Σφράγισμα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Εγγραφή από: 14/05/2015 - 08:15
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 1
Σφράγισμα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παρακαλώ, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει στο εξής ζήτημα: Πως μπορεί ένας πολίτης να πληροφορηθεί ποιά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν συμπληρώσει τρεις μηνύσεις στο ίδιο έτος και πρέπει να σφραγιστούν; Υπάρχει κάποια ΔΗΜΟΣΙΑ διαδικασία; 
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια.

Εικόνα annamaria
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 9 μήνες
Member
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 15:43
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 29
Ενημέρωση πολίτη για υποβολή μηνύσεων σε υγειονομ. καταστήματα

Κάθε πολίτης που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τον Ν.3448/2006 όπως αντικ. με τον Ν.4305/2014 μπορεί να προσφύγει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να καταθέσει σχετικό αίτημα γνωστοποίησης των μηνύσεων για το κατάστημα που τον ενδιαφέρει. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας αυτής (ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων), για να είναι απόλυτα σίγουρος, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κοινοποιώντας και την αίτηση του πολίτη και η Αρχή αυτή θα του απαντήσει αν νομιμοποιείται ή όχι να γνωστοποιήσει στον πολίτη τα ζητούμενα στοιχεία.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.