ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

4 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 11/08/2011 - 23:47
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 14
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ;ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Η διαδικασία αναγνώρισης της Στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σε δύο στάδια.
Την αίτηση με τα δικαιολογητικά σου τα υποβάλεις μέσω της υπηρεσία σου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΕΑ. Αυτό σε δεύτερη φάση διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την έκδοση της Πράξης αναγνώρισης και σε ενημερώνει με επιστολή του (το ΑΕΑ) για την διαβίβαση. Αν έχει λάβει την επιστολή του ΑΕΑ θα πρέπει να σταματήσεις τη διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο και φυσικά δεν έχει εκδοθεί η πράξη.
Το Γενικό Λογιστήριο συνήθως αργεί πολύ να εκδώσει την πράξη. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και δύο χρόνια.
Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία μπορεί να διακοπεί αν έχει ήδη εκδοθεί η Πράξη αναγνώρισης ώστε να μην πληρώσεις τα χρήματα.

Πρώτη ενέργεια τηλεφωνικά στη Δ-νση Οικονομικών (Μικράς Ασίας)
Δεύτερη ενέργεια - υποβολή σχετικής αίτησης προς ΑΕΑ ιεραρχικά μέσω της υπηρεσίας που υπηρετείς.
Τρίτη ενέργεια αν τα δικαιολογητικά είναι στο Γεν.Λογιστήριο τηλέφωνα και αίτηση διακοπής της διαδικασίας απ΄ευθείας.

[b]Ενδιαφέρουσες πληροφορίες[/b]
Ως συντάξιμη πραγματική υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις ως κληρωτού ή έφεδρου (όσους μήνες έχει ο καθένας) ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ και προσμετράται ως συντάξιμος για όσους στοιχειοθέτησαν δικαίωμα σύνταξης (24,5 έτη) μέχρι την 31-12-1997 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Όσοι στοιχειοθετούν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1-1-1998 για να θεωρηθεί ως συντάξιμος πραγματική υπηρεσία η προϋπηρεσία στις Ε.Δ. ως κληρωτoύ εφέδρου θα πρέπει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, που ισοδυναμεί με το ποσό που τους κρατείται για σύνταξη επί τους μήνες που θέλουν να αναγνωρίσουν.
Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις τόσες όσοι και οι μήνες που θέλουν να αναγνωρίσουν.
Η στρατιωτική θητεία ως κληρωτού ή εφέδρου λαμβάνεται υπ' όψη από την υπηρεσία για την χορήγηση του αντιστοίχου χρονοεπιδόματος και της αντίστοιχης μισθολογικής προαγωγής σε όλους τους βαθμούς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν την έχουν αναγνωρίσει ή όχι.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να χρησιμοποιήσει την στρατιωτική υπηρεσία για την λήψη του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου που επιθυμεί και του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος πρέπει να την εξαγοράσει και μάλιστα έγκαιρα γιατί ο υπολογισμός της οφειλής γίνεται με τις αποδοχές της ημερομηνίας της αίτησης.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να την εξαγοράσει και πριν από τον υπολογισμό της σύνταξης από το Γ.Λ.K. όμως τότε θα κληθεί να καταβάλει το ΣΥΝΟΛΟ της οφειλής εφ' άπαξ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζει χρονοεπίδομα και μισθολογική προαγωγή ΜΟΝΟ με τα πραγματικά χρόνια στο Σώμα. (Αρθ. 8 παρ. 1 Ν. 2084/92, αρθ. 8 παρ. 3 Ν. 2512/97 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρθ. 37 παρ. 5 του Ν. 3016/2002, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με το αρθ. 32 παρ.1,2 Ν. 2873/2000.

---------------------------------------------
Επίσης:
[b]Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.[/b]
Αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α-64), όπως ισχύουν.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2014, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μειώνεται κατά 30%, ενώ για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μειώνεται κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του (εφάπαξ καταβολή ή σε δόσεις ή με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης). Σε καμιά , πάντως περίπτωση, το καταβλητέο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης το 25πλάσιο
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

[b]Πηγή:[/b]Υπ΄αριθ. Φ80000/οικ.9240/597 από 11-8-2011 Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας (Α.Δ.Α.4ΑΜΩΛ-Ψ5Β)
"Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης"

[b][u]Σχετικά τηλέφωνα :[/u][/b]

[b]ΑΕΑ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ Μ. ΑΣΙΑΣ 9[/b]
- Τηλεφωνικό Κέντρο:2107791758, 210-7483681,7480111
- Προϊστάμενος:210 7480323
- Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών:2107793641
- Συνταξιοδοτικά: 210 7483809
- Υπολογισμός Σύνταξης :210 7483683,7483808 (ώρες 12.00-14.00)

[b]ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ[/b]
Δ44 Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ /ΤΜΗΜΑ Β
Κάνιγγος 29 ΤΚ 106 82 Αθήνα d44@glk.gr (Τηλ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ: τα 210-3329 γίνονται 213-2126)
210-3329277, 210-3329250, 210-3329251, 210-3329195, 210-3329732

Όλος ο Τηλεφωνικός Κατάλογος του Γ.Λ.Κ.
[url=http://www.mof-glk.gr/epikoinwnia/glk.pdf]http://www.mof-glk.gr/epikoinw...

[edit time=1314198185]manager[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
Elite Member
Εγγραφή από: 11/05/2011 - 16:48
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 52
Απ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Καλησπέρα και χρόνια πολλά! θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχω υποβάλλει τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, από τον Ιούνιο του 2010. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει οι σχετικές μισθολογικές κρατήσεις. Το ερώτημα μου είναι λόγω του ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015, θα έχω τη μείωση εξαγοράς του 50%?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 έτη 4 μήνες
Veteran
Εγγραφή από: 28/11/2009 - 08:07
Δημοσιεύσεις: 33
Βαθμοί: 465
Απ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Για την εξαγορά της Στρατιωτικής Θητείας το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης.
Οι διαδικασίες καθυστερούν πολύ. Μπορεί να κρατήσει και δυο χρόνια.
Πάρε τηλέφωνο να μάθεις για την πορεία της αίτησής σου στα παραπάνω τηλέφωνα.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.