Πολιτικοί υπάλληλοι.

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 18/10/2013 - 17:07
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 9
Πολιτικοί υπάλληλοι.

Ερώτηση: Οι πολιτικοί υπάλληλοι, γνωρίζουμε αν μπορούν να κληθούν σε απολογία βάσει του πειθαρχικού μας δικαίου;
Πχ αν ένας Π.Υ. αργεί συστηματικά να προσέλθει για υπηρεσία, πως λέγχεται πειθαρχικά;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 6 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 02/01/2016 - 19:45
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 79
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΑΣ

- Οι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 όπως τροπ. και ισχύει, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄ 09-02-2007 και άρθρο 13 παρ. 1  Ν.4249/2014). Ειδικότερα: εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107, 109, 117 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 122 του Ν.3528/2007 αναφορικά με τις πειθαρχικές ποινές και τα όργανα επιβολής αυτών. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από πολιτικό υπάλληλο συντάσσεται σχετική αναφορά από το διαπιστώσα την πράξη αστυνομικό και ασκείται ο πειθαρχικός έλεγχος από το διοικητή της Υπηρεσίας.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.