Θέματα αθλητικής νομοθεσίας - αρμοδιότητα

27 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Θέματα αθλητικής νομοθεσίας - αρμοδιότητα

Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω ένα θεματάκι που με απασχολεί αρκετό καιρό τώρα.
Θα το θέσω πρακτικά:
Απο όσα έχω διαβάσει έχω καταλάβει οτι η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων Ασφαλείας, προς τούτο και η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους ανήκει στη Διεύθυνση Ασφαλείας. Σαν νομοθεσία αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων κλπ Το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης (έκδοση αδειών σε εντευκτήρια λεσχών ή παραρτημάτων, σφράγιση αυτών κλπ) προφανώς και ανήκει ως αρμοδιότητα στα Αστυνομικά Τμήματα (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
Έρχεται λοιπόν μια διαταγή απο κάποια Διεύθυνση Αστυνομίας όπου πρόκειται να διεξαχθεί ένας αγώνας μεταξύ Κάτω Αχλαδόκαμπου και Άνω Τσιούξιανης (φανταστικά τα ονόματα των ομάδων) και στην πόλη σου έχεις παράρτημα της Λέσχης φίλων της Άνω Τσιούξιανης. Η διαταγή λοιπόν σου ζητάει να ενημερώσεις τη λέσχη της πόλης σου περί των διατάξεων για τη νόμιμη οργανωμένη μετακίνηση, να μάθεις αν θα γίνει οργανωμένη μετακίνηση ενεργοποιώντας το δίκτυο πληροφοριών σου, να επιδώσεις κάποια απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης κλπ.
Αναρωτιέμαι λοιπόν:
Σε ποιόν ανήκει αυτή η αρμοδιότητα?
Όπως το βλέπω εγώ τυχόν επίδοση, ναι, θα γίνει απο το Α.Τ.
Όσον αφορά τα λοιπά, δηλαδή ως προς τη διαπίστωση του ΑΝ θα γίνει κάποια μετακίνηση και πως, καθώς και η εν συνεχεία ενημέρωση της υπηρεσίας που το αιτείται θεωρώ οτι σαν αρμοδιότητα ανήκει στο Τ.Α.
Αντίστοιχα, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας παραρτήματος λέσχης (εντευκτηρίου) στην περιοχή σου, αρμόδιο είναι το Τ.Α. ενώ για την επιβολή των επιμέρους μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης λειτουργίας αρμόδιο είναι το Α.Τ. (σφράγιση χώρου κλπ)
Τέλος, ας υποθέσουμε οτι υφίσταται στην περιοχή σου παράρτημα Λέσχης φίλων ομάδας (για να μην μπερδευόμαστε: η Λέσχη και το παράρτημά της είναι το σύνολο των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή και υφίσταται νόμιμα εφόσον έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση νομιμότητας (της λέσχης - "μαμάς") απο τη Γ.Γ. Αθλητισμού και εντευκτήριο είναι ο χώρος που στεγάζει τις όποιες δραστηριότητες των ανωτέρω προσώπων και λειτουργεί νόμιμα εφόσον η μαμά Λέσχη λειτουργεί νόμιμα κατά τα προεκτεθέντα και έχει εκδοθεί σχετική άδεια απο το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα) για την οποία δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση νομιμότητας απο τη Γ.Γ. Αθλητισμού (άρα νομικά δεν υφίσταται - διαλύεται αυτοδικαίως και η μαμά και τα παραρτήματά της) και σου ζητείται να επιδόσεις αποφαση απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων. Επιδίδεις? Πρακτικά ξέρεις οτι υπάρχουν τα άτομα , υπάρχει και ο leader τους κλπ αλλά νομικά δεν συνιστούν παράρτημα λέσχης.

Τέλος ένα θέμα για το οποίο έχω ενοχλήσει αρκετά και αρκετούς χωρίς ξεκάθαρη απάντηση:
Πολιτιστικός Σύλλογος ο οποίος δεν αποτελεί παράρτημα Λέσχης, ούτε Λέσχη, στο καταστατικό του οποίου όμως φαίνεται ως ένας εκ των σκοπών του συλλόγου η υποστήριξη συγκεκριμένης αθλητικής ένωσης , εμπίπτει στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας?
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τυχόν απαντήσεις σας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 10 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 22/09/2011 - 23:08
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 75
Θέματα αθλητικής νομοθεσίας - αρμοδιότητα

sylvester79 , θέλω να μιλήσουμε για το ίδιο θέμα το  τηλέφωνο μου είναι  ( 6906608449 ) . Ευχαριστώ .

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
"Αρθρο 41 Β` Λέσχες Φίλων

"Αρθρο 41 Β` Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, ΤΑΑ ή ΑΑΕ

( όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4049/2012 )
"1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπο τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 Δ. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών. 2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος. 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α. Κ.: α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130, β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι: αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. 4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 -Α` 84) έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα για τον επιτηδευματία. 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή. 6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήματα της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείο: α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης, δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφαση του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52, ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης. 8. Η οικεία Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείο έχει το δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου. 9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α. Κ.: α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων, ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ΥΥ) 1 γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης. 10. Λέσχες Φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, η οικεία αθλητική ομοσπονδία. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ` αυτών." ============================================================== Aρθρο 49 παρ.1 του Ν.4049/2012 : "1. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος λέσχες φίλων Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που προβλέπονται στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 8 του παρόντος, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, διαλύονται και τα λειτουργούντα από αυτές γραφεία ή εντευκτήρια καταργούνται και σφραγίζονται, ανακαλούμενης της άδειας λειτουργίας τους, μέχρι την έκδοση νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές." Aρθρο 3 Ν.4326/2015 : "1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της.........."

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/373500/21704/3694   
 Ρύθμιση των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41Β' του Ν. 2725/1999, παρ. 1 
και 11, όπως ισχύει, και του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015, περί Λέσχης Φιλάθλων.
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
 
 Εχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις:
 
 α) Του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 41β (ΦΕΚ 121/Α/17-06-99).
 
 β) Των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον 
αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015).
 
 γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
 
 δ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-08-
2014) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας 
στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/13-05-2015).
 
 ε) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).
 
 στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).
 
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/3908/24-09-2015, απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β/07-10-2015).
 
 3. Την αριθ. Υ6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 
2109/Β/29-9-2015).
 
 4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/289651/16974/4105/20-10-2015 απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2327/Β/29-10-2015).
 
 5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
 
 
 Αρθρο 1
 
 Σύσταση Λέσχης Φιλάθλων
 
 1. Σκοπός: Κάθε Λέσχη φιλάθλων της παρούσας απόφασης οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει τις 
αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύματος.
 
 2. Λέσχη Φιλάθλων έχει δικαίωμα να συστήσει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, καθώς επίσης, 
μετά από έγγραφη συναίνεση αυτού, η Α.Α.Ε. που θα προκύψει σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 
επόμενα του Ν. 2725/1999 ως ισχύει. Παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια της Λέσχης, που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσης δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική 
προσωπικότητα.
 
 3. Λέσχη Φιλάθλων εθνικών ομάδων υπάγεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. 
Οπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. νοείται για τη λέσχη φιλάθλων εθνικών ομάδων, η 
οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 
 4. Η Λέσχη Φιλάθλων λειτουργεί νομίμως εφόσον συντρέχουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν, καθώς και τα 
ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση.
 
 
 Αρθρο 2
 
 Υποβολή στοιχείων Λέσχης φιλάθλων  για εγγραφή της στο Μητρώο της 
 αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής 
 Γραμματείας Αθλητισμού του
 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
 1. Από την δημοσίευση της παρούσης και εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής της, 
κάθε Λέσχη του άρθρου 1 μετά από αίτησή της, εγγράφεται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στην 
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με υποβολή των παρακάτω:
 
 α. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου 
Πρωτοδικείου.
 
 β. Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου 
εναρμονισμένο με τις διατάξεις των Ν. 2725/1999 και 4326/2015 ως ισχύουν.
 
 γ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τα οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος για την εποπτεία και έλεγχο της 
Λέσχης.
 
 δ. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 
Λέσχης.
 
 ε. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της Λέσχης.
 
 στ. Κατάσταση με τις ακριβείς και πλήρεις διευθύνσεις κατοικίας των μελών του Δ.Σ.
 
 2. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999, ως ισχύει.
 
 3. Φορολογική ενημερότητα της Λέσχης.
 
 4. Η εγγραφή στο παραπάνω μητρώο είναι υποχρεωτική, προς το σκοπό εποπτείας της παρ. 1 του 
άρθρου 41 Β` του Ν. 2725/1999 και για την χορήγηση της προ- βλεπόμενης στη παρ. 4 του 
άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 βεβαίωσης.
 
 
 
 
 Αρθρο 3
 
 Ετήσια Υποβολή Στοιχείων Χορήγηση
 Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας
 
 1. Λέσχη που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ή προβαίνει σε μίσθωση ακινήτου, υποχρεούται να 
διαθέτει την κατά παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 βεβαίωση.
 
 2. Η βεβαίωση έχει ισχύ ενός (1) έτους από τη χορήγηση της και υποχρεωτικά κοινοποιείται από τη 
Λέσχη στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εγκατάστασης της.
 
 3. Προκειμένου η αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση, η Λέσχη θα πρέπει υποχρεωτικά 
εντός του μήνα Ιουλίου κάθε έτους να υποβάλει στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και 
Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα στοιχεία που προβλέπονται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 ως ισχύει, συνοδευόμενα από Φορολογική 
ενημερότητα και βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί θεώρησης των Βιβλίων του άρθρου 5 της 
παρούσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999, ως ισχύει.
 
 4. Η υποβολή των ανωτέρω συνοδεύεται από την κατ’ έτος κατάθεση παραβόλου ύψους 300,00 
€.
 
 5. Σε περίπτωση τροποποίησης και μόνο του καταστατικού, η Λέσχη Φιλάθλων των Αθλητικών 
Σωματείων ή Α.Α.Ε. υποβάλλει τα εξής:
 
 α. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών του καταστατικού της Λέσχης, του οικείου Πρωτοδικείου.
 
 β. Καταστατικό που καταχωρίστηκε στα βιβλία σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, 
εναρμονισμένο με τις διατάξεις των Ν. 2725/1999 και του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν.
 
 Σε περίπτωση εκλογής νέου Δ.Σ. ή αντικατάστασης μελών αυτού, η Λέσχη υποχρεούται να 
υποβάλλει άμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αντίγραφο του πρακτικού εκλογής και συγκρότησης σε σώμα, καθώς επίσης και αντίγραφα των 
ποινικών μητρώων των νέων μελών του Δ.Σ.
 
 
 
 
 Αρθρο 4
 
 Διάλυση - Συνέπειες
 παραβίασης των υποχρεώσεων
 
 1. Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ανακαλείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 9 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999 ως ισχύει.
 
 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας βεβαίωσης, αυτή κοινοποιείται στο αρμόδιο 
Αστυνομικό Τμήμα και επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση των αδειών των γραφείων και 
εντευκτηρίων της Λέσχης, που τυχόν έχει, όπως και των παραρτημάτων αυτής, πέραν των 
προβλεπομένων διοικητικών μέτρων του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015.
 
 
 
 
 Αρθρο 5
 
 Βιβλία
 
 1. Κάθε Λέσχη, από την εγγραφή της στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών μηνών, είναι υποχρεωμένη να θεωρήσει Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο 
Εσόδων - Εξόδων. Η θεώρηση γίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν όργανο της έδρας της Λέσχης και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αρίθμηση των 
φύλλων του κάθε Βιβλίου και τη σφράγιση, με την αναγραφή της ημερομηνίας και την υπογραφή 
του Περιφερειάρχη ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Τα βιβλία τηρούνται, 
φυλάσσονται και ενημερώνονται με ευθύνη της διοίκησης της Λέσχης, σύμφωνα με το καταστατικό 
της. Ειδικότερα:
 
 α. Στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων αναγράφονται υποχρεωτικά, όλα τα προβλεπόμενα στις οικίες 
φορολογικές διατάξεις. Η Λέσχη εφόσον διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, για τις 
πράξεις αυτές τηρεί Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις 
οικείες φορολογικές διατάξεις.
 
 β. Στο Βιβλίο Μητρώου Μελών καταχωρίζεται, με ευθύνη αυτού που ορίζεται στο καταστατικό της 
Λέσχης ή στον κανονισμό λειτουργίας της, κάθε νέο μέλος εντός πέντε ημερών από την κτήση της 
ιδιότητας. Ειδικότερα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, το έτος γέννησης, ο 
αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας. Επίσης, εάν το μέλος είναι 
νεότερο των δεκαέξι ετών, αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ασκούντος τη γονική 
μέριμνα, ο οποίος συναίνεσε για την εγγραφή του ανηλίκου στη Λέσχη. Κάθε μέλος έχει έναν 
αύξοντα αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός και, σε περίπτωση διαγραφής ή αποχώρησης, δεν δίνεται 
σε καμιά περίπτωση σε άλλο μέλος. Σε ειδική στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά η τυχόν αναστολή 
της ιδιότητας μέλους και η διάρκεια της, καθώς επίσης και η τυχόν επιβολή στο μέλος ποινικών ή 
πειθαρχικών κυρώσεων για αδικήματα με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
 
 γ. Σε περίπτωση που η Λέσχη διατηρεί ένα ή περισσότερα παραρτήματα, γραφεία ή εντευκτήρια, 
σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του αρ. 41Β του Ν. 2725/1999, δεν τηρούνται ιδιαίτερα χωριστά 
Βιβλία για κάθε ένα, αλλά η όλη οικονομική δραστηριότητα και τα μέλη καταχωρίζονται στα ενιαία 
Βιβλία της Λέσχης.
 
 
 
 
 Αρθρο 6
 
 Μέλη - Ταυτότητα μέλους
 
 1. Μέλος Λέσχης μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, 
έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή τουλάχιστον το 16ο με έγγραφη 
συναίνεση του γονέα που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του 
κάποιο από τα κωλύματα των περ. β`, γ`, δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 
και του άρθρου 1 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν. Μέλος της Λέσχης στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχει κάποιο από τα αναφε- ρόμενα κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του.
 
 2. Για κάθε μέλος εκδίδεται από τη Λέσχη ταυτότητα, η οποία ισχύει για ένα έτος. Σε αυτή 
επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου της και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το 
έτος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, η Λέσχη που την εξέδωσε και ο αύξων αριθμός του κατόχου 
στο Μητρώο Μελών. Η ταυτότητα υπογράφεται από τον πρόεδρο της Λέσχης.
 
 3. Η ταυτότητα προορίζεται για αποκλειστική χρήση του μέλους το οποίο αναγράφεται σε αυτή 
και απαγορεύεται κάθε μεταβίβαση της, έστω προσωρινή, σε άλλο πρόσωπο.
 
 4. Τα μέλη των παραρτημάτων της Λέσχης Φιλάθλων εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου Μελών της 
Λέσχης.
 
 
 
 Αρθρο 7
 
 Παραρτήματα - γραφεία - εντευκτήρια
 
 1. Κάθε Λέσχη μπορεί να ιδρύσει και να διατηρεί ένα ή περισσότερα κατά τόπους παραρτήματα, 
εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να έχει ληφθεί από το προβλεπόμενο όργανο της Λέσχης (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική 
Συνέλευση) συγκεκριμένη απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του 
παραρτήματος, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Λέσχης και να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. 
Αντίγραφο του ποινικού μητρώου του εκάστοτε υπευθύνου του παραρτήματος υποβάλλει άμεσα η 
Λέσχη στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το παράρτημα λειτουργεί για 
όσο διάστημα δεν ανακαλείται από τη Λέσχη η απόφαση ίδρυσης του. Η απόφαση για την ίδρυση 
παραρτήματος και τα στοιχεία του υπευθύνου του, γνωστοποιούνται αμελλητί στο Αστυνομικό 
Τμήμα του τόπου λειτουργίας του παραρτήματος και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού ως εποπτεύουσα αρχή.
 
 2. Η Λέσχη ή τα παραρτήματα της μπορούν να λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999.
 
 3. Η άδεια λειτουργίας παραρτημάτων γραφείων ή εντευκτηρίων εκδίδεται από το Αστυνομικό 
Τμήμα του τόπου εγκατάστασης τους, εφόσον προσκομιστεί, εκτός των όσων ορίζονται από την 
παρ.6 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 
(ήτοι βεβαίωση της ΓΓΑ για τη νόμιμη λειτουργία της Λέσχης), μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο 
έγγραφο του έχοντος την εκμετάλλευση του χώρου στέγασης, στο οποίο ρητά πρέπει να 
αναφέρεται ότι επιτρέπεται η σχετική χρήση του χώρου, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, 
στον οποίο θα εγκατασταθεί το γραφείο ή εντευκτήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός 
της πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο 
κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών 
χώρων κ.ά.) επιτρέπει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου.
 
 Η άδεια είναι διετής, εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή 
εντευκτηρίου και αναρτάται σε εμφανές σημείο του γραφείου ή του εντευκτηρίου και σε αυτήν 
αναγράφεται η Λέσχη από την οποία ιδρύθηκε, η ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας βεβαίωσης 
νομίμου λειτουργίας, η διεύθυνση και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γραφείου ή του εντευκτηρίου, 
όπως αυτός έχει οριστεί από τη Λέσχη.
 
 Σε περίπτωση αλλαγής του υπευθύνου, με μέριμνα της Λέσχης η άδεια τροποποιείται ως προς 
αυτό.
 
 Το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα μπορεί να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει μια τέτοια άδεια, εάν από 
τη λειτουργία του γραφείου ή του εντευκτηρίου προκύπτει σοβαρή όχληση των περιοίκων ή 
διαπιστώνονται εν γένει παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας, προβαίνει δε σε σφράγιση κάθε χώρου 
που στεγάζει τα ανωτέρω κατά τα προβλεπόμενα.
 
 
 
 Αρθρο 8
 
 Εναρξη ισχύος και 
 καταργούμενες διατάξεις
 
 Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 23010/2003 - Φ.Ε.Κ. 
1034/Β`/2003, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσης με τρόπο 
διαφορετικό.
 
 Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
                                                     Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015
 
                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
               ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
                        ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                    ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Σπύρο όλα αυτά τα ξέρω, το

Σπύρο όλα αυτά τα ξέρω, το έχω διαβάσει πάρα πολύ το θέμα αλλά κάπου το χάνω.
Σε προσωπικό επίπεδο έχω καταλήξει οτι:
- Επίδοση εγγράφου-απόφασης-ενημέρωσης κλπ σε Λέσχη ή παράρτημα λέσχης (στον υπεύθυνο της τέλος πάντων) ΔΕΝ κάνεις εφόσον δεν σου έχει προσκομιστεί (ή κοινοποιηθεί γενικότερα) βεβαίωση νομιμότητας απο τη Γ.Γ. Αθλητισμού. Δεν υφίσταται νομικά η Λέσχη κ τα παραρτήματά της αν δεν υφίσταται η βεβαίωση της Γ.Γ.Α.Τέλος.
- Γραφείο ή εντευκτήριο ΛΕΣΧΗΣ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ αυτής δεν υφίσταται νόμιμα αν δεν υφίσταται η ανωτέρω βεβαίωση και δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, άρα τυχόν λειτουργία τέτοιου αποτρέπεται με σφράγιση (+αυτόφωρο κλπ ποινικές κυρώσεις - διοικητικές κυρώσεις)
- Ο έλεγχος γενικότερα ως αρμοδιότητα ανήκει στα Τ.Α.
- Τυχόν επιδόσεις εγγράφων και διοικητικές κυρώσεις - έκδοση αδειών (διοικητικές πράξεις) είναι αρμοδιότητα των Α.Τ.
... και διάφορα άλλα θέματα που είναι μεν "ξεκάθαρα" αλλά θέλουν λίγο ψάξιμο παραπάνω και εξακολουθούν να παραμένουν προσωπικές μου απόψεις.
Πάμε όμως στο φλέγον θέμα (πρέπει εδώ να σας πω οτι έχω μιλήσει με πολλούς για το θέμα που θα ακολουθήσει και δεν έχω πάρει σαφείς απαντήσεις παρά μόνο διαβεβαιώσεις οτι πρόκειται να αλλάξει ο νόμος και να διευκρινηστεί - ξεκαθαρίσει το θέμα. Ως τότε.... )
Έχει ο Αστυνόμος Μπαρμπανικολοδημοπουλοκωστής στην περιοχή του έναν όμορφο ΣΥΛΛΟΓΟ (ένωση φυσικών προσώπων δλδ που αποτελεί σωματείο) στο καταστατικό του οποίου αναφέρεται σαφώς η υποστήριξη συγκεκριμένης ομάδας.
 Ούτε λέσχη ούτε τίποτα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
Πάμε να δούμε τι λέει ο νόμος.
 6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήματα της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που ΔΕΝ αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο.
Αρθρο 107 του Αστικού Κώδικα Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία
`Ενωση προσώπων για την επιδίωξη  σκοπού,  όταν  δεν  αποτελεί σωματείο,  εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρία.   Μόλις  η  ένωση  αυτή  μετατραπεί  σε  σωματείο,  η περιουσία  της  μεταβιβάζεται  στο  σωματείο  σύμφωνα  με  τις  κοινές  διατάξεις.
 
1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε..
 
Έχει λοιπόν ο Αστυνόμος στην περιοχή του έναν σύλλογο "Αθλητικός - Μορφωτικός - Πολιτιστικός σύλλογος φίλων New York Yankees - Ο Αστραπόγιαννος"
Ο Σύλλογος αυτός στο καταστατικό του εκτός των άλλων Σκοπών του αναφέρει ΚΑΙ τη συμμετοχή των μελών του στις αθλητικές εκδηλώσεις των NY Yankees αλλά και την απο κοινού με κάθε τρόπο συμπαράσταση στους σκοπούς των αγαπημένων τους Yankees.
Αναρωτιέται λοιπόν ο Αστυνόμος:
- Ο ανωτέρω σύλλογος αποτελεί Λέσχη Φίλων ομάδας που λειτουργεί χωρίς τη βεβαίωση νομιμότητας της Γ.Γ. Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία?
- Ο χώρος που στεγάζει τις δραστηριότητές της αποτελεί γραφείο ή εντευκτήριο , απαιτεί άδεια και εμπίπτει στις διατάξεις περί σφράγισης?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Για να τα βαλουμε σε μια

Για να τα βαλουμε σε μια σειρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 1. ΓΓΑ
Εποπτεύει τις οντότητες (3) και τον τρόπο που οι οντότητες (2) εποπτεύουν τις οντοτητες (3) 
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2. Αθλητικο σωματειο ή  ΤΑΑ ή ΑΑΕ
ασκούν με εκπρόσωπο τους εποπτεία και έλεγχο στις οντοτητες (3) και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3. Λέσχη φίλων οντοτητας  (2) 
Αστικο σωματειο με σκοπο την με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη της οντοτητας (2)
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 4. Παράρτημα οντοτητας (3) 
Ιδρύεται με απόφαση της (3)
Η απόφαση και τα στοιχεία του υπευθύνου , γνωστοποιούνται αμελλητί στο Αστυνομικό 
Τμήμα του τόπου λειτουργίας του παραρτήματος και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού ως εποπτεύουσα αρχή.
Δεν διαθέτει δική της ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από την (3).
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 5. Γραφεία Εντευκτήρια οντοτητας (3)
Λειτουργεί ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, 
Δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από την (3).
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 6. Λοιπά σωματεία 
Σωματεία του Αστικού Κώδικα που ΔΕΝ περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους την ''με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη της οντοτητας (2) '' και ΔΕΝ υπαγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου
 
ΑΔΕΙΕΣ
Ο νομος στις διαταξεις περι αδειας αστυνομικής αρχής προβλέπει άδεια μόνο για τα γραφεία και παραρτήματα
 
ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ
Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 
 
Απο τα ανωτερω προκυπτουν οι εξης λεπτομερειες :
1. οι χωροι διακρινονται σε 2 κατηγοριες : 
1α χωροι που στεγάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων 
1β χωροι που στεγάζουν με οποιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο 
 
Αρα αν πρόκειται για δραστηριοτητες απο σωματειο του κοινου αστικου δικαιου που δεν λειτουργει με βαση τις διαταξεις του συγκεκριμενου νομου δεν εχουν εφαρμογη οι συγκεκριμενες διαταξεις περι σφραγισης
 
Δεν θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον διακριτικό τίτλο του σωματείου ή στον τίτλο της ταμπέλας αλλά στις διατάξεις με βάση το πρωτοδικείο ενέκρινε το καταστατικό του και στην κατηγορία σωματείου στην οποία το ενέταξε
 
π.χ. αν στους σκοπούς του καταστατικού ΔΕΝ προβλέπεται η  ''με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη της οντοτητας (2) '' τότε απότελούν οντότητα κατηγορίας (6)

(συνεχιζεται)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
(σε αναμονή. Συμφωνούμε μέχρι

(σε αναμονή. Συμφωνούμε μέχρι εδώ)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Ο Σύλλογος αυτός στο

Ο Σύλλογος αυτός στο καταστατικό του εκτός των άλλων Σκοπών του αναφέρει ΚΑΙ τη συμμετοχή των μελών του στις αθλητικές εκδηλώσεις των NY Yankees αλλά και την απο κοινού με κάθε τρόπο συμπαράσταση στους σκοπούς των αγαπημένων τους Yankees.
Αναρωτιέται λοιπόν ο Αστυνόμος: 
- Ο ανωτέρω σύλλογος αποτελεί Λέσχη Φίλων ομάδας που λειτουργεί χωρίς τη βεβαίωση νομιμότητας της Γ.Γ. Αθλητισμού, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία? 
- Ο χώρος που στεγάζει τις δραστηριότητές της αποτελεί γραφείο ή εντευκτήριο , απαιτεί άδεια και εμπίπτει στις διατάξεις περί σφράγισης?
 
 
Εφόσον κάποιος από τους σκοπούς του εμπίπτει στην έννοια ''με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη '' τότε εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
Εδώ όμως γενάται το εξής ζήτημα. Ο έλεγχος σε ποιές διατάξεις εμπίπτει το κάθε σωματείο κρίνεται από εμάς με βάση το τί γράφει το καταστατικό ? ή με βάση τις διατάξεις στις οποίες το υπήγαγε ο δικαστής στην απόφαση του πρωτοδικείου ?
 
Λέσχη Φίλων αθλητικού σωματείου (εφεξής Λέσχη), τμήματος αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυμης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε..
 
Άρα μιλάμε για αστική ένωση που αναγνωρίζεται σύμφωνα με :
- το άρθρο 78 και επομενα του ΑΚ 
- το παρόν άρθρο του νόμου
 
Αρα αν δεν αναγνωρίζεται ΚΑΙ με το παρον αρθρο του νομου τότε κατα την άποψη μιλάμε για κοινό σωματείο 
Αν δηλαδή ο δικαστής εξέδωσε απόφαση αναγνώρισης ΧΩΡΙΣ τα επιπρόσθετα απαραιτητα δικαιολογητικά για τις Λέσχες τότε κατα την άποψη μου ΔΕΝ εμπίπτει στον παρόντα νόμο
Αυτό χρειάζεται διευκρίνιση με δικηγόρο που ειδικεύεται στο δίκαιο σωματείων
 
Αρα λοιπον ο συλλογος YANKEES μπορει να αποτελει μια απο τις ακολουθες οντοτητες
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3. Λέσχη φίλάθων 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 4. Παράρτημα οντοτητας (3) 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 5. Γραφεία Εντευκτήρια οντοτητας (3)
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 6. Λοιπά σωματεία 
Σαν οντοτητα 6 θα την εκλαβουμε αν δεν εμπιπτει (με βαση το αναγκωρισμενο και καταχωρισμενο καταστατικο) σε μια απο τις λοιπες
 
Ως προς τις λοιπες
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3. Λέσχη φίλάθων 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση :
-- Η Λέσχη Φιλάθλων λειτουργεί νομίμως εφόσον συντρέχουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 ως ισχύουν, καθώς και τα ρυθμιζόμενα με την παρούσα απόφαση. (άρθρο 1 παρ 4)
-- Η Λέσχη οφείλει εντός δυο μηνων από την ΥΑ να καταχωρίσει στο βιβλίο σωματείων του πρωτοδικειου εναρμονισμένο καταστατικό με τις διατάξεις των Ν. 2725/1999 και 4326/2015 ως ισχύουν  (άρθρο 2 παρ 1 εδ β και παρ 4 και αρθρο 3 παρ 5 εδ β)
-- Η Λέσχη οφείλει εντός 2 μηνων από την ΥΑ να γραφτει στο ειδικό μητρώο της ΓΓΑ (άρθρο 2 παρ 1 ) κατοπιν αιτησης η οποια μεταξυ αλλων περιλαμβανει ''υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος'' (αρθρο αρθρο 2 παρ 2 σε συνδυασμο με παρ 7 εδ β του αρθρου 41Β του νομου).
-- Η Λέσχη που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ή προβαίνει σε μίσθωση ακινήτου (αρα οχι η στεγαζομενη σε ιδιοκτητο) υποχρεούται να διαθέτει την κατά παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4326/2015 βεβαίωση. (άρθρο 3 παρ 1)
-- Η Λέσχη οφείλει να κοινοποιήσει την τυχόν βεβαίωση στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εγκατάστασης της. (άρθρο 2 παρ 2) (άρα όχι στο ΑΤ του τόπου εγκατάστασης των παραρτημάτων ή γραφείων)
-- Η ανακληση βεβαίωσης κοινοποιείται στο ΑΤ απο την ΓΓΑ (αρθρο 4 παρ 2)
-- Η ανακληση βεβαιωσης λεσχης επισυρει αυτοματη ανακληση παρατηματων γραφειων κλπ (αρθρο 4 παρ 2)
-- Ανακληση γινεται ΜΟΝΟ σε περιπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 41Β` του Ν. 2725/1999 ως ισχύει δηλαδή ΜΟΝΟ σε περίπτωση διάλυσης λέσχης
 
 
Σύμφωνα με τον 4326/15 από τις 13-08-2015
-- Η Λέσχη οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία με ποινη ακυροτητας της μισθωσης (άρθρο 3 παρ 4 εδ β)
--- ο εκμισθωτής απαγορεύεται να διατηρησει υπαρχουσα μισθωση χωρις βεβαιωση νομιμοτητας ΓΓΑ (αρθρο 3 παρ 4 εδ (β)
-- ο εκμισθωτής απαγορεύεται να εκμισθώσει χωρις υπαρξη βεβαιωσης νομιμοτητας ΓΓΑ (αρθρο 3 παρ 4 εδ (β)
 
Η βεβαίωση νομιμότητας προβλέπεται σε περιπτώσεις μισθωμένων χώρων και ΟΧΙ σε περιπτώσεις ιδιόκτητων χώρων. Αυτο σημαίνει οτι ειναι λανθασμένη η αντιμετώπιση μιας λεσχης, ως a priori παρανομης λογω ελλειψης βεβαιωσης νομιμοτητας
 
Αυτό επιβεβαιώνεται και στην παρ 1 του αρθρου 3 της ΥΑ που καθιστά υπόχρεη σε λήψη βεβαίωσης την '' Λέσχη που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο ή προβαίνει σε μίσθωση ακινήτου''
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 4. Παράρτημα λεσχης
Ιδρύεται με απόφαση της Λέσχης η οποια καθοριζει και τον υπευθυνο (αρθρο 7 παρ 1 της ΥΑ )
Η αποφαση και τα στοιχεια του υπευθυνου κοινοποιουνται στο ΑΤ και στην ΓΓΑ (αρθρο 7 παρ 1 της ΥΑ )
Δεν προβλεπεται να εχει δικη του βεβαιωση
Δεν προβλεπεται να εχει αδεια AT 
δεν διαθέτει δική του ξεχωριστή νομική προσωπικότητα (ειναι τμημα της νομικης προσωπικοτητας της λεσχης (αρθρο 1 παρ 2 δευτερη προταση της ΥΑ).
δεν τηρει ιδιαίτερα χωριστά Βιβλία αλλά η όλη οικονομική δραστηριότητα και τα μέλη καταχωρίζονται στα ενιαία Βιβλία της Λέσχης. (αρθρο 5 εδαφιο γ και άρθρο 6 παρ 4 της ΥΑ)
 
ΟΝΤΟΤΗΤΑ 5. Γραφεία Εντευκτήρια λεσχης η παραρτηματος
προβλεπεται αδεια απο ΑΤ (αρθρο 7 παρ 3 της ΥΑ)  
Δεν προβλεπεται να εχει δικη του βεβαιωση αλλα προβλεπεται για την εκδοση αδειας να υποβληθει η βεβαιωση της μαμας ΛΕΣΧΗΣ οταν αυτη μισθωνει χωρο
δεν διαθέτει δική του ξεχωριστή νομική προσωπικότητα (ειναι τμημα της νομικης προσωπικοτητας της λεσχης (αρθρο 1 παρ 2 δευτερη προταση της ΥΑ).
δεν τηρει ιδιαίτερα χωριστά Βιβλία αλλά η όλη οικονομική δραστηριότητα και τα μέλη καταχωρίζονται στα ενιαία Βιβλία της Λέσχης. (αρθρο 5 εδαφιο γ και άρθρο 6 παρ 4 της ΥΑ)
Η αδεια ΑΤ ανακαλειται η δεν ανανεωνεται εάν από τη λειτουργία του γραφείου ή του εντευκτηρίου προκύπτει σοβαρή όχληση των περιοίκων ή διαπιστώνονται εν γένει παραβάσεις της κοινής νομοθεσίας, προβαίνει δε σε σφράγιση κάθε χώρου που στεγάζει τα ανωτέρω κατά τα προβλεπόμενα.
 
(συνεχιζεται)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Σύμφωνα με την παρ 7 του

Σύμφωνα με την παρ 7 του αρθρου 41Β
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείο: 
 
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος, 
 
Κατά την άποψή μου θα πρεπει το ΑΤ κάθε αύγουστο κάθε έτους να υποβάλλει ερώτημα στην ΓΓΑ για το αν υποβλήθηκε δήλωση και ποιες οι τυχον δηλωμένες μεταβολές

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
"Σύμφωνα με τον 4326/15 από

"Σύμφωνα με τον 4326/15 από τις 13-08-2015
-- Η Λέσχη οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία με ποινη ακυροτητας της μισθωσης (άρθρο 3 παρ 4 εδ β)
--- ο εκμισθωτής απαγορεύεται να διατηρησει υπαρχουσα μισθωση χωρις βεβαιωση νομιμοτητας ΓΓΑ (αρθρο 3 παρ 4 εδ (β)
-- ο εκμισθωτής απαγορεύεται να εκμισθώσει χωρις υπαρξη βεβαιωσης νομιμοτητας ΓΓΑ (αρθρο 3 παρ 4 εδ (β)
 
Η βεβαίωση νομιμότητας προβλέπεται σε περιπτώσεις μισθωμένων χώρων και ΟΧΙ σε περιπτώσεις ιδιόκτητων χώρων. Αυτο σημαίνει οτι ειναι λανθασμένη η αντιμετώπιση μιας λεσχης, ως a priori παρανομης λογω ελλειψης βεβαιωσης νομιμοτητας"
Μια μικρή διόρθωση,
αν δεν υφίσταται βεβαίωση νομιμότητας (η οποία αφορά αποκλειστικά τη μαμά Λέσχη και νομιμοποιεί κατεπέκταση τα παραρτήματα αυτής, δεδομένου πάντα οτι Λέσχη και παραρτήματα είναι έννοιες που αφορούν πρόσωπα και όχι χώρους) δεν υφίσταται Λέσχη και τα παραρτήματα αυτής. Η βεβαίωση νομιμότητας αφορά ομάδα προσώπων και όχι χώρους.
Δηλαδή, η βεβαίωση νομιμότητας αποτελεί μεν προϋπόθεση για τη μίσθωση χώρου (γραφείο , εντευκτήριο), πλην όμως ακόμα κι αν η μίσθωση χώρου δεν είναι απαραίτητη λόγω χρήσης ιδιόκτητου χώρου, η βεβαίωση εξακολουθεί να απαιτείται ως προς το κομμάτι της ισχυρής νομικής οντότητας. Εδώ εγώ βλέπω οτι ο νομοθέτης γενικά θέλει οι χώροι όπου δραστηριοποιούνται πρόσωπα με αυτό το σκοπό (φίλαθλοι κλπ) να είναι γνωστοί και υπό έλεγχο και σε κάθε περίπτωση οι ομάδες προσώπων που τους χρησιμοποιούν να είναι ταυτοποιημένες. Επικεντρώνει δηλαδή στη Λέσχη , τα παραρτήματα αυτής και τα εντευκτήρια - γραφεία. Θέλει οι δραστηριότητες υποστήριξης να γίνονται απο γνωστούς (Λέσχες - παραρτήματα) σε γνωστούς χώρους (εντευκτήρια - γραφεία). Για να το καταφέρει θέλει οι Λέσχες να είναι σωματεία , να ελέγχουν τα παραρτήματα που δεν είναι σωματεία, η Αστυνομία να γνωρίζει που δραστηριοποιούνται είτε οι Λέσχες είτε τα Παραρτήματα και όλο αυτό το δένει με βεβαίωση νομιμότητας και σφραγίσεις χώρων - πρόστιμα στους ιδιοκτήτες χώρων. Επειδή έχω χαθεί λίγο όμως, εντοπίζεις πουθενά ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις σχετικές με σωματεία που λειτουργούν ως Λέσχες χωρίς τη σχετική βεβαίωση της Γ.Γ.Α.? Είναι και αυτό σημαντικό. Μήπως εν τέλει θέλει και να μην υπάρχουν ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται ως Λέσχες? (δεν είναι ρητορική η ερώτηση, είναι πραγματική απορία)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Δεν εχω εντοπισει μεχρι

Δεν εχω εντοπισει μεχρι στιγμης ποινικες διαταξεις για λειτουργια χωρις βεβαιωση
Ακομα και στην ποινικη κωδικοποιηση της εισαγγελεα βαιτση εκδοσης 2016 (αρα μεταγενεστερη του 4326/2015), στο αντιστοιχο κεφαλαιο (σελ 13) δεν περιλαμβανει κατι σχετικο
http://dikastis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_21.html

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Άρα ας το εξετάσουμε απο την

Άρα ας το εξετάσουμε απο την αντίθετη οπτική γωνία:
Αν σε συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποιούνται διάφορα πρόσωπα (που ως σύνολο δεν αποτελούν νομική οντότητα) υποστηρίζοντας συγκεκριμένη ομάδα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ο νομοθέτης προβλέπει την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας εντευκτηρίου ή γραφείων μόνο στην περίπτωση της Λέσχης και των παραρτημάτων της, συνεπώς αν μου έρθει ο Γιάννης και μου ζητήσει να βγάλει άδεια εντευκτηρίου για συγκεκριμένο χώρο όπου μαζεύεται με τους φίλους του και βλέπουν τους αγώνες του Πανυορκικού, ΔΕΝ μπορώ να του εκδόσω άδεια.
Την ίδια στιγμή το ίδιο το άρθρο προβλέπει οτι σφραγίζονται οι χώροι όπου δραστηριοποιούνται είτε παράνομες Λέσχες και τα παραρτήματα αυτών ή ομάδες φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο και δεν είναι ούτε Λέσχες ούτε παραρτήματα αυτών (άρα δεν έχουν καταστατικό κλπ). Η δεύτερη περίπτωση όμως φαίνεται να αποτελεί αντίφαση μιας και είναι δεδομένο απο τα όσα έγραψα στην πρώτη παράγραφο οτι οι ομάδες προσώπων της δεύτερης περίπτωσης ΔΕΝ μπορούν να νομιμοποιήσουν τη χρήση του χώρου με την έκδοση αδείας γιατί η άδεια αυτή δεν προβλέπεται να εκδοθεί για αυτή την κατηγορία προσώπων. θα μου πεις τώρα ίσως δεν είναι αντίφαση αλλά ενίσχυση της τάσης του νομοθέτη να αποτρέψει κάθε έκνομη ενέργεια απο αγνώστους, άρα σου λέει οτι :
α) Οι Λέσχες και τα παραρτήματά τους, που λειτουργούν ΝΟΜΙΜΑ θα δραστηριοποιούνται σε αδειοδοτημένους χώρους
β) Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα δραστηριοποιούνται πουθενά.-
Για να επιτευχθεί το (α) θέτω προϋποθέσεις για τη σύσταση Λέσχης και τη δραστηριοποίησή της, ως επίσης και δικαίωμα σύστασης παραρτημάτων απο τη Λέσχη (έστω και υπο τη μορφή αναγνώρισης και όχι σύστασης υπο τη στενή έννοια). Παράλληλα θέτω προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίησή τους εντός συγκεκριμένου χώρου ώστε σε περίπτωση "παρατράγουδων" να γνωρίζω ΠΟΙΟΣ είναι αυτός ο χώρος και ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ λειτουργεί.
Για να επιτευχθεί το (β) (και να προληφθεί η χρήση χώρων παράνομα) σφραγίζω ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ που στεγάζει οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα: είτε απο Λέσχη , είτε απο παράρτημα είτε απο ομάδες ανθρώπων (φυσικά πρόσωπα) και κοπανάω με διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.
Σε όλο αυτό αφήνω απέξω άλλες νομικές οντότητες γιατί αυτές έχουν ούτως ή άλλως καταστατικό, ξέρω ΠΟΙΟΙ είναι, έχουν έδρα, άρα ξέρω ΠΟΥ είναι και σε κάθε περίπτωση αν συμβεί κάτι εκεί μπορώ να το αντιμετωπίσω και να επιρρηφθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.
-> Στην περίπτωση αυτή όμως , οι ένωσεις φυσικών προσώπων που αποτελούν σωματείο (και ειδικότερα όταν αναγνωρίζονται απο το Πρωτοδικείο με απόφασή του ως Αθλητικό Σωματείο και το κατατεθέν στην αίτηση καταστατικό περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος για τη Λέσχη, όπως η με κάθε τρόπο ενίσχυση αθλητικής ομάδας κλπ), αν παρουσιάζουν δραστηριότητα ΛΕΣΧΗΣ, αποτελούν (????) παράνομες Λέσχες , άρα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία + τη βεβαίωση νομιμότητας απο τη Γ.Γ.Α. + την υποβολή στοιχείων στη Γ.Γ.Α. κλπ + την αδειοδότηση του χώρου όπου δραστηριοποιούνται απο την Αστυνομία?????? Εν ολίγοις ο Αθλητικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται ως Λέσχη φίλων αθλητικής ομάδας, χωρίς να έχει γνωστοποιήσει τούτο στην ομάδα, χωρίς να έχει λάβει έγκριση προς τούτο απο την ομάδα, χωρίς να πληροί τέλος πάντων καμία εκ των προϋποθέσεων που καθιστούν μια Λέσχη φίλων ΝΟΜΙΜΗ, διαπράτει πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται απο νόμο?
(μην παρεξηγείται το ύφος μου. Δεν επιμένω στις απόψεις μου ούτε επιχειρώ να τις επιβάλω. Τις εκθέτω αναλυτικά ώστε αν υπάρχουν αμφισβητήσεις να εκτεθούν και να διαμορφώσω εν τέλει σωστή άποψη πάνω στο θέμα γιατί ΔΕΝ ξέρω, δεν μπορώ να καταλήξω σε ασφαλές συμπέρασμα)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Παραθέτω για διευκόλυνση

Παραθέτω για διευκόλυνση κάποια άρθρα του Ν 2725/1999
 
ΤΜΗΜΑ Α`
 
                 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 
                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
 
                  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
 
                       Αρθρο 1
 
                   Εννοια - Σκοπός
 
 
  Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
 
                         ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 
                            Αρθρο 10
 
                        Εννοια - Σκοπός
 
 
 ΑΘλητική ένωση είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, με σκοπό την υποβοήθηση και ανάπτυξή του στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της και μέσα στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τους ειδικούς κονονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 
 
 Αρθρο 11
 
                             Μέλη
 
 
 1. Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης τα οποία έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ` εξαίρεοη, μια αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερους από έναν νομούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα οπό το καταστατικό της οικείος αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο επίσης προσδιορίζει και τα όρια της ευρύτερης περιφέρειας.
 
 2. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10)
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
 
                        ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 
                             Αρθρο 19
 
                         Εννοια - Σκοπός
 
 
 1. Αθλητική ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών ενώσεων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης, έχει σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 
 2. Για κάΘε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μίας (1) μόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και η έδρα της ορίζεται από το καταστατικό της. Επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις μία ομοσπονδία να περιλαμβάνει και άλλα αΘλήματα ή Κλάδους άθλησης, εκτός από το βασικό άθλημα ή κλάδο άθλησης, εφόσον τα αθλήματα και οι κλάδοι δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ξεχωριστή ομοσπονδία.
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β`
 
                  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 
                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
 
                 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
 
 "Αρθρο 59
 
Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθλημάτων του, στη διεξαγωγή των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με αμοιβή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι τυχόν ειδικότεροι όροι ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.Α και Α.Α.Ε. στο συγκεκριμένο κλάδο.
 
2. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθμός και οι δυνατότητες ανάπτυξής του."
 
 
*** Το άρθρο 59 αντικαρταστάθηκε  ως άνω με το άρθρο 9 Ν.3057/2002,
    ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.
 
 
 
 
"Αρθρο 60
Ιδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών
 
1. Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδεδειγμένα:
 
 
 
 
 
 
Αρθρο 64
 
               Σύσταση - Νομική μορφή αθλητικής
                    ανώνυμης εταιρείας
 
  1. Σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη
μετατροπή του Τ.Α.Α.. Σε περίπτωοη μη υπάρξεως Τ.Α.Α , λόγω λειτουργίας
στο οικείο άθλημα ανωνύμων αθλητικών εταιρειών, επιτρέπεται η σύσταση
Α.Α.Ε. με τη μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού
σωματείου.
 
  2. Η εταιρεία που συνιστάται υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου που προκύπτουν κατά περίπτωση από
τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή του τμήματος ερααιτεχνών αθλητών. Κατά τα
λοιπά δεν επηρεάζεται η μορφή και η λειτουργία του αθλητικού σωματείου,
το οποίο διατηρεί τα υπόλοιπα αθλητικά του τμήματα, συμπεριλαμβανομένου
και του αντίστοιχου ερασιτεχνικού τμήματος.
 
 
 
 
 Αρθρο 65
 
                Σκοπός αθλητικών ανωνύμων εταιρειών
 
  1. Σκοπός της Α.Α.Ε. που ιδρύεται είναι η δημιουργία, η οργόνωση και
η διοίκηοη επαγγελματικής αθλητικής ομάδας, η οργάνωση επίσημων ή
φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομόδας αυτής και
η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που
αφορούν το άθλημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες
εκάστοτε κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου
επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς
και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τη δραστηριότητά
της αυτή.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Άρα ας το εξετάσουμε απο την

Άρα ας το εξετάσουμε απο την αντίθετη οπτική γωνία:
Αν σε συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποιούνται διάφορα πρόσωπα (που ως σύνολο δεν αποτελούν νομική οντότητα) υποστηρίζοντας συγκεκριμένη ομάδα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ο νομοθέτης προβλέπει την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας εντευκτηρίου ή γραφείων μόνο στην περίπτωση της Λέσχης και των παραρτημάτων της, συνεπώς αν μου έρθει ο Γιάννης και μου ζητήσει να βγάλει άδεια εντευκτηρίου για συγκεκριμένο χώρο όπου μαζεύεται με τους φίλους του και βλέπουν τους αγώνες του Πανυορκικού, ΔΕΝ μπορώ να του εκδόσω άδεια.

Λαθος κατα την αποψη μου
Αναφερεσαι αοριστα σε ''Αν σε συγκεκριμένο χώρο δραστηριοποιούνται διάφορα πρόσωπα (που ως σύνολο δεν αποτελούν νομική οντότητα) υποστηρίζοντας συγκεκριμένη ομάδα,''
Αυτο το αοριστο καλυπτει τις εξης περιπτωσεις οι οποιες ΔΕΝ ρυθμιζονται απο το νομο
Περιπτωση Α
Αν σε συγκεκριμενο χωρο = στην οικία μου 
δραστηριοποιούνται διάφορα πρόσωπα = εγω, εσυ και όλα τα μελη του συγκεκριμενου φορουμ (που ως σύνολο δεν αποτελούμε νομική οντότητα) 
υποστηρίζοντας συγκεκριμένη ομάδα = τον πανχωριατικο
 
Περιπτωση Β
Αν σε συγκεκριμενο χωρο = στην καφετερια ''γιουπι'' 
δραστηριοποιούνται διάφορα πρόσωπα = εγω, εσυ και όλα τα μελη του συγκεκριμενου φορουμ (που ως σύνολο δεν αποτελούμε νομική οντότητα)  
υποστηρίζοντας συγκεκριμένη ομάδα = τον πανχωριατικο
χωρις να υπαρχουν στο χωρο αλλα ατομα περα απο εμας
 
Ως προς την αιτηση αδειας λειτουργιας εντευκτηριου όντως δεν μπορεις να του δωσεις αδεια 

Την ίδια στιγμή το ίδιο το άρθρο προβλέπει οτι σφραγίζονται οι χώροι όπου δραστηριοποιούνται είτε παράνομες Λέσχες και τα παραρτήματα αυτών ή ομάδες φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο και δεν είναι ούτε Λέσχες ούτε παραρτήματα αυτών (άρα δεν έχουν καταστατικό κλπ).
Παλι λαθος κατα την αποψη μου
Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης
ή
άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο.
αν διαβασεις το 107 του ΑΚ λεει οτι οι ενωσεις προσωπων (σαν νομικες οντοτητες) που δεν αποτελουν σωματεια πρεπει να λειτουργουν ως εταιρειες
 
οι απλες φιλικες παρεες (οπως οι δυο περιπτωσεις της συγκεντρωσης στην οικια μου η στο καφε γιουπι που προανεφερα δεν ειναι ενωσεις προσωπων της συγκεκριμενης διαταξης) 
 
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
 
Εδω εχουμε μια ποινικη διαταξη που ψαχναμε
 
 
 
Η δεύτερη περίπτωση όμως φαίνεται να αποτελεί αντίφαση μιας και είναι δεδομένο απο τα όσα έγραψα στην πρώτη παράγραφο οτι οι ομάδες προσώπων της δεύτερης περίπτωσης ΔΕΝ μπορούν να νομιμοποιήσουν τη χρήση του χώρου με την έκδοση αδείας γιατί η άδεια αυτή δεν προβλέπεται να εκδοθεί για αυτή την κατηγορία προσώπων.
Σωστο μιας και γραφειο η εντευκτηριο του συγκεκριμενου νομου μπορει να ιδρυσει ΜΟΝΟ  :
- αθλητικο σωματειο του συγκεκριμενου νομου
- ΤΑΑ του συγκεκριμενου νομου
 
- ΑΑΕ του συγκεκριμενου νομου
 
 
θα μου πεις τώρα ίσως δεν είναι αντίφαση αλλά ενίσχυση της τάσης του νομοθέτη να αποτρέψει κάθε έκνομη ενέργεια απο αγνώστους, άρα σου λέει οτι :
α) Οι Λέσχες και τα παραρτήματά τους, που λειτουργούν ΝΟΜΙΜΑ θα δραστηριοποιούνται σε αδειοδοτημένους χώρους
β) Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα δραστηριοποιούνται πουθενά.-
Παλι λαθος κατα την αποψη μου ως προς την συγκεκριμενη σου διατυπωση
 
η υπαρξη γραφειου η εντευκτηριου ΔΕΝ ειναι υποχρεωτικη
αν προσεξεις λεπτομερως ολες τις διαταξεις που αναφερονται σε ιδρυση και λειτουργια γραφειου η εντευκτηριου (ακομα και παραρτηματος) ειναι ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ
ετσι λοιπον οι δραστηριοτητες μπορουν να πραγματοποιουνται στην υπαιθρο
επισης αδεια προβλεπεται ΜΟΝΟ για τα γραφεια και τα εντευκτηρια
αντιθετως για την λεσχη και το παραρτημα προβλεπεται ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στην αστυνομια
 
οσον αφορα τους υπολοιπους :
- οσοι εμπιπτουν στο αρθρο 107 του ΑΚ δεν μπορουν να δραστηριοποιηθουν πουθενα
- οσοι εμπιτουν στην φιλικη παρεα μπορουν να δραστηριοποιηθουν στην οικια μου η στο καφε αλλα ΜΟΝΟ για παρακολουθηση του αγωνα ως φιλαθλοι
 
 
Για να επιτευχθεί το (α) θέτω προϋποθέσεις για τη σύσταση Λέσχης και τη δραστηριοποίησή της, ως επίσης και δικαίωμα σύστασης παραρτημάτων απο τη Λέσχη (έστω και υπο τη μορφή αναγνώρισης και όχι σύστασης υπο τη στενή έννοια). Παράλληλα θέτω προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίησή τους εντός συγκεκριμένου χώρου ώστε σε περίπτωση "παρατράγουδων" να γνωρίζω ΠΟΙΟΣ είναι αυτός ο χώρος και ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ λειτουργεί.
Παλι λαθος κατα την αποψη μου ως προς την συγκεκριμενη σου διατυπωση = θέτω προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίησή τους εντός συγκεκριμένου χώρου λογω οσοων προανεφερα περι δυνητικοτητας
 

Για να επιτευχθεί το (β) (και να προληφθεί η χρήση χώρων παράνομα) σφραγίζω ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ που στεγάζει οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα: είτε απο Λέσχη , είτε απο παράρτημα είτε απο ομάδες ανθρώπων (φυσικά πρόσωπα) και κοπανάω με διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.
δηλαδη θα σφραγισεις ΚΑΘΕ καφετερια που μαζευονται φιλαθλοι και παρακολουθουν αγωνα ? και θα παρεις αυτοφωρο ΚΑΘΕ καταστηματαρχη ?
 

-> Στην περίπτωση αυτή όμως , οι ένωσεις φυσικών προσώπων που αποτελούν σωματείο (και ειδικότερα όταν αναγνωρίζονται απο το Πρωτοδικείο με απόφασή του ως Αθλητικό Σωματείο και το κατατεθέν στην αίτηση καταστατικό περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος για τη Λέσχη, όπως η με κάθε τρόπο ενίσχυση αθλητικής ομάδας κλπ), αν παρουσιάζουν δραστηριότητα ΛΕΣΧΗΣ, αποτελούν (????) παράνομες Λέσχες , άρα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία + τη βεβαίωση νομιμότητας απο τη Γ.Γ.Α. + την υποβολή στοιχείων στη Γ.Γ.Α. κλπ + την αδειοδότηση του χώρου όπου δραστηριοποιούνται απο την Αστυνομία??????
Εδω το μπερδεψες
Δεν παρουσιαζει το αθλητικο σωματειο δραστηριοτητες λεσχης ουτε περιλαμβανει τετοιους σκοπους στο καταστατικο. Αυτο δεν εχει γινει ποτε και αν γινει τετοιο αιτημα θα αποριφθει απο το πρωτοδικειο
 
Το ''αθλητικο σωματειο'' λαμβανει αποφαση και ΙΔΡΥΕΙ ΝΕΟ ''σωματειο φιλων'' (την λεσχη)
 
Η λεσχη θα εχει εχει ως σκοπο την υποστηριξη και μπλα μπλα του ''αθλητικου σωματειου''- την Μα φυσικα θα παρουσιασουν δραστηριοτητα
 
Το ''αθλητικο σωματειο'' εχει σκοπό τη ''συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες''
 
Δεν εχει νοημα να προβει σε δραστηριοτητες λεσχης
 
 
Φαντασου εγω και εσυ να ιδρυσουμε αθλητικο σωματειο ''spirosgiapros-sylvester''
και εμεις οι ιδιοι να προβαινουμε σε δραστηριοτητες ''ενίσχυσης ή υποστήριξης'' του εαυτου μας
 
Αντιθετως αυτο που προβλεπει ο νομοθετης ειναι 
 
Α) εγω και εσυ να ιδρυσουμε αθλητικο σωματειο ποδοσφαιρου ''spirosgiapros-sylvester'' για ''συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δυνατοτήτων των ποδοσφαιριστων μας για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες''
 
Β) Οι φιλαθλοι μας θελουν να οργανωσουν την υποστηριξη τους προς εμας και μας ζητουν την αδεια να οργανωθουν σε ''σωματειο φιλαθλων μας''
 
 
Οι φιλαθλοι μας λοιπον θα ειναι Λεσχη και θα προβαινουν σε δραστηριοτητες λεσχης
 
 
Εν ολίγοις ο Αθλητικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται ως Λέσχη φίλων αθλητικής ομάδας, χωρίς να έχει γνωστοποιήσει τούτο στην ομάδα, χωρίς να έχει λάβει έγκριση προς τούτο απο την ομάδα, χωρίς να πληροί τέλος πάντων καμία εκ των προϋποθέσεων που καθιστούν μια Λέσχη φίλων ΝΟΜΙΜΗ, διαπράτει πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται απο νόμο?
 
Εδω παλι το μπερδεψες (αν ως αθλητικο συλλογο εννοεις το αθλητικο σωματειο του συγκεκριμενου νομου)
 
Το αθλητικο σωματειο ειναι η ιδια η ομαδα. Πως η ομαδα θα δραστηριοποιειται ως λεσχη φιλων της ομαδας χωρις να το εχει γνωστοποιησει στην ομαδα ? 
 
Δηλαδη : πως ο spirosgiapros-sylvester θα δραστηριοποιειται ως λεσχη φιλων του spirosgiapros-sylvester χωρις να το εχει γνωστοποιησει στον spirosgiapros-sylvester ?

(μην παρεξηγείται το ύφος μου. Δεν επιμένω στις απόψεις μου ούτε επιχειρώ να τις επιβάλω. Τις εκθέτω αναλυτικά ώστε αν υπάρχουν αμφισβητήσεις να εκτεθούν και να διαμορφώσω εν τέλει σωστή άποψη πάνω στο θέμα γιατί ΔΕΝ ξέρω, δεν μπορώ να καταλήξω σε ασφαλές συμπέρασμα)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
'' Μια μικρή διόρθωση,

'' Μια μικρή διόρθωση,
αν δεν υφίσταται βεβαίωση νομιμότητας (η οποία αφορά αποκλειστικά τη μαμά Λέσχη και νομιμοποιεί κατεπέκταση τα παραρτήματα αυτής, δεδομένου πάντα οτι Λέσχη και παραρτήματα είναι έννοιες που αφορούν πρόσωπα και όχι χώρους) δεν υφίσταται Λέσχη και τα παραρτήματα αυτής.''
Διαφωνώ με αυτό το κομμάτι
 
Άλλο το υφίσταμαι και αλλο το λειτουργώ παράνομα
Η βεβαίωση αφορά τον τρόπο λειτουργίας και όχι το αν υφίσταται
Εξαλλου ειναι φυσει αδυνατο να λειτουργεις παρανομα αν δεν υφιστασαι
 
Ένα σωματείο :
α) ξεκινά να υφίσταται σαν ''απλή ένωση προσώπων'' (πραγματική κατάσταση) από την απόφαση ίδρυσης του και την υπογραφη του καταστατικού του.
Σε αυτό το χρονικο σημείο :
- δεν έχει νομική υπόσταση σαν νομική οντότητα,
- δεν δυναται να αλληλεπιδρα με λοιπά φυσικα και νομικα προσωπα σαν νομικη οντότητα
- δεν δυναται να πραγματοποιεί ενέργειες του καταστατικού σαν νομική οντότητα, αλλά μόνο σαν παρέα φυσικών προσώπων
 
β) ξεκινά να υφίσταται σαν ''νομικη ένωση προσώπων'' (νομική κατάσταση) από την δικαστικη απόφαση αναγνώρισης του καταστατικού και την καταχώρισή του στο βιβλίο σωματείων
Απο αυτό το χρονικο σημείο :
- έχει νομική υπόσταση σαν νομική οντότητα,
- δυναται να αλληλεπιδρα με λοιπά φυσικα και νομικα προσωπα σαν νομικη οντότητα
- δυναται να πραγματοποιεί ενέργειες του καταστατικού σαν νομική οντότητα 
 
Για την συγκεκριμένη κατηγορία σωματείων, καθορίζεται ειδική περιοδική εποπτεία  με την ετήσια υποβολη δικαιολογητικών σε συγκεκριμένο μήνα (''εντός'' του μήνα Ιουλίου και ΟΧΙ ''έως τον μήνα'')
 
Από τις διατάξεις του αρθρου 3 παρ 1 και 3 και του αρθρου 5 παρ 1 προκύπτει η υποχρέωση για :
- θεώρηση εντός τριμήνου από την εγγραφή στο βιβλίο σωματείων
- ετήσια υποβολη δικαιολογητικών σε συγκεκριμένο μήνα (εντός του μήνα Ιουλίου )
 
Μια λέσχη που εγγράφηκε στα βιβλία σωματείων τον μήνα αύγουστο :
- δεν υποχρεούται να έχει θεωρημένα βιβλία πρίν τον μήνα νοέμβριο του ίδιου έτους
- δεν υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δικαιολογητικά πριν την λήξη του επόμενου ιουλίου
Άρα σύμφωνα με την διάταξη της παρ 3 του άρθρου 3 ΔΕΝ δυναται να χορηγηθεί η βεβαίωση
Αυτό συνεπάγεται ότι η Λέσχη λειτουργεί παράνομα εφόσον δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ? 
 
Εξακολουθώ να διαφωνω με την a priori υποχρεωση για υπαρχη βεβαιωσης
 
Οι κανονες δικαιου που υποχρεωνει την υπαρξη βεβαιωσης ειναι  :
 
Αρθρο 1 παρ 4
Αρθρο 3 παρ 1
 Αρθρο 7 παρ 3
 
ΣΚΕΨΕΙΣ
Α) Αν η υποχρέωση αφορούσε και τους ιδιοκτητους χώρους τότε η διάταξη του αρθρο 3  παρ 1 θα ήταν περιττή διοτι (α) θα καλυπτόταν από τις άλλες διατάξεις και (β) δεν θα χρειαζόταν να θεσει ρητη αναφορά σε ''μισθωμενους'' χωρους
Β) Σε περίπτωση λεσχης χωρις παραρτηματα γραφεια και εντευκτηρια (ειτε γιατι δεν επιθυμει να εχει, ειτε γιατι δεν αποφασιστηκε ακομα η ιδρυση τους) η διάταξη του αρθρου 7 παρ 3 καθίσταται μη εφαρμοζόμενη. Στην περίπτωση αυτή, απο τις λοιπές διατάξεις προκυπτει οτι η μοναδικη χρηση της βεβαιωσης ειναι η επιδοση της στον εκμισθωτη. Αν ηθελε ο νομοθετης πραγματι να ενημερωνεται σε καθε περιπτωση η αστυνομια θα εστελνε στο τελος καθε ιουλιου εγγραφο με ποιες λεσχες δεν εκπληρωσαν την υποχρεωση τους
 
 
Θα το μελετησω περισσοτερο το θεμα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Σπύρο συνήθως αντιλαμβάνομαι

Σπύρο συνήθως αντιλαμβάνομαι τη "θολότητα" ενός θέματος απο το χρόνο που απαιτείται για να το βάλω έστω σε σειρά και να το κατανοήσω. Εδώ , βλέπεις, έχουμε γράψει τόσα και πάλι είναι δύσκολο το παζλ που για μένα στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει ερώτημα (στο Αρχηγείο). Ενώ μπήκες στη διαδικασία και μάζεψες όλα τα επιμέρους κομμάτια που συνθέτουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία, εξακολουθεί να παράγει ερωτήσεις το θέμα και όσο κι αν καταλήγεις πάντα σε αφήνει με ένα ερωτηματικό και ξανά βουτάς στη νομοθεσία να ξαναδιαβάσεις για να δεις τι σου ξεφεύγει και που. Βέβαια εσύ  δεν ασχολείσαι με τη συγκεκριμένη νομοθεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων σου και μπαίνεις στον κόπο να ασχοληθείς (προς τιμήν σου και σε παραδέχομαι) και να βγάλεις συμπέρασμα μέσα απο την αναζήτηση και τη μελέτη κάθε νομοθετικού κομματιού που ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα σε πραγματικό χρόνο, προσπαθώντας να καταλήξεις σε συμπέρασμα το συντομότερο δυνατόν. Απο την άλλη εγώ το ψάχνω κατά καιρούς τα τελευταία 3 σχεδόν χρόνια και ομολογώ οτι δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο να αναλύω νομοθεσία και να την αντιλαμβάνομαι όπως εσύ (είναι μια επιστήμη και αυτό έτσι? είναι και ταλέντο). Για το συγκεκριμένο θέμα αυτό που έχω αντιληφθεί είναι πως είναι κάπως πολύπλευρο και δύσκολο να κατανοηθεί και να γίνει πράξη, ανάλογα με την περίπτωση, απο αστυνομικό που δεν έχει τις απαραίτητες γενικότερες νομικές γνώσεις και προσωπικά το έχω αντιληφθεί αυτό ΚΑΙ απο τις απαντήσεις που παίρνω απο προϊστάμενες Υπηρεσίες "δεν ξέρω"", "τι ψάχνεις τώρα", "περίμενε να βγει νέα νομοθεσία πιο ξεκάθαρη" κλπ. Μέχρι να βγει νέα νομοθεσία όμως το συγκεκριμένο θέμα συναντάται - υφίσταται σε πολλά μέρη της ελλάδας και αν γίνει στραβή... ε, δε θα περιμένει ο Εισαγγελέας να βγει νέα νομοθεσία...........

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
sylvester δες τα ''ενδιαμεσα'

sylvester δες τα ''ενδιαμεσα'' σχολια μου παραπανω

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Έμπλεξα τα μπούτια μου τώρα

Έμπλεξα τα μπούτια μου τώρα γιατί τα post σου έχουν μάλλον μπλεχτεί χρονολογικά απο το σύστημα και κάπου το έχασα. Εκεί που είχα μια ροή και σε αντιλαμβανόμουν μου πέταξε και 2-3 μηνύματά σου ενδιάμεσα και "είδα πεταλούδες". :)
Τέλος πάντων, τα διάβασα όλα και τα αιτιολογείς όμορφα νομίζω και αντιλαμβάνομαι το νόημα ως επί το πλείστον.
Γενικά δεν έχω ερμηνεύσει οτι η δημιουργία εντευκτηρίου ή γραφείων είναι υποχρεωτική. Όσα γράφω για την πρόθεση του νομοθέτη τα γράφω για τις περιπτώσεις όπου είτε υπάρχουν είτε υπάρχει η διάθεση να υπάρξουν.
Ναι, καταλαβαίνω οτι το Αθλητικό Σωματείο αποφασίζει τη δημιουργία Λέσχης, η Λέσχη δημιουργείται , η οποία αποφασίζει για τη λειτουργία παραρτημάτων εφόσον το επιθυμεί και όταν φτάνουμε στο θέμα εντευκτήρια γραφεία, αυτά αφορούν είτε τη Λέσχη είτε τα παραρτήματα της, δημιουργούνται εφόσον το επιθυμούν και δεν έχουν καμία σχέση με το αθλητικό σωματείο κλπ κλπ
Ας το θέσω πιο ξεκάθαρα.
Ένα αθλητικό σωματείο (σωματείο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Α.Κ. και 1 του Ν. 2725/1999), με όλα τα χαρακτηριστικά ενός αθλητικού σωματείου ώς αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του 2725 (συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, κλπ κλπ), στο καταστατικό του οποίου αναφέρεται εκτός όλων των άλλων ΚΑΙ η υποστήριξη με κάθε τρόπο συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου (άλλου, όχι του ίδιου σωματείου), και το οποίο σωματείο εν τέλει δεν δραστηριοποιείται για κανέναν απο τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε πέραν της υποστήριξης άλλου (συγκεκριμένου) αθλητικού σωματείου, εμπίπτει στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου περί Λεσχών, παραρτημάτων και εντευκτηρίων? Ή αλλάζω δρόμο και προχωράω παραπέρα?
 
Ένα είναι αυτό. Και επανέρχομαι και στο αρχικό ερώτημά μου: Αν η "Χ" Λέσχη ή το "Ψ" παράρτημα ΔΕΝ φτασει ποτέ στην πόρτα μου ώστε να αιτηθεί άδεια εντευκτηρίου ή γραφείου και εφόσον δεν έλθει ποτέ σε γνώση μου τυχόν ενδεχομένως παράνομη λειτουργία τέτοιου χώρου (τα θέτω αυτά ως δεδομένα στο ερώτημά μου ώστε να χωρίσω το θέμα στο σκέλος της αδειοδότησης και στο σκέλος της ποινικής - διοικητικής ποινής), σε ποιόν ανήκει η αρμοδιότητα του ελέγχου? Ποιά υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο τυχόν λειτουργίας τέτοιων χώρων ? Το Α.Τ. ή το Τ.Α.? Ως αδειοδοτούσα αρχή προφανώς γνωρίζω ποιοί χώροι της περιοχής μου λειτουργούν νόμιμα. Επίσης θα προβώ σε σφράγισή (κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό διαρκεί αυτή η σφράγιση βέβαια..... ως πότε μένει σφραγισμένος ο χώρος???????? Μέχρι να βγάλουν άδεια θα πει κάποιος. Κι αν δε βγάλουν ποτέ? Για πάντα???) αν διαπιστώσω παράνομη λειτουργία τέτοιου χώρου (εφόσον πάντα συντρέχουν οι προϋποθέσεις). Ποιός όμως έχει την εποπτεία ώστε να παρακολουθεί την περιοχή και να ελέγξει τέτοιο χώρο όπου υπάρχουν υποψίες ή καταγγελίες οτι στεγάζει τέτοια δραστηριότητα? Α.Τ. ή Τ.Α. Νομίζω τα Τ.Α. θα πουν τα Α.Τ. και το αντίθετο. Το αρχηγείο όμως ανέθεσε την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας (που περιλαμβάνει ΚΑΙ τις Λέσχες τα εντευκτήρια κλπ) στα Τ.Α. , προς τούτο και η Υποδιέυθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας συστάθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας. Απόψεις?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Παμε παλι να το ξαναπιασουμε

Παμε παλι να το ξαναπιασουμε λιγο απο την αρχη γιατι μπερδευτηκαμε και οι δυο
 
Τα ενδιαμεσα μυνηματα δεν τα μπερδεψε το συστημα. Ειναι νεα μυνηματα (χρονολογικα) τα οποια τα απαντησα στα συγκεκριμενα ενδιαμεσα μυνηματα μου λογω συσχετισης με το περιεχομενο προηγουμενων μυνηματων σου
 
Παμε τωρα στην ουσια
 
 
 
Α. Αρχικα εχουμε τα ακολουθα 
 
Α1. Αθλητικά σωματεια - εφεξης ΑΣ (αρθρο 1 Ν2725) τα οποια ειναι ενωσεις ΦΥΣΙΚΩΝ προσωπων
 
Α2. Αθλητικες ενωσεις - εφεξης ΑΕ (αρθρα 10 και 11 Ν2725) οι οποιες ειναι ΝΠΙΔ τα οποια συγκροτουνται από ΑΣ του οικείου κλάδου άθλησης που εχουν έδρα στον ίδιο νομό
 
πχ εχουμε στον νομο ΧΩΡΙΑΤΙΑΣ :
- το ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ (ποδοσφαιρο)
- το ΑΣ ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ (ποδοσφαιρο)
- το ΑΣ ΠΑΝΠΟΛΙΑΚΟΣ (καρατε)
 
τα ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ και ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ που ασχολουνται με τον ιδιο κλαδο αθλησης (ποδοσφαιρο) συγκροτουν την ΑΕ ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ .
Ο ΠΑΝΠΟΛΙΑΚΟΣ επειδη ανηκει σε ΑΛΛΟ κλαδο αθλησης (καρατε) ΔΕΝ μπορει να ειναι μελος της  ΑΕ ΠΑΝΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ
 
Α3. Αθλητικες ομοσπονδιες - εφεξης ΑΟΜ (αρθρο 19 Ν2725)οι οποιες συγκροτουνται απο ΑΣ και ΑΕ του ιδιου κλαδου αθλησης και σε ολοκληρη τη χωρα επιτρεπεται ΜΟΝΟ μια ΑΟΜ για καθε κλαδο αθλησης
 
 
Β. Εξειδικευουμε τωρα το 1 - δηλαδη τα Αθλητικα Σωματεια (ΑΣ), τα οποία έχουν την δυνατότητα να εχουν:
 
Β1. Τμηματα ΜΗ αμοιβομενων αθλητων- (Ερασιτεχνικες Ομάδες).
Ειναι οι ερασιτεχνες αθλητες του ΑΣ οι οποιοι αθλουνται και συμμετέχουν σε ερασιτεχνικους αθλητικούς αγώνες μετα κατοπιν ''συστηματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους'' απο το ΑΣ. Ορισμενοι μπορει να υποστηριζονται οικονομικα απο το ΑΣ αλλα η αγωνιστική δραστηριότητα συμφωνα με το αρθρο 33 του 2725 ΔΕΝ αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας και οι οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 περι επαγγελματιών αθλητών. 
 
Σύμφωνα με το ιδιο αρθρο οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Επίσης σύμφωνα με την
159/2014 ΕΦ ΠΕΙΡ δεν θεωρούνται εργαζόμενοι και δεν διεπονται απο την εργατικη νομοθεσια.
 
Επίσης υπάρχουν και οι διακεκριμένοι ερασιτεχνες αθλητές οι οποίοι σύμφωνα με το αρθρο 34 δικαιουνται κάποιες οικονομικες επιχορηγήσεις
 
Β1. Τμηματα Αμοιβομενων Αθλητων ΤΑΑ και Ανωνυμες Αθλητικες Εταιρίες - ΑΑΕ. (άρθρα 59, 60, 64 Ν2725) (Επαγγελματικες Ομάδες)
 
Τα Αθλητικά Σωματεία, ΑΝ θέλουν μπορούν να ιδρύσουν ΤΑΑ ή ΑΑΕ. Είναι οι επαγγελματικές ομάδες από επαγγελματίες αθλητές
 
Αυτοί οι αθλητές εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 85) 
 
 
Το ποιά αθλήματα επιτρέπεται να έχουν ΤΑΑ ή ΑΑΕ και πως θα ιδρύονται και θα λειτουργούν αυτά τα ΤΑΑ ή ΑΑΕ καθορίζονται με Αποφαση.
 
Σύμφωνα με την 159/2014 ΕΦ ΠΕΙΡ έχουν οργανωθεί σε επαγγελματικό επίπεδο μόνον τα αθλήματα του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης και της πετοσφαίρισης
 
Ειδικά για το ποδόσφαιρο, οι ΠΑΕ είναι ΑΑΕ (άρθρα 108, 110)
 
Γ. Πάμε τώρα στις ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΩΝ ή ΦΙΛΑΘΛΩΝ με πρακτικό παράδειγμα
 
Γ1. Λέσχη  μπορούν να ιδρύσουν :
- Τα αθλητικά σωματεία
- Τα ΤΑΑ
- Οι ΑΑΕ (αρα και οι ΠΑΕ)
 
Γ2. Έχουμε το Αθλητικο Σωματειο ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ το οποίο ειναι η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ομάδα και έχει σύμφωνα με το καταστατικο του τμήματα ποδοσφαίρου, τζουντο, και τοξοβολίας
  
Γ3. το ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ εχει δικαιωμα να ιδρύει ΤΑΑ ή ΑΑΕ για την ομάδα του ποδοσφαίρου και ιδρύει την ΠΑΕ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ
 
Γ4. το ΑΣ αποφασίζει και δίνει έγκριση για δημιουργία ΛΕΣΧΗΣ για την ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ και για δημιουργία ΛΕΣΧΗΣ από την ΠΑΕ για την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 
Γ5. Ιδρύεται η ΛΕΣΧΗ της ερασιτεχνικής
 
Γ6. Η ΠΑΕ εχωντας την εγκριση του ΑΣ, αποφασίζει και δίνει έγκριση για δημιουργία Λεσχης για την επαγγελματικη
 
Δ5
Αρχικά για καλυτερη κατανόηση διευκρινίζουμε οτι οι ''διακριτικες ονομασιες'' είναι ΑΣΧΕΤΕΣ με τις νομικές υποστάσεις
 
 
Πάμε τώρα στα ερωτηματα σου
 
Ερωτημα 1 :
 
Ένα αθλητικό σωματείο (σωματείο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Α.Κ. και 1 του Ν. 2725/1999), με όλα τα χαρακτηριστικά ενός αθλητικού σωματείου ώς αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του 2725 (συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, κλπ κλπ), στο καταστατικό του οποίου αναφέρεται εκτός όλων των άλλων ΚΑΙ η υποστήριξη με κάθε τρόπο συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου (άλλου, όχι του ίδιου σωματείου), και το οποίο σωματείο εν τέλει δεν δραστηριοποιείται για κανέναν απο τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε πέραν της υποστήριξης άλλου (συγκεκριμένου) αθλητικού σωματείου, εμπίπτει στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου περί Λεσχών, παραρτημάτων και εντευκτηρίων? Ή αλλάζω δρόμο και προχωράω παραπέρα?
 
Αυτο που ρωτας ειναι αν θεωρειται λεσχη ο ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ επειδη περιλαμβάνει - μεταξυ αλλων - στο καταστατικό του την υποστηριξη με κάθε τρόπο του ΑΣ ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ ?
 
Δηλαδη ιδρυεται το ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ με ερασιτεχνικη ομαδα ποδοσφαιρου και στο καταστατικο της εχει ως σκοπο να υποστηριζει το ΑΣ ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ και τις αθλητικες ομαδες του ?
 
 
 
Ερωτημα 2 :
 
Και επανέρχομαι και στο αρχικό ερώτημά μου: Αν η "Χ" Λέσχη ή το "Ψ" παράρτημα ΔΕΝ φτασει ποτέ στην πόρτα μου ώστε να αιτηθεί άδεια εντευκτηρίου ή γραφείου και εφόσον δεν έλθει ποτέ σε γνώση μου τυχόν ενδεχομένως παράνομη λειτουργία τέτοιου χώρου (τα θέτω αυτά ως δεδομένα στο ερώτημά μου ώστε να χωρίσω το θέμα στο σκέλος της αδειοδότησης και στο σκέλος της ποινικής - διοικητικής ποινής), σε ποιόν ανήκει η αρμοδιότητα του ελέγχου? Ποιά υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο τυχόν λειτουργίας τέτοιων χώρων ? Το Α.Τ. ή το Τ.Α.? Ως αδειοδοτούσα αρχή προφανώς γνωρίζω ποιοί χώροι της περιοχής μου λειτουργούν νόμιμα. Επίσης θα προβώ σε σφράγισή (κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό διαρκεί αυτή η σφράγιση βέβαια..... ως πότε μένει σφραγισμένος ο χώρος???????? Μέχρι να βγάλουν άδεια θα πει κάποιος. Κι αν δε βγάλουν ποτέ? Για πάντα???) αν διαπιστώσω παράνομη λειτουργία τέτοιου χώρου (εφόσον πάντα συντρέχουν οι προϋποθέσεις). Ποιός όμως έχει την εποπτεία ώστε να παρακολουθεί την περιοχή και να ελέγξει τέτοιο χώρο όπου υπάρχουν υποψίες ή καταγγελίες οτι στεγάζει τέτοια δραστηριότητα? Α.Τ. ή Τ.Α. Νομίζω τα Τ.Α. θα πουν τα Α.Τ. και το αντίθετο. Το αρχηγείο όμως ανέθεσε την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας (που περιλαμβάνει ΚΑΙ τις Λέσχες τα εντευκτήρια κλπ) στα Τ.Α. , προς τούτο και η Υποδιέυθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας συστάθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας. Απόψεις?
 
Το ερωτημα θελω να το διατυπωσεις με αλλο τροπο γιατι δεν καταλαβαινω τις θες να πεις μιας και αναφερεσαι σε παρανομη λειτουργια ''χωρου''
 
Οι δραστηριοτητες μπορουν να ειναι παρανομες, οχι ο χωρος
 
Για τα λοιπα θα πρεπει να ανατρεξεις στην οργανικη νομοθεσια της ΕΛΑΣ που αναθετει αρμοδιοτητες σε καθε επιμερους υπηρεσια και να δεις τι καθηκοντα αναθετει στην καθε μια
 
Μονο απο τον τιτλο Υποδιέυθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας και απο το οτι υπαγεται στην Διεύθυνση Ασφαλείας δεν σημαινει απαραιτητα οτι ολες οι αρμοδιοτητες ασκουνται απο αυτην. Μπορει να ασκει αρμοδιότητες ΜΟΝΟ για την αντιμετωπιση περιστατικων εκδήλωσης βίας 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Αυτο που ρωτας ειναι αν

Αυτο που ρωτας ειναι αν θεωρειται λεσχη ο ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ επειδη περιλαμβάνει - μεταξυ αλλων - στο καταστατικό του την υποστηριξη με κάθε τρόπο του ΑΣ ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ ?
 
Δηλαδη ιδρυεται το ΑΣ ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ με ερασιτεχνικη ομαδα ποδοσφαιρου και στο καταστατικο της εχει ως σκοπο να υποστηριζει το ΑΣ ΠΑΝΚΩΜΟΠΟΛΙΑΚΟΣ και τις αθλητικες ομαδες του ?

Ναι, ακριβώς αυτό αλλά: όχι αν θεωρείται Λέσχη ο ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ αλλά αν η συνολική δραστηριότητα του, όταν παρουσιάζει ενδείξεις δραστηριοποίησης ως Λέσχη (κατά τον ορισμό του 2725) εμπίπτει στα του νόμου 2725 περί λεσχών κλπ. Ουσιαστικά δε με ενδιαφέρει το αν θερείται Λέσχη (προφανώς και δεν θεωρείται και δεν είναι) αλλά το αν η εν τέλει δραστηριότητά του (αυτή που κατά τις ενδείξεις φαίνεται να πραγματοποιεί) ελέγχεται κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό νόμο για τις Λέσχες. Για να σου το θέσω πιο περιγραφικά: Μετά απο όσα διάβασες στη σχετική νομοθεσία, όπως περπατάς στο Λιμάνι βλέπεις ένα λυόμενο και απο έξω έχει μια ταμπελίτσα που γράφει "Λέσχη φίλων Πανχωριατικού". Μπαίνεις μέσα , ρωτάς "τι είσαστε εσείς εδώ ρε παιδιά?" και σου απαντάνε οτι είναι αυτό που σου περιγράφω πιο πάνω, με καταστατικό κλπ (στην προηγούμενη απάντησή μου). "Και τι κάνετε εδώ ρε παιδιά?". "Ε, μαζευόμαστε, βλέπουμε αγώνες του Πανχωριατικού, κοπανάμε τύμπανα όταν μπαίνει γκολ κλπ, πάμε βλέπουμε και κανέναν αγώνα απο κοντά". "Καμιά ομαδούλα έχετε φτιάξει ας πούμε, έχετε κάποια αθλητική δραστηριότητα?" , "μέχρι στιγμής, όχι". Ως τι θα το αντιμετωπίσεις? Υπάρχει πρόβλημα ή όχι? πως θα το χειριστείς?
 

Το ερωτημα θελω να το διατυπωσεις με αλλο τροπο γιατι δεν καταλαβαινω τις θες να πεις μιας και αναφερεσαι σε παρανομη λειτουργια ''χωρου''
 
Οι δραστηριοτητες μπορουν να ειναι παρανομες, οχι ο χωρος
 
Για τα λοιπα θα πρεπει να ανατρεξεις στην οργανικη νομοθεσια της ΕΛΑΣ που αναθετει αρμοδιοτητες σε καθε επιμερους υπηρεσια και να δεις τι καθηκοντα αναθετει στην καθε μια
 
Μονο απο τον τιτλο Υποδιέυθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας και απο το οτι υπαγεται στην Διεύθυνση Ασφαλείας δεν σημαινει απαραιτητα οτι ολες οι αρμοδιοτητες ασκουνται απο αυτην. Μπορει να ασκει αρμοδιότητες ΜΟΝΟ για την αντιμετωπιση περιστατικων εκδήλωσης βίας
 

Ίσως το πιο ορθό είναι η έκφραση "παράνομη χρήση" τέτοιου χώρου καθώς η Αστυνομία αδειοδοτεί τη χρήση του χώρου ως εντευκτήριο (ή γραφεία).
Ως προς την αρμοδιότητα η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Ασφαλείας, το διοικητικό κομμάτι όμως της έκδοσης αδειών και της σφράγισης ανήκει στη Γενική Αστυνόμευση. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τα όσα προβλέπονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με τις Λέσχες, τα παραρτήματα κλπ έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση (ευκολότερος εντοπισμός και τιμωρία των υπαιτίων) των φαινομένων βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων και εν τέλει αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου εντός και εκτός γηπέδων. Αυτό ως αποστολή έχει ανατεθεί στην Ασφάλεια. Όταν όμως το θέμα φτάνει να ελεγχθεί π.χ. απο την Εισαγγελία, η Ασφάλεια αιτείται στοιχεία σχετικά με τα παραρτήματα Λεσχών και τυχόν λειτουργούντων γραφείων απο το Α.Τ. Και αναρωτιέμαι, λογικά, το Α.Τ. δεν είναι η Υπηρεσία που θα έπρεπε να απευθύνεται στο Τ.Α. (και όχι το αντίθετο)? (το περί αρμοδιότητας δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εσένα Σπύρο. Το θέτω ώστε να δω και πως αντιμετωπίζεται σε άλλες Διευθύνσεις της χώρας)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Ναι, ακριβώς αυτό αλλά: όχι

Ναι, ακριβώς αυτό αλλά: όχι αν θεωρείται Λέσχη ο ΠΑΝΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ αλλά αν η συνολική δραστηριότητα του, όταν παρουσιάζει ενδείξεις δραστηριοποίησης ως Λέσχη (κατά τον ορισμό του 2725) εμπίπτει στα του νόμου 2725 περί λεσχών κλπ. Ουσιαστικά δε με ενδιαφέρει το αν θερείται Λέσχη (προφανώς και δεν θεωρείται και δεν είναι) αλλά το αν η εν τέλει δραστηριότητά του (αυτή που κατά τις ενδείξεις φαίνεται να πραγματοποιεί) ελέγχεται κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό νόμο για τις Λέσχες.
 

Όπως προαναφέρθηκε είναι ΑΛΛΗ οντότητα το Αθλητικο Σωματείο και ΑΛΛΗ οντοτητα η ΛΕΣΧΗ
 
Αθλητικό σωματείο είναι νομική οντότητα που ασχολείται με την προπονηση αθλητών για συμμετοχή σε αγώνες
 
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε :
- τα μέλη του σωματείου
- τους προπονητες βοηθους προπονητων κτλ
- το διοικητικους υπαλληλους
- τους αθλητές
 
Λεσχη είναι η νομική οντότητα που αποτελείται απο ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ που με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου
 
Αυτο που πιθανολογω σε μπερδευει ειναι η με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου απο καποιο μέλος του ιδιου του σωματειου
 
Στην μια περιπτωση εχουμε προσωπα που προβαινοπυν στην δραστηριοτητα αυτη με την ιδιοτητα τους ως μελη της Λεσχης
 
Στην άλλη περιπτωση εχουμε προσωπα που προβαινουν στην δραστηριοτητα αυτη με την ιδιοτητα τους ως μελη του Αθλητικου Σωματειου
 
Μπορεί οι πράξεις του ατόμων να είναι ίδιες αλλά αλλάζει η ιδιότητα του ατόμου
Στην μια είναι ΦΙΛΑΘΛΟΣ-μέλος του σωματειου Α (Λέσχης φίλων) στην άλλη είναι μέλος του σωματειου Β (Αθλητικου σωματειου) 
 
Στην μια περίπτωση εφαρμόζεται η νομοθεσία για τις λέσχες ενω στην άλλη ΟΧΙ γιατι ΔΕΝ ειναι λέσχη.
 
Στην μια περίπτωση είναι οι φιλαθλοι της ομάδας, ενω στην άλλη η ΙΔΙΑ Η ΟΜΑΔΑ
 
Το κομματι της νομοθεσιας που αφορα τις λεσχες εφαρμόζεται στα σωματεία που εχουν αναγνωριστεί ως σωματεία λέσχες  

 
Για να σου το θέσω πιο περιγραφικά: Μετά απο όσα διάβασες στη σχετική νομοθεσία, όπως περπατάς στο Λιμάνι βλέπεις ένα λυόμενο και απο έξω έχει μια ταμπελίτσα που γράφει "Λέσχη φίλων Πανχωριατικού". Μπαίνεις μέσα , ρωτάς "τι είσαστε εσείς εδώ ρε παιδιά?" και σου απαντάνε οτι είναι αυτό που σου περιγράφω πιο πάνω, με καταστατικό κλπ (στην προηγούμενη απάντησή μου).
 
Το εμπλεξες πολυ το παραδειγμα με αλλες νομοθεσιες. Λυομενα σε λιμάνι δεν προβλεπονται για τετοιες περιπτωσεις και θα ηταν παρανομο οποτε θα πήγαινε για κατεδαφιση οποτε δεν θα μπαιναμε στην διαδικασια της νομοθεσιας της λεσχης. Ειμαι σιγουρος ομως οτι δεν ρωτας αυτο αλλα ρωτας τι θα γινοταν αν σε ενα αλλο χωρο που θα μπορουσε να στεγασει σωματειο, περναγες απεξω και εβλεπες οσα περιεγραψες παρακατω. Οποτε παμε παρακατω
 
απο έξω έχει μια ταμπελίτσα που γράφει "Λέσχη φίλων Πανχωριατικού".
 
Όπως προανέφερα το τι γραφει η ταμπέλα είναι άσχετο. Η ταμπέλες γράφουν ''διακριτικές ονομασίες''. Σημασία έχουν οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται.
 
π.χ. η ταμπλέλα αναγράφει την διακριτική ονομασία ''cafe lunatic'' αλλα οι δραστηριοτητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οβελιστήριου. Αν η άδεια λειτουργίας είναι για οβελιστήριο τότε όλα είναι νόμιμα γιατι οι κάθε είδους άδειες, αναγνωρίσεις, εγκρίσεις κτλ δίνονται για τις δραστηριοτητες  
 
Μπαίνεις μέσα , ρωτάς "τι είσαστε εσείς εδώ ρε παιδιά?" και σου απαντάνε οτι είναι αυτό που σου περιγράφω πιο πάνω, με καταστατικό κλπ (στην προηγούμενη απάντησή μου).
 
Δεν με απασχολεί το καταστατικό από μόνο του. Με ενδιαφέρει και η απόφαση του πρωτοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό για να δώ ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ διέπει τις δραστηριότητές σας. Είστε γενικό σωματείο του ΑΚ ? Είστε ειδικό σωματείο του Ν2725 ? και αν είστε του 2725 ποιας κατηγορίας του 2725 ?
Τι είδους σωματείο από τα ακόλουθα ειστε :
- Αθλητικο Σωματείο ?
- ΤΑΑ ?
- ΑΑΕ ?
- ΠΑΕ ?
- ΛΕΣΧΗ ? 
 
 
"Και τι κάνετε εδώ ρε παιδιά?". "Ε, μαζευόμαστε, βλέπουμε αγώνες του Πανχωριατικού, κοπανάμε τύμπανα όταν μπαίνει γκολ κλπ, πάμε βλέπουμε και κανέναν αγώνα απο κοντά". "Καμιά ομαδούλα έχετε φτιάξει ας πούμε, έχετε κάποια αθλητική δραστηριότητα?" , "μέχρι στιγμής, όχι". Ως τι θα το αντιμετωπίσεις? Υπάρχει πρόβλημα ή όχι? πως θα το χειριστείς?
 
Εδω τωρα μπερδευει
Αν συμφωνα με την αποφαση του πρωτοδικειου ειναι ΑΣ ή ΤΑΑ ή ΑΑΕ(ΠΑΕ) μπορουν να μαζευόνται, να βλέπουν αγώνες, να κοπανάνε τύμπανα όταν μπαίνει γκολ κλπ, να πηγαινουν να βλέπουν και κανέναν αγώνα απο κοντά 
 για την συγκεκριμενη ομαδα γιατι οι ιδιοι ειναι η ομαδα και ΔΕΝ ειναι φίλαθλοι
 
ΟΜΩΣ σε ποιον αγωνα πανε αφου δεν υπαρχει ομαδα ? 
 
Αν συμφωνα με την αποφαση του πρωτοδικειου ειναι ΛΕΣΧΗ, τοτε πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με  :
-βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο της ΓΓΑ
-αδεια αστυνομικής αρχής δίοτι το οτι μαζευόνται, να βλέπουν αγώνες, να κοπανάνε τύμπανα όταν μπαίνει γκολ κλπ, να πηγαινουν να βλέπουν και κανέναν αγώνα απο κοντά 
είναι δραστηριότητες γραφείου/εντευκτηριου
 
Είναι άλλο πράγμα το να μαζεύτηκαν τα 5 ατομα του ΔΣ για λήψη απόφασης, άλλο πράγμα να μαζεύτηκαν ολα τα μέλη για εκλογές νέου ΔΣ και ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ το μαζευτηκαν απλά μέλη για καφέ ή για να δούν αγώνα βαρώντας τυμπανα στα γκόλ
 
Δεν υπάρχει όμως καμία παρανομία στο "Καμιά ομαδούλα έχετε φτιάξει ας πούμε, έχετε κάποια αθλητική δραστηριότητα?" , "μέχρι στιγμής, όχι".
 
 
 
Και αυτό διότι οι λεσχες ΔΕΝ εχουν δικαίωμα δημιουργίας ομάδας ΟΥΤΕ αθλητικής δραστηριότητας
 
Ίσως το πιο ορθό είναι η έκφραση "παράνομη χρήση" τέτοιου χώρου καθώς η Αστυνομία αδειοδοτεί τη χρήση του χώρου ως εντευκτήριο (ή γραφεία).
 
Κατα την άποψη μου το ορθο ειναι οτι η άδεια δινεται για την ''πραγματοποιηση δραστηριοτητων γραφειου ή εντευκτηρίου ''
 
Δεν δίνεις αδεια δηλαδη να χρησιμοποιηθεί ο χώρος Χ και όχι ο χωρος Ψ αλλά να πραγματοποιησεις δραστηριοτητες γραφειου ή εντευκτηρίου''
 
Πιστεύω οτι αναφέρεσαι στην ''πραγματοποιηση δραστηριοτητων γραφειου ή εντευκτηρίου'' χωρίς άδεια από την αστυνομία
 
Αυτό είναι πολύπλοκο θέμα που κατα την άποψη μου θέλει μελέτη του καταστατικού για τον τρόπο λειτουργίας της λέσχης και τον τρόπο εκδήλωσης των δραστηριοτήτων και πεφτουμε σε περιπτωσιολογια
 
Αν πχ η δραστηριοτητα που εντοπίζεις στο χώρο είναι :
- μαζεύτηκαν τα 5 ατομα του ΔΣ για λήψη απόφασης ή
- μαζεύτηκαν ολα τα μέλη για εκλογές νέου ΔΣ 
 
εγω προσωπικά ΔΕΝ θα ασχολιόμουν
 
Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τα όσα προβλέπονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με τις Λέσχες, τα παραρτήματα κλπ έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση (ευκολότερος εντοπισμός και τιμωρία των υπαιτίων) των φαινομένων βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων και εν τέλει αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου εντός και εκτός γηπέδων.
 
Το τι σκοπό κάθε έχει κάθε διάταξη μπορεί να ανευρεθεί μονο στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων από την ιστοσελίδα της βουλής
 
 
Όταν όμως το θέμα φτάνει να ελεγχθεί π.χ. απο την Εισαγγελία, η Ασφάλεια αιτείται στοιχεία σχετικά με τα παραρτήματα Λεσχών και τυχόν λειτουργούντων γραφείων απο το Α.Τ.
 
λογικό το βλέπω. σε ρωτάει ''ποσες και ποιες αδειες εχεις χορηγησει'' διοτι οπως ειπες:
το διοικητικό κομμάτι όμως της έκδοσης αδειών και της σφράγισης ανήκει στη Γενική Αστυνόμευση.
 
 
Και αναρωτιέμαι, λογικά, το Α.Τ. δεν είναι η Υπηρεσία που θα έπρεπε να απευθύνεται στο Τ.Α. (και όχι το αντίθετο)? 
 
Κατα την άποψη μου με βάση την λογική του επιχειρησιακού μάνατζμεντ θα πρέπει να αλληλενημερώνεστε αυτεπάγγελτα χωρίς μεταξύ σας αιτήματα-ερωτήματα
 
- τα ΤΑ ''σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας στο χώρο τάδε παρατηρείται δραστηριοτητα λέσχης/παραρτηματος/γραφειου/εντευκτηριου φιλάθλων ομάδας ταδε''
 
- τα ΑΤ κοινοποίηση στα ΤΑ :
----- κάθε αιτήματος άδειας (ανεξάρτητα αν εκδόθηκε η απορρίφθηκε)
----- κάθε άδειας
----- κάθε κοινοποίησης
----- κάθε γνωστοποίησης
----- κάθε αναστολής βεβαίωσης 
κλπ κλπ κλπ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Μάλλον σε μπέρδεψα. Ας αφήσω

Μάλλον σε μπέρδεψα. Ας αφήσω στην άκρη αόριστα παραδείγματα, αναφορές σε καταστατικά κλπ
1. Έχουμε ένα σωματείο το οποίο με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναγνωρίζεται ως αθλητικό σωματείο κατά τα άρθρα 1 του Ν. 2725/1999 και 78 του Α.Κ. . Το αθλητικό σωματείο αυτό έχει την επωνυμία "Αθλητικός - Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων ΑΠΟΕΛ - Οι Οδοκαθαριστές".
2. Η ΑΠΟΕΛ είναι άλλο Αθλητικό σωματείο (του άρθρου 1 Ν. 2725/1999) που εδρεύει σε άλλη περιοχή της χώρας, έχει δική της λέσχη, δικά της παραρτήματα , κλπ, είναι ΑΣΧΕΤΗ με το αθλητικό σωματείο των Οδοκαθαριστών και έχει ποδοσφαιρική ομάδα (Τ.Α.Α.).
3. Οι Οδοκαθαριστές στεγάζονται σε νοικιασμένο χώρο, έχουν βάλει απο έξω ταμπέλα που αναγράφει "Λέσχη Φίλων ΑΠΟΕΛ".
4. Η συνολική δραστηριότητα των Οδοκαθαριστών περιορίζεται (πραγματικά, όχι θεωρητικά) στις δραστηριότητες υποστήριξης της ΑΠΟΕΛ όταν αυτή αγωνίζεται, είτε με συγκέντρωση προσώπων στο νοικιασμένο χώρο για παρακολούθηση αγώνων της απο την τηλεόραση, είτε με μετακινήσεις των Οδοκαθαριστών για παρακολούθηση των αγώνων απο κοντά, στα γήπεδα.
Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικά αθλητικά σωματεία του άρθρου 1 του Ν. 2725/1999 εκ των οποίων το πρώτο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο υποστήριξης του δεύτερου και τα μέλη του πρώτου υποστηρίζουν την ποδοσφαιρική ομάδα του δεύτερου (με ρητή αναγραφή τούτου στο καταστατικό του πρώτου)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Ως προς το θέμα της άδειας

Ως προς το θέμα της άδειας γραφείου, η πράξη όπως την έχω δει απο άλλες υπηρεσίες έχει τον τίτλο "Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Λέσχης" (ή παραρτήματος Λέσχης, ανάλογα) και αδειοδοτεί τη λειτουργία γραφείου σε συγκεκριμένο χώρο. ("Χορηγούμε στη Λέσχη Φίλων του Α.Σ. Αρμενίας , η οποία συστάθηκε με την απο τάδε απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω σωματείου, άδεια λειτουργίας γραφείου στην οδό τάδε αριθμό τάδε, το οποίο θα λειτουργήσει σε χώρο του 4ου ορόφου")
Ως προς το θέμα της αρμοδιότητας μου φαίνεται λογική η αρμοδιότητα του Α.Τ. ως προς το διοικητικό κομμάτι. Ως προς τον έλεγχο εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας όμως θεωρώ με βάση τις διαταγές οτι ανήκει ως αρμοδιότητα στα Τμήματα Ασφαλείας (δηλαδή θα αδειοδοτήσω εάν υποβληθεί αίτηση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις , θα σφραγίσω αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όμως ο έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας νομίζω πως ανήκει στα Τ.Α.) αλλά θα το ξεκαθαρίσω μέσω του Αρχηγείου αυτό.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
Το σωματείο των οδοκαθαριστών

Το σωματείο των οδοκαθαριστών είναι υποθετικό παράδειγμα ? ή έχεις πραγματική περίπτωση δυο σωματείων του αρθρου 1 που το ενα δεν εχει καν ομαδα και υποστηριζει την ομαδα του αλλου ?
 
Σε ρωταω διοτι οι λεσχες δεν ειναι αθλητικα σωματεια του αρθρου 1

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Δύο αθλητικά σωματεία του

Δύο αθλητικά σωματεία του άρθρου 1 του Ν. 2725/1999 που το ενα δεν εχει καν ομαδα και υποστηριζει την ομαδα του αλλο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 ημέρες 8 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 108
Πραγματική περίπτωση Σπύρο.

Πραγματική περίπτωση Σπύρο. Στο περιγράφω όπως ακριβώς υφίσταται.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 304
δες τα email σου

δες τα email σου

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.