ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 25/10/2014 - 21:22
Δημοσιεύσεις: 37
Βαθμοί: 117
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Αρθρο 1

Ορισμοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τον παρόντα νόμο θεωρείται:
1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης, σε βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα.

2. α. οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους.
β. στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια.
γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους.

3. θύμα ενδοοικογενειακής βίας κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος του οποίου τελείται αξιόποινη πράξη κατά τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος. Θύμα είναι και το μέλος, στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας.

Καλησπερα και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

Σας παραθέτω τις παραπάνω αρχικές παραγράφους που αφορούν τον Νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το ερώτημα που έχω να θέσω είναι:

Σε περίπτωση που προσέλθει και υποβάλλει μία γυναίκα έγκληση σε βάρος του πρώην συντρόφου της π.χ. για απειλή και ελαφρές σωματικές βλάβες, πράξεις που υπάγονται στον Νόμο περί ενδοοικογενειακής, ισχύουν και για τον πρώην σύντροφο σε περίπτωση τέλεσης αυτών των αδικημάτων ή υπόκεινται ποινικά στα συνήθη άρθρα Π.Κ. και γνωστοποιούμε ότι οφείλει να προσκομίσει και σχετικό παράβολο;;
--Γίνεται μνεία βέβαια ότι υπάρχει και παιδί αλλά και δικαστική απόφαση που ορίζει την επιμέλεια και την επικοινωνία αυτού (παιδιού) με τον πρώην σύντροφο--.

Το θέμα είναι ότι στην παρ.2 περί. (γ) αναφέρει ΜΟΝΟ για πρώην συζύγους ΟΧΙ για πρώην συντρόφους.

Ισχύει μήπως η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και μπορεί να υπαχθεί και εκεί (ενδοοικογενεικακή;;)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 4 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 30/09/2014 - 16:30
Δημοσιεύσεις: 28
Βαθμοί: 126
Τα εμπλεκομενα ατομα

Τα εμπλεκομενα ατομα συνοικουν καταρχας ή οχι;

 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 ημέρες
Review Team
Εγγραφή από: 25/10/2014 - 21:22
Δημοσιεύσεις: 37
Βαθμοί: 117
Πρωήν Σύντροφος

όχι όχι συνάδελφε...συνοικούσαν, έκαναν το παιδί και ακολούθως ακολούθησε διαζύγιο. Υπάρχει και δικαστική απόφαση Πρωτοδικείου που ορίζει την επικοινωνία.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 09/07/2012 - 23:43
Δημοσιεύσεις: 7
Βαθμοί: 53
2γ ως και στους τεως συζύγους

2γ ως και στους τεως συζύγους...

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.