ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 20:24
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 11
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Καλησπέρα, υπηρετώ στην επαρχία και διενεργείται σε βάρος μου ΕΔΕ για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλείται η αργία με απόλυση, μπορεί το πειθαρχικό συμβούλιο να προτείνει την μετάθεσή μου σε άλλον νομό; αν ναι που βασίζεται;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 10 ώρες
Administrator
Εγγραφή από: 25/10/2009 - 23:10
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 82
ΠΔ 100/2003 Άρθρο 17

ΠΔ 100/2003 Άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση α
(Έκτακτη μετάθεση) α. Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετεί, μετά από πρόταση του αρμοδίου πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινομένου αστυνομικού.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 21/07/2014 - 20:24
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 11
Ευχαριστώ για την απάντηση,

Ευχαριστώ για την απάντηση, όμως αρχικά στο άρθρο 17 π.δ. 100/2003 αναφέρεται ότι:
 
 1. Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται
οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής
του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης στις παρακάτω περιοριστικά
αναφερόμενες, περιπτώσεις:
 
α. Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος ή σοβαρού πειθαρχικού
παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής
τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετεί, μετά από πρόταση του αρμοδίου πειθαρχικού
Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για
την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου αστυνομικού.
 
Δηλαδή προβλέπει μετάθεση μόνο στην ίδια περιοχή μετάθεσης, δηλαδή στην περίπτωσή μου εντός της ίδιας Αστυν. Δ/νσης,,το ερώτημα ήταν αν προβλέπεται  εκτός Αστυν. Δ/νσης ;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.