Αποσπάσεις Αστυνομικών στο Εξωτερικό - Νομικό Πλαίσιο.

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 ημέρες 2 ώρες
Administrator
Εγγραφή από: 25/10/2009 - 23:10
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 82
Αποσπάσεις Αστυνομικών στο Εξωτερικό - Νομικό Πλαίσιο.

[info]Φίλος Αναγνώστης ερωτά για το Νομικό Πλαίσιο των Αποσπάσεων των αστυνομικών στο Εξωτερικό.[/info]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 1 μήνας
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: Αποσπάσεις Αστυνομικών στο Εξωτερικό - Νομικό Πλαίσιο.

[b]Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε , οι αποσπάσεις των Αστυνομικών στο Εξωτερικό προβλέπονται από το άρθρο 50 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-armodiotetes-organon/...Ν. 1481/1984[/url], από το άρθρο 19 παρ.6 του [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-metatheseis-apospasei...Π.Δ.100/2003[/url] (ΦΕΚ Α-94) και από την υπ΄αριθ. [url=http://www.policenet.gr/portal/downloads/astunomia-metatheseis-apospasei...ιδ[/url]΄ από 16-6-2010 (Β΄- 845) Κ.Υ.Α. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών και Οικονομικών.[/b]

Ειδικότερα :
[b]Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1481/1984[/b] : Απόσπαση οποιουδήποτε αξιωματικού, υπαξιωματικού και αστυφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας σε υπηρεσία εκτός αυτής, όταν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εκτός από τις περιπτώσεις των αποσπάσεων για τις οποίες συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει σύμπραξη και άλλων Υπουργών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (νυν Προστασίας του Πολίτη) μπορεί να αποσπάται προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε υπηρεσίες διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα. Προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συμμετέχει σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 419/1976 (ΦΕΚ Α' 221).
Τα ειδικότερα καθήκοντα, η διοικητική υπαγωγή, οι αποδοχές, το ωράριο εργασίας, η διάρκεια απόσπασης στο εξωτερικό, οι σχέσεις με τους λοιπούς έλληνες υπάλληλους και όλα τα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

[b]Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ.100/2003 (ΦΕΚ Α-94)[/b] : . Για τις αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1481/1984.

[b]Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1027/4/26-ιδ΄ από 16-6-2010 (Β΄- 845) .[/b] Κοινή Υπουργική Απόφαση - Υπουργών: Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών και Οικονομικών:

[b]Άρθρο 1 - Περιπτώσεις αποσπάσεων (στο εξωτερικό)[/b]
1. Οι αστυνομικοί αποσπώνται στο εξωτερικό ως :
α. προσωπικό ασφαλείας των υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό,
β. αστυνομικοί σύνδεσμοι,
γ. προσωπικό διεθνών οργανισμών και ειρηνευτικών αστυνομικών αποστολών,
δ. προσωπικό ειδικών αποστολών.
2. Για την ασφάλεια των υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό δύναται να αποσπάται σε αυτές αστυνομικό προσωπικό με βαθμό αστυφύλακα έως και ανθυπαστυνόμου. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών, ανάλογα με τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρα στην οποία βρίσκεται η ελληνική υπηρεσία, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της υπηρεσίας αυτής προς την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποσπώνται σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ως Αστυνομικοί Σύνδεσμοι αξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου B΄ έως και Αστυνομικού Υποδιευθυντή ανάλογα με τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Οι θέσεις των Αστυνομικών Συνδέσμων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών.
4. Σε διεθνείς οργανισμούς και σε ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα αποσπάται αστυνομικό προσωπικό, με βαθμό Αστυφύλακα έως και Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ανάλογα με τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, όπως περιγράφονται στο υποβαλλόμενο από τον Οργανισμό αίτημα.
5. Στο πλαίσιο ειδικών αποστολών ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους που συνδέονται με ανάγκη νοσηλείας μέλους της οικογένειας αστυνομικού στο εξωτερικό, δύναται να αποσπάται αστυνομικό προσωπικό σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους ή μη στο εξωτερικό, για την αντιμετώπιση αναγκών τάξης και ασφάλειας, όπως η προστασία επισήμων προσώπων.

[b]Άρθρο 2 Προσόντα προσωπικού, κριτήρια επιλογής[/b]
1. Για τις θέσεις προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, ο αστυνομικός απαιτείται:
α. να έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος και να μην υπερβαίνει το 45ο έτος της ηλικίας του την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης,
β. να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τα ως άνω παραπτώματα,
γ. να έχει αξιολογηθεί ως εξαίρετος (γενικός χαρακτηρισμός) την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9). Επίσης να έχει κριθεί στο βαθμό του, όπου αυτό απαιτείται, ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων,
δ. να μην τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχει απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα (60) ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα (12) ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχει παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύει μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
ε. να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή αντίστοιχο τίτλο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας της Β΄ βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας και
στ. να έχει κριθεί κατάλληλος να φέρει πυροβόλο όπλο από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Η πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής αποτελεί επιπλέον προσόν για τις θέσεις της παρ. 1 και μοριοδοτείται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3.
3. Για τις θέσεις των αστυνομικών συνδέσμων, ο αστυνομικός απαιτείται :
α. να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, ή αντίστοιχο τίτλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 ή δίπλωμα της Γ΄ βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας,
β. να έχει αξιολογηθεί ως εξαίρετος (γενικός χαρακτηρισμός) την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9). Επίσης να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων,
γ. να μην τελεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχει απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα (60) ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα (12) ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχει παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύει μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
δ. να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τα ως άνω παραπτώματα,
ε. να έχει γνώση της χρήσης Η/Υ, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο αντίστοιχων σπουδών ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή ανάλογη προϋπηρεσία,
στ. να έχει τουλάχιστον επτά (7) έτη πραγματικής υπηρεσίας αξιωματικού, μετά την έξοδο από την Σ.Α.Ε.Α.,
ζ. να μην καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού του ή να μη συμπληρώνει 35ετία, εντός της επόμενης 5ετίας από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και
η. να έχει κριθεί κατάλληλος να φέρει πυροβόλο όπλο από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Η άριστη γνώση της αγγλικής και η γνώση της γλώσσας της Χώρας στην οποία γίνεται η απόσπαση αποτελούν επιπλέον προσόντα για τις θέσεις της παρ. 3 και μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3.
5. Για την απόσπασή του σε Διεθνείς Οργανισμούς και σε ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές, ο αστυνομικός πρέπει να κατέχει τα υπό στοιχεία (α) έως (ε) και (η) της παρ. 3 προσόντα καθώς και τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος. Εφόσον πρόκειται για αξιωματικό τα ως άνω έτη υπηρεσίας πρέπει να διανύθηκαν μετά την ονομασία του ως αξιωματικού. Επιπλέον απαιτούνται τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που τυχόν καθορίζονται από τους οικείους διεθνείς οργανισμούς ή υπηρεσίες. Η παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά στις περιπτώσεις που η επιλογή του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 14 του άρθρου 3.
6. Για την απόσπαση του σε ειδικές αποστολές, ο αστυνομικός πρέπει να κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται για τις αποσπάσεις προσωπικού ασφαλείας υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό.
7. Δεν έχουν δικαίωμα απόσπασης στο εξωτερικό:
α. οι αστυνομικοί στους οποίους έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε ειδίκευση και ασκούν τα καθήκοντα της ειδίκευσης αυτής, πριν την παρέλευση οκτώ 8 ετών από την απονομή της,
β. οι προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστές του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. και των συνδεδεμένων με αυτό περιφερειακών συστημάτων Η/Υ των σημείων εισόδου - εξόδου από τη Χώρα και οι επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), πριν την παρέλευση οκτώ 8 ετών από την ανάληψη των ως άνω καθηκόντων,
γ. οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και
δ. οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων πριν την παρέλευση οκτώ 8 ετών από την πρόσληψή τους στην Ελληνική Αστυνομία ή την μετάταξή τους. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι αστυνομικοί αυτοί αποσπώνται μόνον σε θέσεις με αρμοδιότητες αντίστοιχες της ειδικότητάς τους, χωρίς να θεωρείται απαραίτητο το προσόν που αναφέρεται στην περίπτωση (η) της παρ. 3 για την επιλογή τους.
8. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 τα αναφερόμενα στις παρ. 1 έως 6 προσόντα πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόσπασης.
9. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος αστυνομικός δεν έχει εξετασθεί ακόμη από την αρμόδια Επιτροπή για την καταλληλότητά του να φέρει πυροβόλο όπλο, συμμετέχει κανονικά στο διαγωνισμό και εφόσον επιλεγεί προς απόσπαση στο εξωτερικό παραπέμπεται κατά προτεραιότητα προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι ο αστυνομικός δεν παρέχει τα εχέγγυα σωστής χρήσης πυροβόλου όπλου δεν αποσπάται στο εξωτερικό και διαγράφεται από τον πίνακα της παρ. 13 του άρθρου 3 με απόφαση του αρμόδιου για την κύρωση του πίνακα οργάνου.

[b]Άρθρο 3 Επιλογή προσωπικού[/b]
1. Για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α.), σχετική διαταγή (προκήρυξη) προς όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία περιέχει τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν στον αποσπώμενο, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει αυτός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ως άνω προκήρυξη εκδίδεται το μήνα Ιούλιο κάθε έτους ή όποτε ανακύψει ανάγκη για τις θέσεις των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και όποτε ανακύψει ανάγκη κάλυψης θέσης για τις θέσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή τα αναγκαία πιστοποιητικά για τις ξένες γλώσσες ή άλλες εκπαιδεύσεις που επικαλούνται. Επίσης προκειμένου για πολύτεκνους ή μέλη οικογενείας με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες υποβάλλεται βεβαίωση του οικείου συλλόγου πολύτεκνων ή των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά περίπτωση.
3. Ο αρμόδιος για τη σύνταξη της έκθεσης ικανότητας του υποψηφίου συντάσσει ειδική έκθεση για τη συνδρομή των απαιτούμενων κατά περίπτωση προσόντων και την καταλληλότητα του υποψηφίου. Η έκθεση αυτή, στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των τυχόν αποφάσεων επιβολής πειθαρχικών ποινών που είναι καταχωρημένες στο ατομικό βιβλιάριο του υποψηφίου, υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. που συγκεντρώνει και ελέγχει αυτά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή για την καταλληλότητά του να φέρει πυροβόλο όπλο γίνεται σχετική αναφορά στην ειδική έκθεση και το προσόν αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για την πρόταση καταλληλότητάς του.
4. Οι ενδιαφερόμενοι προς διαπίστωση της ικανότητάς τους υποβάλλονται, κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη, σε ψυχοτεχνική δοκιμασία (TEST), από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται από έναν (1) αξιωματικό γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρο, έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχολόγου και έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται με ετήσια θητεία, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τη δοκιμασία αυτή ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η επιτροπή, χωρίς να βαθμολογεί, συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο εξεταστικό κέντρο.
5. Περαιτέρω, η επιλογή του προσωπικού γίνεται με βάση τα παρακάτω αντικειμενικά κριτήρια :
α. Το άθροισμα της βαθμολογίας του στα εξεταζόμενα μαθήματα.
β. Τη γνώση ξένης γλώσσας.
γ. Την οικογενειακή του κατάσταση.
6. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί στην ψυχοτεχνική δοκιμασία υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους ή όποτε ανακύπτει ανάγκη κάλυψης θέσης, με μέριμνα της Αστυνομικής Ακαδημίας ως εξής :
α. Για τις θέσεις των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στο μάθημα Οργανισμός - Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας.
β. Για τις θέσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στα ακόλουθα μαθήματα :
(1) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο,
(2) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και
(3) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας
7. Η κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και η βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων γίνεται από Επιτροπή Εξετάσεων που συγκροτείται για κάθε μάθημα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από δύο καθηγητές του μαθήματος αυτού στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με γνώσεις στο εξεταζόμενο μάθημα. Ως προς την εξεταστέα ύλη και τα λοιπά θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα τα ισχύοντα για τις εξετάσεις των δοκίμων υπαστυνόμων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
8. Στο γραπτό κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, γίνεται έλεγχος των στοιχείων του υποψηφίου με βάση το δελτίο ταυτότητάς του, διατάσσεται η κάλυψη των στοιχείων αυτών με επικόλληση αδιαφανούς χάρτου και ακολούθως υπαγορεύονται τα θέματα. Τα γραπτά κάθε μαθήματος αναμειγνύονται και αριθμούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων κατ΄ αύξοντα αριθμό. H βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) μέχρι είκοσι (20). Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής. Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών η επιτροπή συντάσσει πίνακα βαθμολογίας ανά μάθημα όπου καταχωρεί τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών της επιτροπής και τον εξαγόμενο μέσο όρο. Στον πίνακα αυτό και μεταξύ του αύξοντα αριθμού των γραπτών και της βαθμολογίας του δεύτερου μέλους της επιτροπής αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή μετά την αποκάλυψη των γραπτών των στοιχείων ταυτότητος του υποψηφίου. Κάθε επιτροπή μετά το τέλος των εργασιών της υποβάλλει στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. το πρακτικό διεξαγωγής και το θέμα των εξετάσεων, τα γραπτά των υποψηφίων και τον οικείο πίνακα βαθμολογίας. Αντίτυπο του ως άνω πίνακα κοινοποιείται αυθημερόν με ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
9. Η αποκάλυψη των γραπτών κάθε μαθήματος γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο και δύο (2) αξιωματικούς ως μέλη. Η Επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών παραλαμβάνει τα βαθμολογηθέντα γραπτά και τους αντίστοιχους πίνακες και προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητος των υποψηφίων. Στη συνέχεια αναγράφει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολογίας έναντι του αριθμού του αντίστοιχου γραπτού και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Στους πίνακες επιτυχόντων περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα λαμβάνουν τουλάχιστον τη βάση δέκα (10). Αντίγραφο του πίνακα βαθμολογίας ανά μάθημα, με τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
10. Ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως Πρόεδρο και δύο (2) αξιωματικούς ως μέλη, παραλαμβάνει τα βαθμολογηθέντα γραπτά, τους ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας και τους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων και καταρτίζει πίνακα κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
11. Για κάθε επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο άρθρο 2, εκτός εκείνων που απαιτούνται ως βασικό προσόν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και για τα κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 2 προστίθενται στο άθροισμα της βαθμολογίας των εξετασθέντων μαθημάτων μονάδες ως εξής :
α. Πέντε (5) μονάδες για τους υποψηφίους των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και τριάντα (30) μονάδες για τους υποψηφίους των λοιπών περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 που προσκομίζουν τίτλο με τον οποίο αποδεικνύεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001.
β. Τέσσερις (4) μονάδες για τους υποψηφίους των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και είκοσι πέντε (25) μονάδες για τους υποψηφίους των λοιπών περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 που προσκομίζουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή αντίστοιχο τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας Γ΄ βαθμίδας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας,
γ. Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και είκοσι (20) μονάδες για τους υποψηφίους των λοιπών περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1, που προσκομίζουν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή αντίστοιχο τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την καλή γνώση της ξένης γλώσσας, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ή δίπλωμα ξένης γλώσσας Β΄ βαθμίδας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας,
δ. Πέντε (5) μονάδες για τους πολύτεκνους και
ε. Πέντε (5) μονάδες για όσους έχουν μέλος της ιδίας οικογενείας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες.
12. Η Επιτροπή της παραγράφου 10 συντάσσει τους τελικούς ονομαστικούς πίνακες κατά σειρά επιτυχίας. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα κατά τη σειρά που τίθενται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ακολουθεί κλήρωση, με μέριμνα της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., στην οποία παρίστανται οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν. Τα γραπτά φυλάσσονται από την Αστυνομική Ακαδημία και η καταστροφή αυτών γίνεται από Επιτροπή, η οποία συντάσσει και σχετικό πρακτικό, ένα έτος μετά την κύρωση των οικείων πινάκων κατάταξης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης τα γραπτά διατηρούνται μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση.
13. Ο τελικός πίνακας κατάταξης ανά κατηγορία θέσεων τίθεται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ιεραρχικά υπόψη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου, το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα, κυρώνει τον πίνακα και αποφασίζει με βάση τη σειρά κατάταξης για την πλήρωση των θέσεων. Ειδικά για τις θέσεις των περιπτ. α΄ και δ΄ της παρ. 1 τoυ άρθρου 1, ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κυρώνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ισχύει επί ένα (1) έτος από την κύρωσή του. Όταν ανακύπτει ανάγκη κάλυψης θέσης προσωπικού ασφάλειας ή ειδικών αποστολών, καλείται από τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. ο υποψήφιος που προηγείται στον οικείο πίνακα. Εφόσον ο υποψήφιος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση καλείται ο αμέσως επόμενος από τον ίδιο πίνακα μέχρι την πλήρωση της θέσης. Ανάγκη κάλυψης θέσης προκύπτει και όταν ήδη αποσπασθείς αστυνομικός κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών εξαιτίας έκτακτης και απρόβλεπτης αιτίας, όπως η σοβαρή ασθένεια.
14. Τυχόν μεταβολές που αφορούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της γνώσης ξένης γλώσσας και της οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη.
15. Στις περιπτώσεις όπου για την πλήρωση των θέσεων προκηρύσσεται διαγωνισμός από Διεθνή Οργανισμό, αποσπάται σε αυτόν το αστυνομικό προσωπικό που πέτυχε στον οικείο διαγωνισμό, χωρίς να υποβάλλεται στη διαδικασία των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφαρμόζονται ως προς την επιλογή και απόσπαση του προσωπικού, όσα ειδικότερα προβλέπονται, από τους κανονισμούς λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών.
16. Σε περίπτωση ειδικών επιχειρησιακών απαιτήσεων για τις ειδικές αποστολές της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 οι θέσεις καλύπτονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 2 και στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις όταν συντρέχουν οι ανθρωπιστικοί λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 1.

[b]Άρθρο 4 Καθήκοντα[/b]
1. Το προσωπικό που αποσπάται για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης πριν την αναχώρησή του και την ανάληψη των νέων καθηκόντων του υποβάλλεται κατά περίπτωση σε ειδική εκπαίδευση δύο (2) εβδομάδων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Η ως άνω ειδική εκπαίδευση αφορά ιδίως τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν στο εξωτερικό και θέματα που αναφέρονται γενικότερα στις συνθήκες που επικρατούν στη Χώρα της απόσπασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ως άνω εκπαίδευση δύναται να παραλείπεται για υπηρεσιακούς λόγους κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α.
2. Το προσωπικό ασφάλειας της παρ. 1 περίπτ. α΄ του άρθρου 1 έχει τα ακόλουθα καθήκοντα :
α. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των πραγμάτων που βρίσκονται στο κτίριο ή στον περιβάλλοντα χώρο της Υπηρεσίας,
β. μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού από κάθε έκνομη ενέργεια,
γ. ελέγχει τους εισερχόμενους στο κτίριο της Υπηρεσίας από την ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο (διαβατήριο, ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο) και καταχωρεί τα στοιχεία σε ειδικό βιβλίο σημειώνοντας την ώρα εισόδου και εξόδου,
δ. ενεργεί σωματική έρευνα όταν υπάρχουν υπόνοιες κατοχής υπόπτων αντικειμένων και το ενδιαφερόμενο άτομο δεν τα παραδίδει σε σχετική πρόσκληση του αστυνομικού,
ε. δεν επιτρέπει την είσοδο και παραμονή εντός των φυλασσόμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων συγγενικών ή φιλικών του προσώπων, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τον επικεφαλής της Διπλωματικής Αρχής,
στ. ελέγχει τις χειραποσκευές των επισκεπτών τις οποίες φυλάσσει στην είσοδο και τις αποδίδει κατά την αναχώρηση,
ζ. ενημερώνει τον προϊστάμενο της διπλωματικής Υπηρεσίας για κάθε άτομο που επιθυμεί να εισέλθει και θεωρείται ύποπτο και ζητά οδηγίες,
η. συνοδεύει τον προϊστάμενο της διπλωματικής Υπηρεσίας κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους ασφάλειας,
θ. συνοδεύει το διπλωματικό ταχυδρομείο σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του προϊσταμένου της διπλωματικής αρχής και
ι. ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος, πέρα από τα λοιπά καθήκοντά του, μεριμνά ώστε η υπηρεσία ασφαλείας να διεξάγεται με ακρίβεια και κατά τρόπο άψογο και επιβλέπει για την τήρηση των σχετικών διαταγών.
3. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του το προσωπικό ασφαλείας φέρει πολιτική περιβολή και οπλοφορεί. Για την οπλοφορία του ως άνω προσωπικού ασφαλείας εκτός του κτιρίου της ελληνικής υπηρεσίας στο εξωτερικό εξασφαλίζεται η άδεια των αρμοδίων αρχών της ενδιαφερόμενης χώρας με μέριμνα της ελληνικής υπηρεσίας στη χώρα αυτή, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τη Χώρα.
4. Το αστυνομικό προσωπικό ασφαλείας δεν απασχολείται σε καθήκοντα ή έργα ξένα προς την αποστολή του.
5. Οι αστυνομικοί σύνδεσμοι υποβοηθούν τη συνεργασία των διωκτικών αρχών των ξένων χωρών με τις αντίστοιχες ελληνικές, μέσω της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., για την καταπολέμηση του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος, της τρομοκρατίας, του οικονομικού εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπλων, και κάθε άλλης μορφής εγκληματικότητας, συνεργαζόμενοι για το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής χώρας και τους ομολόγους τους των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί σύνδεσμοι αναφέρουν στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. πληροφορίες αστυνομικού ενδιαφέροντος τις οποίες επεξεργάζονται και αξιολογούν. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν όταν απαιτείται τον εξοπλισμό και τα μέσα επικοινωνίας της Πρεσβείας για την ταχεία διαβίβαση των αναφορών, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρέσβη.
7. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού ασφάλειας και των αστυνομικών ακολούθων διατίθεται κατάλληλος χώρος στη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή όπου είναι αποσπασμένοι, καθώς και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
8. Οι αστυνομικοί σύνδεσμοι αλληλογραφούν απευθείας, δια του ανωτέρου ή αρχαιότερου μεταξύ συνυπηρετούντων, με τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., στη δύναμη της οποίας ανήκουν οργανικά και αναφέρουν στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής αρχής για κάθε ζήτημα αστυνομικού ενδιαφέροντος και κάθε σχετική ενέργειά τους.
9. Τα καθήκοντα του προσωπικού των περιπτ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 καθορίζονται από τον κανονισμό ή το καταστατικό της Υπηρεσίας ή του διεθνούς οργανισμού στον οποίο είναι αποσπασμένο σε συνδυασμό με τις διατάξεις που διέπουν την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και τα καθήκοντα του προσωπικού αυτής. Ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος από το προσωπικό αυτό υποχρεούται πέραν των άλλων ειδικότερων καθηκόντων του, όπως κατά το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλει προς τη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. αναφορά όπου θα εμφαίνονται αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες προέβη στα πλαίσια των καθηκόντων του, τα αποτελέσματα αυτών καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο που ενδιαφέρει την υπηρεσία.
10. Η αξιολόγηση του έργου των αστυνομικών των περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, γίνεται ανά εξάμηνο, ύστερα από συνεκτίμηση και των ως άνω αναφορών, από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/Α.Ε.Α., ο οποίος εφόσον διαπιστώσει ακαταλληλότητα ή ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με αιτιολογημένη πρότασή του, εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο την ανάκλησή τους.

[b]Άρθρο 5 Διοικητική υπαγωγή - Σχέσεις με λοιπούς Έλληνες υπαλλήλου[/b]ς
1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποσπάται, κατά τις διατάξεις της παρούσας, στο εξωτερικό υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή του διεθνούς οργανισμού.
2. Οι αποσπώμενοι σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό αποτελούν μέλη της οικείας διπλωματικής αρχής και έχουν απέναντι στον προϊστάμενο αυτής όλες τις υποχρεώσεις των αμέσως υφισταμένων.
3. Το ανωτέρω προσωπικό δεν έχει σχέση διοικητικής υπαγωγής με τους λοιπούς Έλληνες υπαλλήλους των ελληνικών υπηρεσιών στο εξωτερικό ή των διεθνών οργανισμών, όπου αποσπάται, υποχρεούται όμως να συνεργάζεται αρμονικά μαζί τους για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του.
4. Το προσωπικό των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφοδιάζεται με διπλωματικό διαβατήριο, με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το προσωπικό των περιπτ. α΄ και δ΄ του ιδίου άρθρου εφοδιάζεται με διπλωματικό διαβατήριο, όπου τούτο απαιτείται.
5. Η απόφαση απόσπασης σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές κοινοποιείται στο ΓΕΕΘΑ, εφόσον στο τόπο της αποστολής αυτής υπάρχει ελληνική στρατιωτική δύναμη.

[b]Άρθρο 6 Χρόνος εργασίας-Άδειες απουσίας[/b]
1. Τις ώρες εργασίας του προσωπικού της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζει ο προϊστάμενος της Διπλωματικής Αρχής μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ.394/2001).
2. Το προσωπικό των περιπτ. β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 ακολουθεί το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας ή του οργανισμού όπου είναι αποσπασμένο.
3. Για τυχόν εργασία πέραν του 5νθημέρου την εβδομάδα, καθώς και την εκτέλεση νυκτερινής υπηρεσίας στο παραπάνω προσωπικό χορηγείται ειδική αποζημίωση που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.Η δικαιολόγηση των ανωτέρω αποζημιώσεων γίνεται βάσει βεβαιώσεως του προϊσταμένου της διπλωματικής αρχής ή της υπηρεσίας του διεθνούς οργανισμού, η οποία αποστέλλεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
5.Η κανονική και η βραχεία άδεια απουσίας του προσωπικού της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 εγκρίνονται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, όπου το προσωπικό αυτό έχει αποσπασθεί. Η κανονική και η βραχεία άδεια απουσίας του προσωπικού της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 εγκρίνονται από το Διευθυντή της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, όπου το προσωπικό αυτό έχει αποσπασθεί.
6. Για τις άδειες απουσίας του προσωπικού των περιπτ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού προσωπικού ή του καταστατικού της Υπηρεσίας ή του διεθνούς οργανισμού όπου το προσωπικό αυτό έχει αποσπασθεί.

[b]Άρθρο 7 Διάρκεια Απόσπασης[/b]
1. Η διάρκεια της απόσπασης του αστυνομικού προσωπικού ασφαλείας στις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού είναι δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες, για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του αποσπασμένου. Κατ΄ εξαίρεση, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας και εφόσον έχει ήδη αρχίσει η θεραπεία συζύγου, τέκνου ή άγαμου αδελφού του αποσπασμένου σε ιατρικό κέντρο της χώρας της απόσπασης, ο χρόνος αυτής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω μέχρι δύο έτη.
2. Η διάρκεια της απόσπασης των αστυνομικών συνδέσμων στις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού είναι δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος για σοβαρούς λόγους υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς του αποσπασμένου.
3. Η διάρκεια της απόσπασης του προσωπικού που αποσπάται σε Διεθνείς Οργανισμούς, ορίζεται σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Διεθνών Οργανισμών, δεν δύναται όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
4. Η διάρκεια της απόσπασης σε Αστυνομικές Αποστολές Διεθνών Οργανισμών ορίζεται μέχρι δεκατρείς (13) μήνες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για λόγους υπηρεσιακούς ή μετά από πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται η αποστολή χωρίς όμως η απόσπαση να διαρκεί συνολικά πάνω από δύο (2) έτη.
5. Η απόσπαση διακόπτεται οποτεδήποτε κατόπιν αιτήσεως του αποσπασμένου, για λόγους υγείας, οικογενειακούς ή προσωπικούς, που αξιολογούνται από το αρμόδιο όργανο, καθώς και για λόγους πειθαρχίας, πλημμελούς άσκησης καθηκόντων, κατάργησης της θέσης ή άλλης σοβαρής υπηρεσιακής αιτίας. Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω προσωπικό ενημερώνεται έγκαιρα για τη διακοπή της απόσπασής του.
6. Δεν επιτρέπεται εκ νέου απόσπαση αστυνομικού στο εξωτερικό πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος διπλάσιου της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του στο εξωτερικό.

Η υπ΄ αριθμ. 1027/4/3 από 24-7-2002 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ - 967) από την έναρξη ισχύος (16-6-2010) της παραπάνω Υπουργικής απόφασης έχει καταργηθεί.

[edit time=1304958675]manager[/edit]

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.