Π.Δ.Ε. σε δύο αστυνομικούς και ένα πολιτικό υπάλληλο | PoliceNET of Greece

Π.Δ.Ε. σε δύο αστυνομικούς και ένα πολιτικό υπάλληλο

3 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 5 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 14
Βαθμοί: 91
Π.Δ.Ε. σε δύο αστυνομικούς και ένα πολιτικό υπάλληλο

Καλησπέρα, έχω χρεωθεί μια Π.Δ.Ε. σε βάρος δύο αστυνομικών και προκύπτει τελικά πειθαρχική ευθύνη ενός πολιτικού υπαλλήλου. Το ερώτημά μου, είναι το εξής: Στη διαταγή για τη διενέργεια της Π.Δ.Ε. αναφέρεται μόνο να εξετάσω τους αστυνομικούς, αλλά από τη στιγμή που έχει και πειθαρχική ευθύνη ο πολιτικός υπάλληλος, τι προβλέπεται; Θα τον εξετάσω ναι ή όχι και τι ενέργειες πρέπει να κάνω;
Ευχαριστώ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 9 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 97
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι

  Οι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 όπως τροπ. και ισχύει, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄ 09-02-2007 και άρθρο 13 παρ. 1  Ν.4249/2014).    
   Ειδικότερα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107, 109, 117 παρ. 2 στοιχ. β΄ ,118 και 122 του Ν.3528/2007.

Εικόνα SPAT
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1ημέρα 14 ώρες
Member
Εγγραφή από: 24/04/2015 - 06:58
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 5
ΠΟΡΙΣΜΑ Π.Δ.Ε.

Καλημέρα καλή χρονιά. Μια ερώτηση. Οταν διενεργείται Π.Δ.Ε. για τραυματισμό εν ώρα υπηρεσίας, ο ενεργών την ΠΔΕ αξιωματικός προτείνει να μπει στο αρχείο απο πειθαρχικής πλευράς και να κριθεί ότι ο τραυματισμός έγινε εν ωρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Ο προισταμενός του διαφοροποιείται και ξεχωρίζει τις παθήσεις. Αρμόδιος για την τροποποίηση της εν λόγο απόφασης είναι ο τελευταίος; Ευχαριστώ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.