Παραβολο ανακλησης εγκλησης

17 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 12/10/2015 - 14:36
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 19
Παραβολο ανακλησης εγκλησης

Ποσο ειναι το παραβολο ανακλησης εγκλησης και που προβλεπεται;;;;;;;;;;;;;;;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
Διάβασε το άρθρο 53 του Κ.Π.Δ

Διάβασε το άρθρο 53 του Κ.Π.Δ.. Για αυτό  το λόγο αν μπεις στη σελίδα e-παράβολο δε θα βρεις ούτε στο υπουργείο μας, ούτε και στο εσωτερικών ή το δικαιοσύνης παράβολο ανάκλησης.   

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 20/05/2012 - 12:41
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 15
Το παράβολο της ανάκλησης της

Το παράβολο της ανάκλησης της έγκλησης είναι 50,23 ευρώ. Κόβεται στην ΔΟΥ ή στο ΓΕΦ σε ΚΑΕ Γενικό

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
Για να μιλάμε συγκεκριμένα

Για να μιλάμε συγκεκριμένα δεν είναι ακριβώς παράβολο, είναι δικαστικά έξοδα και τέλη που επιβαρύνουν τον ανακαλούντα και αν έκανες τον κόπο να διαβάσεις το αρ. 53 του Κ.Π.Δ. θα έβλεπες  πως, ο νομοθέτης ορίζει επακριβώς τι είναι τα έξοδα της ανάκλησης και το ότι δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολής τους και φυσικά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου που δέχεται την ανάκληση( αρθ.52 και 42).
   Το ότι δεν υπάρχει σαν παράβολο στη σελίδα που αναφέρω είναι εξ αυτού του λόγου ,ότι δηλαδή δεν είναι παράβολο, αλλά δικαστικά έξοδα.
  Το ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις  αυτό που γράφεις( γενικό ΚΑΕ….) δε σημαίνει ότι είναι σωστό και  ότι προβλέπεται από κάπου, αλλά, θα πρέπει να ομολογήσω ότι γίνεται αποδεκτό. Αλλά  για ποιο λόγο να κάνουμε κάτι διαφορετικό  όταν ο νομοθέτης προβλέπει κάτι συγκεκριμένο;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 5 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
EΞΟΔΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ

Επί ανακλήσεως εγκλήσεως δηλωθείσας μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και μέχρι ενάρξεως της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, τα έξοδα ανάκλησης ορίζονται σε ογδόντα (80) ευρώ (άρθρο 3 παρ. 4 στοιχ. α΄ Ν.663/1977 όπως τροπ. και ισχύει, σε συνδ. με την υπ΄ αριθ. 123827 από 23-10-2010 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 1991 τ.Β΄ 23-10-2010 και άρθρο 584 Κ.Π.Δ.). Πολύ ορθά αναφέρει παραπάνω ο συνάδερφος (kg 1204) ότι δεν υφίσταται παράβολο ανάκλησης αλλά έξοδα ανάκλησης - ποινικής διαδικασίας. Από το συνδιασμό των ανωτέρω διατάξεων είναι αυτόδηλο ότι δεν απαιτούνται έξοδα ανάκλησης εγκλήσεως για τα αμιγώς κατ΄ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα  πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η ακόλουθη διάταξη του Ποινικού Κώδικα: υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (άρθρο 244 Π.Κ.).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 4 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Ύψος ποσού εξόδων ανάκλησης (τροποποιήθηκε κάτι;)

Μια διευκρίνηση, στην τελευταία ΚΥΑ του 2010 διαβάζω ότι τα έξοδα ανάκλησης ανέρχονται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Έχει τροποποιηθεί κάτι; 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
-         Ν.663/1977 Άρθρο 3

-         Ν.663/1977 Άρθρο 3 παρ.4 « Τα έξοδα του άρθρου 584 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.( έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση) ορίζονται ως εξής»
εδάφιο α:»Επί ανακλήσεως της εγκλήσεως δηλωθείσης μετά την άσκησιν της ποινικής διώξεως και μέχρι της ενάρξεως της προπαρασκευαστικής διαδικασίας 100δρχ».
      -       Κ.Υ.Α. Αριθμ. 123827 Θέμα: «Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας»
1. Τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.663/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 και συμπληρώθηκε με το άρ− θρο 38 του ν.1968/1991, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από είκοσι πέ− ντε(25) σε πενήντα (50)Ευρώ.
β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από σαράντα (40) σε ογδόντα(80) Ευρώ.
γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
 δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από εκατόν είκοσι (120) σε τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.
 ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πε− νταμελούς Εφετείου από διακόσια πενήντα (250) σε πεντακόσια (500) Ευρώ.
στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από ογδόντα πέντε (85) σε διακόσια (200) Ευρώ.
 ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.663/’77 από διακόσια είκοσι (220) σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
 η) Της παραγράφου 4 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του ν.663/77 από σαράντα(40) σε πενήντα (50) Ευρώ.
  Διαβάζουμε το άρθρο 53 του Κ.Π.Δ. στο οποίο ο νομοθέτης, ορίζει επακριβώς τα έξοδα της ανάκλησης και το ότι δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολής τους και φυσικά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου που δέχεται την ανάκληση και το άρθρο 584 του Κ.Π.Δ. «έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση» παρ. 1 «Σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση, εκείνος που ανακαλεί καταδικάζεται με την ίδια απόφαση ή με το βούλευμα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας».
  Άρα κρατάμε το ότι πρόκειται για δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας και όχι παράβολο, που επιβάλλονται με δικαστική απόφαση ή βούλευμα (άρθρο 584) και δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή τους(αρθ.53). 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
   Όταν ο συνάδερφος

   Όταν ο συνάδερφος (KostasPieria) γράφει για 80 ευρώ έξοδα ανάκλησης ( με την άδειά του ως προς την ερμηνεία) λαμβάνει υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 585 του Κ.Π.Δ. (…Το ποσό των εξόδων είναι ίσο με εκείνο που επιβάλλεται στον κατηγορούμενο που καταδικάζεται από μονομελές πλημμελειοδικείο) που έχει να κάνει με τις περιπτώσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, δηλαδή, τη μία μέρα έχουμε την υποβολή έγκλησης από κάποιον και την άλλη μέρα την ανάκληση αυτής, οπότε ο εισαγγελέας σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο του αρθ. 585, αρχειοθετεί τη μήνυση ή απορρίπτει την έγκληση.     

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 4 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Το άρθρο 585 ΚΠΔ ρητώς

Το άρθρο 585 ΚΠΔ ρητώς αναφέρεται σε περιπτώσεις υποβολής ψευδούς μήνυσης ή έγκλησης, πλην όμως το γεγονός και μόνο ότι κάποιος ανακαλεί γενόμενη έγκληση δε σημαίνει ότι αυτά που έγραφε μέσα είναι απαραίτητα και ψευδή, άρα φρονώ ότι δεν μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής το εν λόγω άρθρο για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, αυτή η διάταξη εφαρμόζεται σε στάδιο που δεν ασκήθηκε ακόμα ποινική δίωξη αλλά αρχειοθετείται η μήνυση με διάταξη Εισαγγελέα (ο οποίος είναι και μόνος αρμόδιος εν προκειμένω να κρίνει εάν αυτή έγινε από δόλο και ήταν εντελώς ψευδής). Επίσης, ως προς το άρθρο 584 ΚΠΔ, αναφέρεται σε επιβολή εξόδων με καταδικαστική απόφαση ή βούλευμα (τουτέστιν εφόσον υφίσταται ήδη ασκηθείσα ποινική δίωξη), πλην όμως δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να τύχει εφαρμογής το άρθρο 3 παρ. 4 εδ. α΄ του Ν.663/1977, που σαφώς προσδιορίζει το είδος των εξόδων στα οποία αναφέρεται (δηλαδή απλή γραμματική ερμηνεία κάνω), τουτέστιν (και μετά την τροποποίηση με την επίμαχη Κ.Υ.Α.) σε πενήντα (50) ευρώ. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 5 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
Και δίκιο να ‘ χεις (;) ,το

Και δίκιο να ‘ χεις (;) ,το θέμα είναι ότι πρόκειται για δικαστικά έξοδα και όχι για παράβολο  και ο ανακαλών δεν έχει την υποχρέωση να τα προκαταβάλλει.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 8 μήνες 4 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 20/03/2013 - 22:30
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 46
Δικαστικά έξοδα

Αυτό σίγουρα...πάντως εμάς παλαιότερα τουλάχιστον που ήμουν σε μικτό ποτέ δεν μας γύρισε εισαγγελέας πίσω δικογραφία με ανα΄κληση έγκλησης παραγγέλοντας να επισυναφθεί παράβολο. Το ίδιο έχουν επισημάνει και εισαγγελείς-έγκριτοι νομικοί που διδάσκουν σε Σχολές της Αστυνομίας. Ακόμα και στην έδρα όμως (ακορατηρίου) ενίοτε δεν τα βεβαιώνουν...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 11/06/2012 - 13:41
Δημοσιεύσεις: 45
Βαθμοί: 118
Καλημέρα. Με βάση τα παραπάνω

Καλημέρα. Με βάση τα παραπάνω, όταν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για κατ' έγκληση διωκόμενα αδικήματα και ο εγκαλών ανακαλέσει, δεν ζητάμε παράβολο, σωστά;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
σωστά. Δεν ζητάμε παράβολο

σωστά. Δεν ζητάμε παράβολο για την ανάκληση. Αν το αποδεκτεί ο Εισαγγελέας που θα χειριστεί την υπόθεση τότε τα χρήματα θα πιστωθούν στο Α.Φ.Μ. του και θα γίνει η εκκαθάριση απο την Δ.Ο.Υ.. Εμείς δεν κάνουμε καμία ενέργεια παρα μόνο να αναγράψουμε σωστά το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ στο έντυπο της εξέτασής του ώστε να τα καταχωρίσουν σωστά απο την Εισαγγελία και να περαστούν στο Α.Φ.Μ. του. Ελπίζω να σε κάλυψα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 11/06/2012 - 13:41
Δημοσιεύσεις: 45
Βαθμοί: 118
Καλησπέρα.Δηλαδή μπορεί να

Καλησπέρα.Δηλαδή μπορεί να ζητηθεί το παράβολο μετά την υποβολή της δικογραφίας, από τον Εισαγγελέα ακόμη και χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 11/06/2012 - 13:41
Δημοσιεύσεις: 45
Βαθμοί: 118
Εννοώ όταν έχει υποβληθεί η

Εννοώ όταν έχει υποβληθεί η δικογραφία με την έκθεση ανάκλησης έγκλησης και αποδοχής αυτής στη φάση της αστυνομικής προανάκρισης η προκαταρκτικής εξέτασης.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/08/2011 - 00:55
Δημοσιεύσεις: 40
Βαθμοί: 328
Δεν ζητείται παράβολο απλώς

Δεν ζητείται παράβολο απλώς γίνεται εκκαθάριση κατευθείαν απο την Εισαγγελία. Δεν προσκομίζει κανένας παράβολο ούτε στην Εισαγγελία. Και όταν έχει υποβληθεί η δικογραφία με την έκθεση ανάκλησης έγκλησης και αποδοχής αυτής στη φάση της αστυνομικής προανάκρισης η προκαταρκτικής εξέτασης δεν χρειάζεται να προσκομιστεί παράβολο σε εμάς. Καταγράφεις  πλήρη στοιχεία και Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ και είναι δουλειά της Εισαγγελίας πλεον να ασχοληθεί με την διαδικασία. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 11/06/2012 - 13:41
Δημοσιεύσεις: 45
Βαθμοί: 118
Εντάξει, σε ευχαριστώ.

Εντάξει, σε ευχαριστώ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.