Τροχοσπιτα

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 εβδομάδα 4 ημέρες
Hero
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:58
Δημοσιεύσεις: 100
Βαθμοί: 175
Τροχοσπιτα

Με τα τροχοσπιτα τι ισχύει στην παραλία, τι παράβαση ειναι?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 433
αριθ. Πρωτ. 1259/15/548402

αριθ. Πρωτ. 1259/15/548402 στις 27/3/2015 εγκύκλιος αρχηγειου ΕΛΑΣ
εξαρτάται από το όχημα και από την χρήση
διαφορετικά αντιμετωπίζεται το απλό ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο και διαφορετικά το αυτοκινούμενο (το οποίο θεωρείται όχημα ΙΧ και αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. βλεπε 29949/1841 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τΒ 21/12-9-2009) προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα εντάσσονται στην κατηγορία Μ)
διαφορετικά αντιμετωπίζεται το αυτοκινούμενο που απλά σταθμεύει με δυνατότητα άμεσης αναχώρησης και διαφορετικά όταν είναι ''εγκατεστημένο'' προς κατασκήνωση
διαφορετικά αντιμετωπίζεται η παραθαλάσσια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ''παραλία'' και διαφορετικά αν ΔΕΝ έχει χαρακτηριστεί
τα κυρια στοιχεία με βάση θα κριθεί πως τιμωρείται η κάθε περίπτωση εξαρτάται από το αν το ''τροχόσπιτο'' είναι:
α. αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο,
β. απλά σταθμευμένο με δυνατότητα άμεσης αναχώρησης ή εγκατεστημένο για κάμπινγκ
γ. σε χώρο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό
δ. σε οδόστρωμα ή όχι
και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να έχουμε παράβαση του άρθρου 7 παρ 18 του Ν 4276 / 2014 ή παράβαση του ΚΟΚ άρθρο 34 (παράγραφος ανάλογα με την περίπτωση)
 
ορισμένες παρατηρήσεις
1. ΠΑΡΑΛΙΑ
Στο ισχύον δίκαιο η ''παραλία'' δεν έχει την γραμματική και γεωλογική ερμηνεία, δηλαδή δεν ερμηνεύεται ως ''πάραλος γή'' (παραθαλάσσια περιοχή) αλλά αποτελει νομική έννοια
σε αντίθεση με τον αιγιαλό ο οποίος είναι φυσικό δημιούργημα, η παραλία είναι δημιούργημα του νομοθέτη και δημιουργείται με απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί αιγιαλού και παραλίας
Έτσι λοιπόν μπορεί γραμματικά και γεωλογικά να έχουμε στάθμευση τροχόσπιτου σε μια παραθαλάσσια περιοχή, αν όμως το συγκεκριμένο σημείο δεν βρίσκεται εντός των ορίων του αιγιαλού ή της παραλίας, εκλείπει απαραίτητο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της άδικης πράξης
Αυτό σημαίνει ότι αν στο λεκτικό της μύνυσης ή της παράβασης αναφερθεί ως τόπος παράβασης η ορολογία ''παραλία'' και αποδειχθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει καθοριστεί παραλία υπάρχουν οι εξής πιθανότητες
α. στην ποινική διαδικασία να αθωωθεί λόγω έλλειψης στοιχείου αντικειμενικής υπόστασης εκτός και αν αυτεπαγγέλτως αλλαχθεί η κατηγορία σε στάθμευση σε ''κοινόχρηστο εν γένει χώρο''
β. στο διοικητικό δικαστήριο να αθωωθεί για έλλειψης στοιχείου αντικειμενικής υπόστασης και πλημμελή αιτιολογία
 
2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Επιτρέπεται η φιλοξενία μέχρι ενός τροχόσπιτου. Έχει τύχει σε παραθαλάσσιο ιδιωτικό χώρο να εντοπιστούν 3 τροχόσπιτα αλλά τα 2 να ανήκουν στον ιδιοκτήτη του χώρου και μονο το τρίτο να φιλοξενείται. Άρα πρεπει να ελέγχεται σε παρόμοια περίπτωση ότι πρόκειται για φιλόξενία περισσότερων του ενός και όχι για ιδιόχρηση του χώρου από τον ιδιοκτήτη.
(φιλοξενία = η υποδοχή και παροχή στέγης ή/και τροφής ή/και περίθαλψης ή/και φροντίδας ή/και περιποίησης σε ένα ή σε περισσότερα άτομα κατά την προσωρινή τους παραμονή σε ξένο σπίτι: )
 
3. ΧΩΡΟΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙΑ
Υπάρχουν περιοχές αιγιαλού και παραλίας οι οποίοι είναι εξομοιωμένοι με λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου περι αιγιαλού παραλίας (βλέπε παρακάτω). Σε αυτούς τους χώρους τοπική αρμοδιότητα έχει το λιμενικό και σε αυτή την περίπτωση ο χώρος αντιμετωπίζεται ώς χερσαία ζώνη λιμένα και η στάθμευση ώς στάθμευση σε λιμένα.
 
Ν 4276 / 2014 - φεκ 155 Α http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204276_2014.htm
αρθρο 7
18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του ν. 2696/1999 (Α'57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.
 
Ν 2971/2001 περι αιγιαλου και παραλίας
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.
2. «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.
Άρθρο 7
Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί
1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό και τη χάραξη του αιγιαλού προσδιορίζει και την παραλία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η παραλία χαράσσεται στο ίδιο διάγραμμα για τον αιγιαλό με κίτρινη πολυγωνική γραμμή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.
2.
3.
4. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία δημιουργείται η παραλία, οι κύριοι των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή, θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση περί τούτου και οφείλουν για μια διετία να μην προβούν σε οποιαδήποτε γενικά κατασκευή, βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη τυχόν προσθήκη στα ακίνητα αυτά, ενώ αύξηση της αξίας τους που οφείλεται σε μία από τις πιο πάνω ενέργειες δεν αποζημιώνεται.
 
ατείνεται μέχρι 31.12.2004»).
 
Άρθρο 28
Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα
1. Ο καθορισμός των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) γίνεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πιο πάνω γνώμες παρέχονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, αλλά αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο καθορισμός των χώρων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται και χωρίς τις άνω γνώμες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.