριστώ... :)

Ευχαριστώ... :)

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.