Χορήγηση Αδείας ( Κανονικής η Βραχείας ) έπειτα από μακρά αναρρωτική

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 20:52
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 22
Χορήγηση Αδείας ( Κανονικής η Βραχείας ) έπειτα από μακρά αναρρωτική

Καλησπέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπεται σχετικά με την χορήγηση αδειών σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος είναι σε μακρά αναρρωτικήαπό 1/1/2018 έως και 29/6/2018
Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να αιτηθεί αδείας ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 30/08/2011 - 11:08
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 10
5. «Οι επανερχόµενοι από

5. «Οι επανερχόµενοι από αργία µε πρόσκαιρη παύση ή αργία µε απόλυση δε δικαιούνται
κανονική άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της
ενέργειας εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του 2µήνου. Επίσης δεν
δικαιούνται τέτοια άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος όσοι επανέρχονται από µακρά
αναρρωτική άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 60 Π.∆ 584 (Α' 204),
πριν την πάροδο εξαµήνου από της επανόδου των». (5)

5
Η παρ. 5 του άρθρου 2, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 12/1994 (ΦΕΚ Α' 10) και ισχύει
από 08.02.1994. Ο επανερχόµενος από µακρά αναρρωτική άδεια του άρθρου 60 του Π.∆.584/85 θεµελιώνει
δικαίωµα λήψης κανονικής άδειας για το τρέχον ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον το προβλεπόµενο από το
άρθρο 2 Π.∆.27/1986 εξάµηνο εξαντλείται εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 20:52
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 22
Συνεπώς δεν έχει να κάνει το

Συνεπώς δεν έχει να κάνει το χρονικό διάστημα μακράς αναρρωτικής αδείας που έχει διανύσει κάποιος μέσα στο έτος. Είτε είναι νας μήνας είτε 6 πρέπει κατά την επάνοδο του να εργαστεί για 6 μήνες πρωτού αιτηθεί άδειας ; Σωστά ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 17/06/2011 - 12:18
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Κανονική άδεια

Έχει αλλάξει συνάδελφε. Καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο με το ΠΔ 10/2018.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 4 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 02/04/2018 - 20:11
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 28
Σωστά συνάδελφε, σύμφωνα με

Σωστά συνάδελφε, σύμφωνα με το Π.Δ. 10/2018, μπορείς πλέον να κάνεις χρήση της κανονικής και της βραχείας σου άδειας κανονικά ακόμα και αμέσως μετά την λήξη της αναρρωτικής σου άδειας. Εάν δεν κάνω λάθος σχετικά πρόσφατα υπήρχε και ανάρτηση εδώ στο POLICENET, σχετικά με το εν λόγω θέμα. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 03/09/2011 - 20:52
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 22
Σας ευχαριστώ για τις

Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. 

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.